OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Aké boli stimuly stavieb pyramíd? 2: NÁSTRAHY DUCHOVNÉHO ÚSILIA


Predtým, než sa začneme venovať tejto dôležitej téme, urobíme krátku odbočku a vrátime sa do súčasnosti. Všetky existujúce ezoterické doktríny súčasnosti nanešťastie disponujú kolosálnou chybou, ktorá viedla k predčasným úmrtiam mnohých ľudí, fantasticky oddaných rozvoju svojej mysle a zlepšovaniu svojich energetických vlastností napojením sa na „energiu kozmu“ a uvedením sa do špeciálneho stavu vedomia. Tento negatívny výsledok, ktorý vedie do priepasti, bol len dôsledkom straty znalosti o charakteristických genetických črtách ľudského organizmu. Poďme preskúmať podstatu tohto problému v skratke.

 

Druhý stimul


Všeobecne známe rozpravy východných medicín nám hovoria o akomkoľvek nesúlade v organizme, začínajúcom nevyrovnanosťou v toku energií Jin-Jang. Vo všeobecnosti je to pravda, ale najdôležitejšia vec – tá, ktorá určuje výber a efektivitu metód na nápravu tohto nesúladu – bola prehliadaná. Najdôležitejšou vecou je, že Jin a Jang sú dva (protichodné) komponenty behu času!

 

Keď starobylý zdroj spomína potrebu dosiahnutia harmónie v Jin-Jang alebo Ka-Ba (keď použijeme starobylú egyptskú terminológiu), odkazuje tým na harmonizáciu týchto komponentov, ktoré ovplyvňujú rýchlosť, ktorou bežia vnútorné biologické hodiny. Akýkoľvek nesúlad v organizme je výsledkom narušenia toku času v bunke, orgáne, či telovom systéme vo vzájomnom vzťahu, či k všeobecným biologickým hodinám organizmu a prostrediu. Správne porozumenie tomuto problému určuje primárne správny výber spôsobu a metód pre znovunastolenie harmónie v rámci nesúladu ako takej. Všeobecne akceptované metódy nápravy, ktoré sa dnes bežne užívajú, sú neefektívne a v množstvách prípadov vedú k negatívnym výsledkom, pretože neberú do úvahy fyzické faktory času.

Vstupujúc do interakcie s energiami vyššieho poriadku osoba zahajujúca meditáciu, liečenie alebo rozvoj jasnovidectva, či ostatných parapsychologických schopností sa stáva vodičom týchto energií. Energie postupne obnovujú jeho či jej energetický systém. Výsledkom sú mutácie, ktoré nastanú na genetickej úrovni, ktorá sprevádza prechod energetického systému na vyššiu evolučnú úroveň. Problémom je, že spustenie procesu mutácie, ktorá sprevádza obnovu formácie nového energetického systému prechádza fázou spontánneho delenia buniek v organizme. Medicína pozná tento proces ako rakovinu.

Hneď ako sa osoba, či už prostredníctvom meditácie, alebo návštevou „energetických miest“ dostane do energetického toku, okamžite tým spustí spomaľovanie svojich vnútorných (biologických) hodín. Efekt je sprevádzaný všeobecnou harmonizáciou, zvýšenou energetickou úrovňou, všeobecným zlepšením stavu, zvýšením mimozmyslových schopností, niekedy sa objavuje jasnozrivosť, či iné výnimočné schopnosti. Ak osoba zostane trvalo v tomto energetickom toku, jej schopnosti a dĺžka života zaujmú každého navôkol. Ale problémom je, že hneď ako daná osoba opustí meditáciu, či energetické miesto (dostane sa z toku), je len otázkou času, než sa imunitný systém „vráti späť“, a zaháji proces nápadný náhlym zrýchlením biologického času, ktorý je známy objavením sa atypických buniek a rakovinotvorného procesu.

Štatistiky o tom, ako je ľudský organizmus ovplyvnený energiami, ktorými liečitelia a jasnovidci pôsobia v praxi, sú vypovedajúce. Analýza, uskutočnená špecialistami poskytla ohromné výsledky. V rámci 7 až 10 rokov po skončení škôl psychického liečiteľstva približne 70% absolventov, ktorí sa aktívne a vedome angažovali v rámci liečiteľskej praxe, umrelo na rakovinu. Len v priebehu jesene roku 2005 jedenásť prívržencov Bronnikovovho systému pre rozvoj jasnovidectva (ktoré je aktívne podporované v Rusku i v zahraničí), s asi desaťročnou skúsenosťou, dostalo rakovinu. Toto sa vzťahuje nielen na liečiteľov a mentalistov, ale taktiež na praktikujúcich ideológov duchovných a ezoterických škôl.

