OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Aké boli stimuly stavieb pyramíd?


Aj keď o vlastnostiach pyramíd bolo spísaných mnoho kníh, stále sa nestali nevyhnutnou súčasťou nášho života. Jedným z dôvodov je, že ľudia si stále neuvedomili čím sú a prečo vlastne boli postavené. Mnoho názorov a návrhov sme už videli, ale žiadnu definitívnu, presvedčujúcu verziu ich skutočného účelu sme zatiaľ nezaznamenali. Stratené medzi toľkými hypotézami, zostáva zjednocujúcou myšlienkou, že boli mocným stimulom našich predkov, inšpirujúc ich k bezprecedentnému výkonu – postaveniu pyramíd, ktoré v súčasnej dobe nemôžu byť znovupostavené ani jednou krajinou, dokonca ani tými najrozvinutejšími hospodárstvami, pokiaľ by celý svet nespolupracoval. Ale čo skutočne potrebujeme je seriózny stimul.


Čo bolo stimulom pre našich predkov? Čo bolo podnetom, schopným presvedčiť toľkých ľudí, aby vykonali neuskutočniteľné? Naši predkovia mali minimálne 9 stimulov, aby tak konali... Táto séria poskytuje základné myšlienky o tom, prečo boli pyramídy postavené a aké základy a vedomosti boli do nich vtelené...

 

Prvý stimul

Poďme preskúmať konštrukciu pyramíd, ktoré vykonávali úlohu antény pre „komunikáciu s božstvom“.

 

Obr. 1 Rekonštrukcia babylonského zikkuratu boha Marduka

Jeden z typov pyramíd, ktorý patril do globálneho komunikačného systému mal stupňovitý tvar. Tieto pyramídy boli kovové a mali celkovo teleskopickú štruktúru so stupienkami nahor a nadol, dovnútra a von, ako objektív fotoaparátu (Obr. 1).

 

Obr. 2 „Precízne zaostrenie šošoviek” na vrcholku anténových pyramíd

 

Schopnosť ovládať výšku stupňov umožňovala naladiť pyramídu od jednej osoby k druhej. Na hornom povrchu vrchného stupňa boli “precízne zaostrujúce šošovky” (Obr. 2) ktoré v zikkuratoch neskoršieho obdobia murárskeho vývoja degenerovali na šošovkový výčnelok na vrchole.

Nastavenie takejto pyramídy bolo založené na konkrétnom individuálnom parametri zamýšľaného príjemcu (ich rozličná biologická frekvencia), prostredníctvom ktorého bolo možné bezchybne dosiahnuť požadovaného Neferu alebo ľudskú bytosť. Komunikácia medzi Neferu vzájomne alebo medzi Neferu na jednej strane a ľudskou bytosťou na strane druhej, sa uskutočnila vo forme mentálnych obrazov s pomocou telepatie. Práve tento typ pyramídy sa stal prototypom sumerských zikkuratov a do určitej miery i mayských pyramíd.

Neskôr sa dozviete aj aké princípy boli vtelené v pyramídach, ale zatiaľ preskúmame jednu veľmi dôležitú vlastnosť pyramíd – vplyv, ktorým stimulovali nadprirodzené schopnosti a predchádzali rakovine. Pyramídy s týmito vlastnosťami disponovali hladkým zovňajškom a patrili medzi najrozšírenejší typ.

 

1. Fakt, že sumerské zikkuraty boli kovové štruktúry sa vytratil z pamäti a zachoval sa len v niekoľkých textoch. Vo svojej knihe Architecture, Mysticism and Myth (Architektúra, mysticizmus a mýty), v ktorej pojednáva o Borsippskom zikkurate, zrenovovanom za Nabuchodonozora, prekladá William Lethaby nápis, ktorý sa na ňom zachoval týmto spôsobom:

“Zrenovoval som a zdokonalil zázrak z Borsippy, chrám siedmich sfér sveta. Postavil som ho z tehál a pokryl meďou”

 

2. Schopnosť pyramídového pola mať regeneračné účinky na mŕtve tkanivo bola naznačená už experimentmi kabalistu Enela, ktorého skutočné meno bolo Michail Vladimírovič Sariatin (1883–1963). Bol jedným z prvých, kto viedol výskumy v Egypte a dospel k záveru, že pyramídy liečia tkanivo poškodené rakovinou.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Valerij Uvarov

Zdroj: http://pyramids.iicufi.org/index.php?id=59&L=1

Preklad: M.B.

Exkluzívne


 

Súvisiace:

►Valerij Uvarov: PYRAMÍDY A ICH HLBOKÝ POZITÍVNY VPLYV NA ĽUDSKÉ BYTIE I.
http://www.kemet.sk/clanok/valerij-uvarov-pyramidy-a-ich-hlboky-pozitivn...

►Valerij Uvarov: PYRAMÍDY A ICH HLBOKÝ POZITÍVNY VPLYV NA ĽUDSKÉ BYTIE II.
http://www.kemet.sk/clanok/valerij-uvarov-pyramidy-a-ich-hlboky-pozitivn...

Seriál: Projekt Nová Atlantída
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-projekt-nova-atlantida

PYRAMÍDY
http://www.kemet.sk/stitok/pyramidy

 


Sekcie: