OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Aké boli stimuly stavieb pyramíd? 6: TEÓRIA “ENERGIE ŽIVOTA”


Jedným z dôvodov, prečo si ľudstvo dodnes neuvedomilo úroveň starobylých znalostí, je nesprávne čítanie hieroglyfov a piktografov. Najdôležitejšie aspekty vedomostí, prenášané kňazmi z generácie na generáciu, boli zaznamenané skôr prostredníctvom symbolov než slov. Piktograf môže obsahovať niekoľko úrovní informácií (významov). Samotné symboly obsahovali i zmysel celého učenia doktríny, zatiaľ čo vyjadrenie jedinej myšlienky niekedy zaberie celé zväzky kníh. Navyše verbálne záznamy prenechávajú priestor pre nesprávne interpretácie a manipulácie.


Schopnosť čítať posvätné texty, spísané formou hieroglyfov, bola zabudnutá dávno pred rozpadom egyptskej civilizácie. Kňazi posledných dynastií už dávno neboli nositeľmi týchto vedomostí, resp. si už neboli vedomí ich skutočného významu. Pri maľovaní hieroglyfov na múry chrámov tomu rozumeli asi tak ako dnes bežný kňaz rozumie kvantovej fyzike. To je dôvodom, prečo starobylé učenia (rozumej o „energii života“), ktoré zažili od Aristotela po Thálesa z Milétu a prežili dodnes, boli nesprávne tlmočené.

 

Aké presne bolo skreslenie ohľadom teórie „vody života,“ ktorú Tháles priniesol z Egypta? Ponúkneme Vám tu doslovnú citáciu. Aristoteles učil, že:

„Voda je hlavným princípom všetkých vecí. Všetko v nej začína… neustále z nej vzniká a taktiež sa všetko do vody zase vracia.
Zmeny vecí sú určované stlačením a tuhnutím…“

 

Nesprávna interpretácia tejto vedomosti, ktorá sa zachovala od dávnej antiky, bola výsledkom zlyhania chápania významu príslušných hieroglyfov. Obzvlášť symbol:
ktorý znamenal koncept „energie“ je dodnes prekladaný klasickými egyptológmi ako „voda“! Použite svoju logiku a pozrite sa na ten symbol. Mimoriadne pripomína sínusoidu. V matematike sa také krivky používajú na popis vlny, alebo oscilujúceho procesu. Taká analógia vyvstáva prirodzene z pozorovania pohybu vĺn na hladine vody.

Všetko čo zahrňuje vlastnosti materiálu je dôsledkom rôznych vibrácií v okolí. Preto tento symbol, ktorý pripomína vlnu, bol používaný ako prirodzene reflektujúci podstatu tohto procesu.

Ak nahradíme slovo voda vo vyššie uvedenom texte pojmom „energia,“ dostaneme sa k tomu, čo je úplným základom doktrinálneho pohľadu kňazov starobylého Egypta na svet.

„Energia je hlavným princípom všetkých vecí. Všetko v nej začína… neustále z nej vzniká, a taktiež sa všetko do energie zase vracia.
Zmeny vecí sú určované stláčaním a tvrdnutím [energie].“

 

Po prečítaní týchto slov si uvedomíme, že pôvodným podnetom v starobylom svete, z ktorého dávni kňazi Egypta získali svoje koncepty, boli znalosti vedcov s vysokou úrovňou vedomostí, a že Albert Einstein nebol prvým, kto objavil schopnosti priestorových, časových a energetických polí, keď dospel k záveru, že:

“Pole je jedinou realitou, neexistuje žiadna fyzická hmota, len zhusťujúce a spevňujúce sa pole.”

 


Detail nástennej maľby v hrobkách Amenhotepa III. a Ayeho

 


Detail nástennej maľby v Tutanchamonovej hrobke v Údolí kráľov

 

Význam symbolu:
je čím ďalej, tým viac evidentný po prehliadnutí si stien v pohrebných komnatách Amenhotepa III, Aya a Tutanchamona v Údolí kráľov, kde si posvietime na vykreslenie kňažky Ur–t Khekau, ktorej meno sa prekladá ako „nositeľka posvätnej moci“ (viď obr.). Nad jej dlaňami je známy hieroglyf, naznačujúci, že tu zaznamenané ruky kňažky vyžarujú energiu, ktorú nielen starobylí, ale aj súčasní fyzici a duchovní liečitelia využívajú na ovplyvnenie energetickej štruktúry.

Vo svetle tohto poznatku naznačuje „mýtus vytvorenia sveta“ jeho skutočný význam, odhaľujúc nám tajomstvo toho, čo starobylí kňazi obdobia pred dynastiami faraónov vedeli o vzniku všetkého existujúceho:

“Na začiatku Začiatkov nebolo nič:
Žiadny vzduch, žiadne svetlo, žiadny zvuk, žiadne nebo, zem, či oheň,
Žiadny život,či smrť — len jeden nekonečný,
nehybný oceán prvotnej energie, ponorený v šere (Nun).

Boh stvoril seba z prvotnej energie.
Jeho meno bolo Atum (Všetko a Nič)…”
(preklad zo starobylého egyptského jazyka)

 

STVORENIE. Sarkofág Setiho I. Dvanásty diel Duatu. 6; Z hrobky Setiho I. v Údolí kráľov

 

Boh NUN povstáva z prvotných vôd (energie) a drží hore loď Ra, obsahujúc „Deväť veľkých bohov,“ vedených bohom Ra, ktorý sa stvoril z Nun:
(Oceán Prvotných Energií). Bohovia plaviaci sa na lodi Ra symbolizujú proces objavenia (sebaobjavenia). Pohyb v kozme naznačuje, že udalosti sa odohrávajú v priestore a čase, tzn. vesmír, prístupný zmyslom začína vznikať ako masa hýbajúcich sa osôb. Vlnové čiary, formujúce pozadie vyobrazenia lode Ra, Osirisa, Nun a Nut, naznačujú, že všetky popísané kroky sa dejú v oblasti energií. Boh Ra (Cheper) je vyobrazený ako skarabeus. Slovo cheper, prekladané ako „rozvoj” znamená doslova „otáčanie”, zatiaľ čo slovo paut znamená „prvotný materiál, či hmotu” z ktorých je všetko stvorené.

Týmto jednoduchým spôsobom tu máme brilantne popísaný mechanizmus, prostredníctvom ktorého Boh, majúci moc nad energiou (zmeniac rýchlosť otáčania (rotácie), zintenzívňujúc ju a rozdeľujúc) zhmotnil materiál, stvoriac tak „bohov” všetkých druhov pozemského života. Preto práve skarabeus točiaci guličku trusu (reflexia Boha, otáčajúc množstvo energie) bol symbolom veľkého, tvoriaceho procesu Chepera. Pozorujúci filozof staroveku, ktorý chcel zaznamenať túto myšlienku pre ďalšie generácie si vybral vizuálnu formu, ktorej prvky mohli byť viditeľné každý deň a pre obyvateľov púšte jednoznačne pochopiteľné. Tento obrázok bol taktiež významný, keď vidiac skarabea každý deň, ľudia obrátili svoje myslenie z obyčajných, pozemských starostí na večné. Vyobrazenia skarabea ›› Chepera bolo niečím ako katalyzátorom pre okamžité premýšľanie nad povahou Boha, stvoriteľa. Ako bežal čas, táto myšlienka bola skomolená a privedená do absurdnosti. To je dôvodom, prečo súčasná konvenčná egyptológia môže ku Cheperovi dodať len nasledovné:

„Posvätný chrobák bol symbolom sebastvorenia, keďže Egypťania verili, že chrobák sa objavil spontánne z guličky trusu (ktorá v skutočnosti slúži ako ochrana pre vajíčka a larvy, ktoré sa z nich vyliahnu). Týmto spôsobom si vážili antracitovo-čierneho chrobáka z trusu pod názvom ›› Cheprer, čo znamená „ten, ktorý pochádza spod zeme,” a od tej doby si ho dlho spájali so Stvoriteľom – bohom Atumom, vnímajúc ho ako obraz boha slnka. Presne tak ako chrobák tlačí pred sebou kôpku trusu, Egypťania verili, že Cheprer točil slnečný disk okolo neba. Slnečný chrobák, poskytujúci svetlo a teplo a reprodukovaný z mastenca, či hliny, sa stal jedným z najobľúbenejších amuletov a bol ukladaný s mŕtvymi ako symbol obnovy života.”

 

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Valerij Uvarov

Zdroj: http://pyramids.iicufi.org/

Preklad: M.B.

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Ako čítať hieroglyfy
http://www.kemet.sk/rubrika/ako-citat-hieroglyfy

 


Vládcovia: 
Sekcie: 
Náleziská: