OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Budhizmus v starom Egypte a v Meroe – Viera odhalená prostredníctvom starovekých rukopisov II.


Niektorí Merojci zohrávali v budhizme významnú úlohu, pretože Blemijci, prominentná skupina v merojskom Sudáne, sa spomínajú v texte Pálí – Tipitaka. Dr. Derrett napísal, že v dávnejších Pálí textoch sme mali Blemijca (Afričana) v popredí budhistických textov o rešpektuhodnom veku. Budhistické texty, kde sa Blemijec spomína, sú veľmi staré. Vinaja Pitaka je datovaná do štvrtého storočia p.n.l.

 

Zjavenie sa Blemijcov

Ak sa Blemijci spomínajú v budhistických textov, môžme si byť istí, že Merojci (starodávne kráľovstvo Kuš) neboli neznalými z Kharóšthi. To by vysvetľovalo, prečo mnoho merojských symbolov ladí s kharóšthskymi. Ladia, pretože niektorí Merojci boli pravdepodobne gramotní v kharóšthine kvôli vplyvu budhizmu v Merojskej ríši.

Vyzerá to, že došlo i k druhej migrácii budhistov do ríše Meroe, mnoho rokov po tom, ako Ašóka poslal do Egypta misionárov. Títo migranti došli do Merojskej ríše po tom, ako bol ich kráľ zabitý.

 

Gymnosofisti rozširujú budhizmus v povodí Nílu

Flavius Filostratus, autor „Vita Apollonii,“ zväzok 1, tvrdil, že gymnosofisti z Meroe prišli pôvodne z Indie. Fakt, že Kušana formálne vládla Indii okolo doby, kedy sa uviedlo merojské písmo do kušítskej civilizácie, viedla k hypotéze, že predkovia gymnosofistov mohli byť kušítski filozofi. Historické dôkazy Kušitov, vládnucich Indii, poskytli klasické odkazy na Indov, gymnosofistov v Meroe, na dôležitý zdroj konštrukcie alternatívnych teórií o možnej lokácii merojského jazyka rovnakého pôvodu.

Existujú i vonkajšie dôkazy, podporujúce moju teóriu o tom, že gymnosofisti rozširovali budhizmus v údolí Nílu, a že Merojci prijali Khrošthi ako model pre Meroické písmo.Teória vysvetľuje viditeľný jav a disponuje prorockou schopnosťou. Teoretizoval som kvôli tvrdeniam klasických autorov, že niektorí Merojci prišli z Indie. Podľa Filostratovho „Života Apollónia z Tyany,“ indických Merojcov pôvodne viedol kráľ Ganges, ktorí „vypudil Skýtov, ktorí napadli túto zem [India] od Kaukazu”. Filostratos taktiež objasnil, že Indovia z Meroe prišli do tejto krajiny po tom, keď bol ich kráľ zabitý.

Existencia tejto tradície o indickom kráľovi Indo-Merojcov, ktorý podmaňoval Skýtov, naznačuje, že by indická literatúra mala túto historickú udalosť taktiež zaznamenávať. Toto tvrdenie je podporené textom Džainy, nazvaným Kalakeharya-Kathanaka, ktorý zaznamenáva, že Skýti napadli Málvu (Malwa), a kráľ Málvy, nazývaný Vikramadítja porazil Skýtov. Tento kráľ (Vikramadítja) mohol byť kráľom Gangesom, spomínaným v „Živote Apollónia z Tyany.“ Potvrdenie príbehu o Gangesovi podporuje dôkazy klasickej literatúry, že skutočne existovali Indo-Merojci, ktorí priniesli Merojcom tocharianský jazyk obchodného styku.

 


Drevená doska s nápismi v tochariánskom jazyku. Kuča, Čína, 5.-8. storočie. Zdroj ›› Verejná doména

 

Navyše ešte ku klasickým zmienkam o Indoch, usadzujúcich sa v Meroe, ako aj Ašókových ediktoch, ktorými vyslal misionárov do Egypta, tu máme kopu kušitských mincí, ktoré sa našli na zemi v jaskyni, nachádzajúcej sa na mieste dnešného kláštora v Debra Demo, v súčasnej Etiópii, v roku 1940. Kušáni boli budhisti, ktorí žili v Strednej Ázii a Indii.

 


Meroe, pyramídy kušitských panovníkov. Zdroj ›› CC BY-SA 1.0

 

Ak existovali gymnosofistické komunity v Hornom Egypte a Merojskom Sudáne, tak by mali existovať i dôkazy o budhistickom vplyve v regióne.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.Úvodný obrázok: Cheopsova pyramída ›› CC BY 2.0), nápis z Kandaháru (›› Verejná doména a Budha (›› CC BY 2.0)

 

Referencie

W. M. Flinders Petrie, The peoples of the Persian Empire, Man (1908) No. 71: pp. 129-130.
JDM Derrett, (2002) A Blemmya in India, Numen 49: 460-474.
F. C. Conybeare, Philostratus: The Life of Apollonius of Tyana (p. 45),1950.
H. Kulke & D. Rothermund, History of India (London, Routledge: 1990, pg. 73.
Glass, A. (2000). A Preliminary Study of Kharosthi Manuscript Paleography, (M.A. Thesis. University of Washington) pp. 20-21.
Aubin, P. (2003). Evidence for an Early Nubian Dialect in Meroitic Inscriptions: Phonological and Epigraphic Considerations. Meroitic Newsletter, pp. 16-39.
R. Salomon, "Epigraphic remains of Indian traders in Egypt", Journal of the American Oriental Society, (1991) pp. 731-736; and R. Salomon, Addenda, Journal of the American Oriental Society, (1993) pg. 593.
Clyde Winters, Meroitic Writing and Literature. Createspace, 2013.

 

Dr. Clyde Winters

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/opinion-guest-authors/buddhism-ancient-eg...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: M.B.

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Seriál: Nové svetlo na Zlatý Vek Meroitickej civilizácie
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-nove-svetlo-na-zlaty-vek-meroitickej-...

BUDDHA
http://www.cez-okno.net/autor/buddha

W. M. Flinders Petrie
http://www.kemet.sk/autor/w-m-flinders-petrie

 


Sekcie: 
Štítky: