OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Archeológovia odhalili hrobku staroegyptských kňazov starú 4200 rokov


Aj keď nedávno objavené hrobky dvoch kňazov zo starého Egypta zničili vandali a ich kosti rozhádzali po pohrebnej komore, nádherné nástenné maľby a niekoľko artefaktov zostalo nedotknutých. Maľby a niekoľko predmetov sú dôkazom, že kňazi sa podieľali na posvätnom rituále mumifikácie.


Experti tvrdia, že objavené hrobky, ktoré sa navzájom podobajú, boli vyzdobené výjavmi zo staroegyptských obetných rituálov. Toto je hrobka kňaza známeho ako Ankh-Ti


Pozostatky zosnulých boli uložené v hrobkách, no neskôr ich niekto rozhádzal. Experti sa domnievajú, že hrobky z obdobia šiestej dynastie staré približne 4200 rokov zničili v období siedmej alebo ôsmej dynastie, teda počas 21. storočia p.n.l. Tieto informácie sa uvádzajú ›› na facebookových stránkach Egyptského ministerstva pre ochranu pamätihodností.

Archeológovia našli v hrobkách niekoľko predmetov, ktoré neboli zničené. Nenašli však žiadne sarkofágy.

„Jedna hrobka patrila Ankh-Ti(ovi) a druhá Sabi(mu) – kňazom z obdobia vlády kráľa Pepiho II. (2240-2150 p.n.l.),“ prezradil Mamdouh Eldamaty – egyptský minister pamätihodností a národného dedičstva. Hrobky odkryli v Tabit-El Geish južne od Sakkáry pracovníci Francúzskeho orientálneho archeologického ústavu (IFAO), ktorí spolupracujú s ministerstvom pre ochranu pamätihodností.

„Riaditeľ francúzskej misie – Dr. Vassil Dobrev – uviedol, že v hrobkách sa zachovalo množstvo výjavov z obetných rituálov a dodal, že farby na týchto maľbách sú stále vo výnimočne zachovalom stave,“ píše sa na facebookovej stránke.

Výskumníci našli vedľa pozostatkov pohrebné nástroje, vrátane niekoľkých alabastrových džbánov, keramiky a farebné vápencové sošky obiet.

„Vrchná časť hrobiek bola vybudovaná z nepálených tehál a pohrebné komory boli vytesané do podkladu z bieleho vápenca – hrob Sabi(ho) našli v 6m hlbokej šachte a pohrebná komora Ankh-Ti(ho) je v 12m hlbokej šachte,“ uvádza sa ďalej na facebooku.

„Pohrebná miestnosť Ankh-Ti(ho) bola vyzdobená mnohými výjavmi zobrazujúcimi staroegyptské obetné rituály, konkrétne obrovské nádoby s posvätnými olejmi nevyhnutnými pre proces vzkriesenia. Na ľavej stene sa nachádzal zoznam a množstvo potrebných darov pre bohov, falošné dvere a vyobrazenia darov (mäso, vtáky, chlieb, zelenina, ruže, mlieko a pivo, atď),“ povedal generálny riaditeľ archeologického územia v Gíze Kamal Wahid.

 


Obetná tabuľa so siedmimi posvätnými olejmi
(nebola nájdená v hrobkách, avšak zachytáva názvy olejov v hieroglyfoch)
(foto: ›› Osiris.net)

 

„Hrobky oboch kňazov sú veľmi podobné – majú podobné výjavy z obetných rituálov ako aj zoznamy popísané na stenách,“ povedal ďalší z vedúcich pracovníkov – Alaa El-Shahat – generálny riaditeľ archeologického územia v Sakkáre.

„Maľby zobrazujú nádobu so siedmimi rituálnymi olejmi a zoznam darov spolu s menami a množstvom. Zobrazenia zachytávajú aj kadidlové guľôčky a medené dymiace kadidlá, ale aj opierky hlavy a náhrdelníky kňazov,“ ›› píše sa v novinách Al-Ahram.

 


Hrobka kňaza známeho ako Sabi
(foto: Egyptské ministerstvo pre ochranu pamätihodností)

 

Pohrebné komory kňazov boli pravdepodobne navrhnuté tak, aby odzrkadľovali ich pozemský život. Sedem posvätných olejov sa používalo pri príprave tiel zosnulých na pohreb. V knihe Ancient Egyptian Technology and Innovation (Technológie a vynálezy starovekého Egypta) od Iana Shawa (kniha je dostupná na Google Books) sa píše, že oleje sa vkladali mŕtvym do úst počas rituálu otvárania úst.

„Niektoré oleje sú známe z drevených a slonovinových pohrebných štítkov už z obdobia prvej dynastie, ale zdá sa, že až do obdobia Starej ríše (2686-2181 p.n.l.), kedy sa objavili ako súčasť obetného procesu na stenách alebo na falošných dverách na stélach v hrobke, sa používali samostatne a nie ako celok,“ uvádza sa v knihe. Najstaršie záznamy o súbore siedmich posvätných olejov sú z vyššie spomínanej tajnej hrobky kráľovnej Hetepheres I. v Gíze. Avšak v období Starej ríše sa občas dávali do hrobiek kamenné tabuľky s priehlbinami pre tieto oleje. Zmienky o týchto artefaktoch, ktoré sa spájali s procesom mumifikácie sa zachovali v archeologických záznamoch a zmienka o psš-kf – nôž pripomínajúci rybí chvost – je dôkazom, že niektoré z týchto pohrebných rituálov sa datujú do obdobia, kedy proces mumifikácie v Egypte nebol ešte úplne rozvinutý.“

Psš-kf je nôž používaný pri prvých mumifikáciách. Vo vyplienených hrobkách Ankh-Ti(ho) a Sabi(ho) sa však takýto nôž nenašiel.

 

Mark Miller

http://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/archaeologists-u...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Homer

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Hrobky
http://www.kemet.sk/stitok/hrobky

 


Sekcie: 
Náleziská: