OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Chalil El Hakim: TAJEMSTVÍ PYRAMID VI.


 

Působení pyramid na živé organismy

Pro nás jsou však nejdůležitější výsledky a vlivy, které pyramidální tvary mají na živý organismus, zvláště na člověka. Při pozorování rostlin a zvířat umístěných pod pyramidou si můžeme všimnout určitých změn v jejich chování. Například hmyz opouští prostor pod pyramidou, nebo do něj vůbec nelétá (což by mohl být jeden ze způsobů ochrany potravin). Domácí zvířata budou velmi ráda trávit většinu času pod pyramidou a ptáci jsou jí dokonce přitahováni a shromažďují se pod ní.

 

Působení na člověka

Pyramidy působí i na člověka. Kerell a Gogginová použili jedinců znalých meditačních praktik a encefalografem snímali křivky vln, produkovaných mozkem. Subjekt měl zavázané oči a po záznamu mozkových vln při základním stavu byla na pokusnou osobu spuštěna otevřená pyramida tak, aby změnu nevnímala. Po 30 – 45 s se frekvence sledovaných vln zvýšila a amplitudy dosahovaly více než dvojnásobek normálu, někdy dokonce křivka vystřelila až na vrchol záznamového papíru. Došlo však nejen k pozoruhodným změnám na EEG, ale pokusné osoby zaznamenaly změny pocitů při pobytu pod pyramidou, cítily brnění, znění v uších, popisovaly pocit tepla, klidu, odpočinku a lehkosti. Několik pokusných osob hovořilo o jasnovidění a jasnoslyšení.

Člověk pod pyramidou velmi brzy pociťuje pozitivní změny. Že se již po 30-40 vteřinách zvětšují amplitudy mozkových vln, dokázal dr. Rafael Kra, vedoucí výzkumného týmu Pyramid Power V, lnc. Po odstranění pyramidy se toto zvětšení amplitudy udržuje ještě jednu až dvě minuty a potom se vše vrací do původního stavu. Změny jsou zřetelné zvláště v oblasti mozkových alfa vln.

Podle statistických ukazatelů modely pyramid mají velmi pozitivní vliv na koncentraci, hloubku meditačního stavu, vědomí samého sebe, změněné stavy vědomí. Měřením se také může lehce potvrdit větší delta aktivitou mozkových vln. Podle zpráv lidí, kteří pod pyramidou praktikovali určité techniky meditace, se základní zkušenosti mohou seřadit takto:

- pocit beztělesnosti
- trnutí v těle jako slabý proud
- pocit tepla, hlavně v horních částech těla
- klid, relaxace, osvobození od napětí
- sny jsou většinou v jasných barvách jako grafické představy
- izolace od vnějších vizuálních a zvukových podnětů
- rozšíření vědomí o prostoru při současné časové dezorientaci
- hlubší úroveň meditace a zvětšení energetického náboje, který ji provází.

Jiné, podstatně extrémnější zprávy se vztahovaly na mimotělní zážitky, jasnovidectví, vzpomínky na minulé životy, snění při vědomí o tom, co se zdá, euforie, slyšení „hudby Universa", vidění „kosmických barev" a podobně.

Kerell a Gogginová udělali pyramidový test i s dětmi, neboť jsou citlivější než dospělí a především nezatížené hotovými skeptickými názory. Pyramida byla umístěna v zahradě tak, aby děti o její existenci nevěděly a měly možnost do ní volně vcházet a vycházet. Opatrně byly tázány na pocity v prostoru pod pyramidou a mimo ní a ukázalo se, že jen 5 z 18 dětí nezaznamenalo žádnou změnu. Mnoho dětí cítilo teplo a chvění. Pyramidy přinesly i v dalších pokusech pozitivní změny, např. úlevu při bolestech a křečích, a aktivovaly v nich umístěnou vodu tak, že působila zklidňujícím účinkem na poštípaná místa od komárů.

 

Úspěšné hubnutí

V některých polských rekreačních centrech, např. v Rybniczane ve Svinoústí realizuje pan Galewski různé aplikace s pyramidami. Největší úspěchy má při léčbě nadváhy a to až o několik kilogramů. Své výzkumy provádí za spolupráce lékařů, kteří s podivem zjišťují, že pacienti hubnou bez použití diety, pouze tím, že pobývají pod pyramidou. Pacienti nejen že ztrácí svoji nadváhu, ale získávají vynikající pocit sebeuspokojení!