Je priam šokujúce dozvedieť sa, že také známe a celosvetovo uznávané osobnosti, ako Jiddu Krišnamurti, Ramana Maháriši, Vivékananda, Rámakrišna, Šrí Aurobindo, Matka (Mirra Alfassa), Madam Blavatská, Helena Roerich, Nisargadatta Maharádž, Vanga, Osho (Bhagwan Šrí Radžníš), Castaneda a mnohí ďalší, taktiež podľahli rakovine. Ignorancia Zákona evidentne nezbavuje nijak ľudské bytosti povinnosti dodržiavať ho.

Objavenie sa rakoviny je reakciou imunitného systému na vnútorné prestavenie, vyvolané interakciou s energiami vyššieho rádu. V rámci týchto podmienok sa začína imunitný systém prejavovať neočakávaným spôsobom: reagujúc na zmeny v genetike osoby spúšťa „program“ sebazničenia organizmu, pokiaľ praktiky pre rozvoj schopností neberú do úvahy genetické zvláštnosti energetických tiel ľudí a Zeme.

Energia získaná týmito praktikami alebo prostredníctvom návštevy energetických miest, ktoré evokujú hlboké zmeny v štruktúre osobnej energie, musí byť stabilizovaná a pretransformovaná do formy energie, ktorá je akceptovateľná ľudským organizmom. Transformácia prijatej energie je dosiahnutá prostredníctvom synchronizácie energetického systému a toku času v rámci osoby s energetickým systémom Zeme a jej tokom času (viac informácií nájdete ►v tomto videu). To zakonzervuje tok biologických hodín, ktorý sa prejaví napríklad v spomalení procesu starnutia, degeneratívnych a auto-imúnnych procesov. Týmto spôsobom sa dá rakovine predchádzať.

V záujme splnenia tejto neskutočne podstatnej úlohy poverili Neferu starodávnych mníchov konštrukciou a využitím pyramíd s hladkým povrchom a ›› Hórovými tyčami, keďže bolo vysoko nepravdepodobné, že by pozemské bytosti boli schopné empiricky dospieť k vedomosti o tomto mechanizme (viac si o tom môžete prečítať v knihe ›› “Hórove tyče,” (EN) z roku 2004)


Pozn. red. O problematike podrobne pojednáva ►táto pasáž autorovej prednášky (CZ dabing)

Ak ste z tohto sledu udalostí šokovaní, ale dezorientovaní, spamätajte sa. Upozorňovali sme vás, že mnoho vašich myšlienok dočká zmeny. Ak ste túto vedomosť reflektovali s kľudom, musíte súhlasiť, že zmeny sú pozitívne – začínate premýšľať v týchto kategóriách, zavedených od Neferu a mnoho vecí z našej minulosti sa stáva pre vás jasnejšími. Vráťme sa späť a pozrime sa ako sa všetko vyvinulo v tých fantastických dávnych časoch.

Teraz už chápete, prečo bol kontakt pozemských bytostí s Neferu limitovaný. Životabudiaci systém Neferu mohol spôsobiť epidémie okolitej populácie. To mohlo vyvolať vlnu negatívnych emócií voči „bohom“ a tak sa Neferu rozhodli presunúť svoje základne do vzdialenejších, niekedy skoro neprístupných miest, ktoré boli známe len úzkemu okruhu ľudí. To bolo spojené s ďalším nemenej významným faktorom…

Nanešťastie, ako sme už spomínali, vo vzťahu k „znalostiam ezoteriky“ mnoho autorov doviedlo svojich čitateľov k zblúdilosti. Samotné slovo „ezoterický“ znamená tajný, čo znamená úmysel utajený pre väčšinu ľudí a vyžadujúci konkrétne pochopenie kvôli jeho hlbokému významu a nemožnosti vyjadriť ho slovami. Ale ak autori o tejto ezoterickej znalosti vykričia všetko do sveta a pravidelne ju spomínajú v knihách, potom pojednávaná ezoterická znalosť už nie je „ezoterická“ ale skôr „exoterická“ (nie je tajná, so zámerom odkrytia len pre zasvätených) – a tieto dva koncepty by rozhodne nemali byť zamieňané.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Valerij Uvarov

Zdroj: http://pyramids.iicufi.org/index.php?id=58&L=1

Preklad: M.B.

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Duchovná pasť
https://www.youtube.com/watch?v=_5ISPhHC9mk&feature=youtu.be&t=1h4m41s

Duchovná lekárnička
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-duchovna-lekarnicka