 

Regenerace a inspirace

Cítíte se ospale? Unaveně? Deprimovaně? – Sedněte si na dvě hodiny do takové pyramidy tak, abyste měli hlavu v jedné třetině její výšky. Překvapeně zjistíte, že neurony ve vaší vygumované mozkové schránce začínají znovu téci. Toto cvičení by se však nemělo praktikovat moc dlouho.

Nedaří se vám postupovat při řešení vašich problémů? Chybí vám osvěcující myšlenka? Rozhodující inspirace? Pyramidové kouzlo je schopné vám pomoci. S ohromením se o tom přesvědčili tisíce lidí na celém světě.

 

Zdravý spánek

Paní profesorka Joan Ann de Matta z Psychoorientologického ústavu v Texasu (USA) prokázala svými výzkumy, jak přínosné je umístění pyramidy na noc nad postelí, neboť spánek pod ní je dokonalým prostředím pro posílení lidí slabých a rekonvalescentů. Jedna noc pod pyramidou přináší takové zlepšení zdraví, na jaké za normálních okolností musíme čekat i několik týdnů. Osoby, které mají předpoklady k telepatii nebo jasnovidectví, své schopnosti během spánku pod pyramidou znásobují.

Má se za to, že pod pyramidou stačí spát čtyři až pět hodin, abychom byli ráno zcela svěží. Také je potvrzeno, že se pomocí pravidelné „pyramidální praxe" člověk stává vitálnějším. Vytváří se pocit, že tělo je v souladu s jemnými kosmickými vibracemi. Bioenergetický potenciál se doplňuje. Jsou určité domněnky, že se častějším pobytem v pyramidě zpomaluje proces stárnutí a že se regeneruje živá hmota. O tom se můžeme přesvědčit i na základě nálezů některých mumií, u kterých jsou chromozómy dobře zachovány a mohou se reanimovat.

 


Využití pozitivních účinků pyramidálního efektu Cu – pyramidy pod lůžkem. V některých případech i k odrušení GPZ

 

Pyramidální energie v léčitelství

Na Západě již v některých nemocnicích instalovali nad nemocničními lůžky závěsy ve tvaru pyramid. U těchto pacientů byla větší pohoda i úspěšnost léčby. Rychleji se hojily především rány, pohmožděniny a krevní výrony. Je mnoho zajímavých případů vyléčení různých onemocnění pomocí pyramidální terapie. Např. vyléčení 55-letého občana trpícího Bürgerovou nemocí, jemuž již měly být amputovány nohy. Byla použita následující terapie: třikrát denně po hodině měl nohu pod pyramidou. Po deseti měsících se Bürgerova nemoc zcela vytratila. Léčba energií z pyramidy trvá dlouho, ale je neobvykle úspěšná.

 

 

Při nedostatku vitality se přikládá křišťálová pyramida na jednotlivé obratle páteře nebo na solar plexus. Po několika minutách pocítíte příliv kosmické energie. Podobně je možné přiložit dlaň na vrchol pyramidy a nechat do těla proudit kosmickou bioenergii.

 

Přikládání pyramidek

Jde tedy o použití malých kontaktních pyramidek na různé místa těla. Diky speciálnímu tvaru tvoří pyramidy „kanály" kosmické energie podobně, jako je tomu u člověka při práci s reiki. Pyramidky se mohou položit na tělo, aby přivedly energii do jeho určité oblasti. Pro tento způsob použití se vyrábí množství malých modelů z nejrůznějších materiálů. Je nutné dbát na to, aby při použití byla vždy jedna strana ve směru sever – jih, protože jen tak může být pyramida plně účinná.

Uskutečnily se stovky pokusů s pyramidami z mědi, keramiky, hliníku, dřeva, litiny, mramoru, stříbra, papíru, plexiskla, skla a pravých drahokamů, přičemž se aplikovaly modely nejrůznějších velikostí. Největší sympatie léčitelů i pacientů přitom získaly pyramidy vybroušené z křišťálu, růženínu a ametystu, protože se jejich účinek kombinuje s účinkem samotných drahokamů. Většinou se přikládají pyramidky na ta místa na těle, kde by měly působit, a nechávají se tam 5 až 10 minut. Čakry reagují skutečně velmi pozitivně na pyramidami přivedenou energii. I při této metodě je výhodné, když vědomím spočíváme stále v místě účinku.

 

Subjektivní pociťování

Při terapeutickém použití se malé pyramidky přikládají na nemocná nebo bolestivá místa lidského organismu. Pyramidky přikládané na jiná místa než do blízkosti mozku nemohou vyvolat žádné zdravotní potíže. Většina lidí ani její přiložení k tělu pocitově nějak zvláště neregistruje. Teprve po chvilce zaznamenají útlum bolesti nebo úlevu. Existuje však i hodně citlivých lidí, kteří při položení pyramidky na různé meridiánové dráhy a do různých míst a drah čaker si natáčením a posouváním pyramidky pomocí svých pocitů sami dovedou zvolit nejvhodnější polohu.

 

Objektivizace působení pyramidek

U osob, které tyto schopnosti nemají, lze snadno a rychle ověřit správné přiložení pyramidek běžnými radiostetickými metodami, vizuálním sledováním změn energetického biopole anebo objektivním přístrojovým měřením fyziologických reakcí vegetativní nervové soustavy pacienta např. Vollovou metodou. Pokud nemáme k dispozici Vollův přístroj, jako náhrada postačí obyčejný měřící můstek pro měření změn vodivosti pokožky. Vhodné je přitom použít metodu měření rytmogramu dle Dr. Ernsta Hartmanna, při které jsou dle akustických signálů každých 5 vteřin pevně stisknuty elektrody ve dlaních a hned pak následně povoleny.

 

Léčivý vliv barev na lidský organismus

Už z procházek v přírodě víme, jak blahodárně působí barvy na naší psychiku, tělo i duši. Na druhé straně jejich nedostatek způsobuje lidem zdravotní potíže. Barvy jsou vlastně elektromagnetické vlnění. Frekvenci jejich vlnění vnímáme nejenom zrakem, ale i celým povrchem těla. Jejich dostatek ovlivňuje zdravotní stav člověka, jednotlivých orgánů a proto přidáváním nebo ubíráním množství a barevné energie může korigovat kmitání a energie nemocného orgánu a tak ho vlastně léčí.

Barvy odzrcadlují i naše ego. Melancholickému typu patří – modrá barva, cholerikovi – červená, sangvinikovi – žlutá, flegmatikovi – zelená. Těžko ale jednoznačně zařadit člověka do jedné skupiny, i když některá jeho vlastnost může být dominantní a ostatní se prolínají. Podle čínského učení o Jingu a Jangu můžeme rozdělit lidi do dvou skupin. Jing je tzv. ženský princip představující – noc, tmu, měsíc, ženu, pasivitu, zem, duši, vodu a tzv. studené barvy – zelenou, modrou, fialovou.

Jang je tzv. mužský princip představující – světlo, slunce, teplo, muže, bílou barvu, oheň, teplo a tzv. teplé barvy – pomerančovou, oranžovou, červenou, žlutou.

Je potřebné si uvědomit, že žijeme ve světě energií, celý život na zemi, jeho energie a síla pramení z nevyčerpatelného zdroje – Slunce. Světlo je zářivá energie záhadná svojí dvoujedinečností – vlněním a kvantami. Kmitavý pohyb ve formě vln má pro každou barvu jinou frekvenci. Slunce vysílá bílou barvu, kterou si můžeme na optickém hranolu rozložit na celé spektrum barev.

V prostředí, kde žijeme, všechno vysílá, přijímá, odráží světlo, které organismus vnímá jako barvy. Toto prostředí, zem, příroda, různé látky, působí jako sluneční zrcadla, odrážející světlo a barvy, které blahodárně působí na naše tělo. Každá barva jako životodárná složka světla dává odpovídajícím centrům našeho těla vitální energii a harmonizuje je. Zdraví je stav plné energetické rovnováhy a harmonie v celém těle. Pokud je v těle narušená rovnováha, vznikají blokády bránící proudění přírodní světelné energie. Jak odstranit tyto blokády? Jak doplnit na různých místech chybějící energii přirozenou světelnou terapií? Jak to udělat za pomoci pyramidální energie a krystalů, a tak uvést tělo do harmonie znamenající zdraví? Tyto otázky jsou náplní následujících kapitol.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Úryvok z knihy Chalila El Hakima: TAJEMSTVÍ PYRAMID


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese.


 

Súvisiace:

PYRAMÍDY
http://www.kemet.sk/stitok/pyramidy