OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Chalil El Hakim: TAJEMSTVÍ PYRAMID VII.


 

Terapeutické účinky barev

Červená slouží na posilnění organismu při ztrátě energie a vyčerpanosti, při fyzickém a psychickém oslabení nedostatečné sexuální aktivitě. Červená barva má největší intenzitu pronikání až velice hluboko do organismu, tam, kde je největší deficit energie.

Žlutá posilňuje nervovou soustavu, povzbuzuje, uklidňuje a obveseluje. Je vhodná pro povzbuzující účinek před významnou životní událostí nebo činností, kdy očekáváme zvýšenou námahu nebo stres.

Zelená přináší klid, uspokojení a vnitřní vyrovnanost, harmonizuje organismus, správným směrem spojí myšlenky a touhy s možnostmi. Odbourává agresivitu, hněv a nenávist.

Modrá dává klid, harmonii a ještě více uvolnění. Zprostředkovává klid a pocit bezpečí, působí terapeuticky na ty osoby, které trpí strachem a obavami. Nabijí organismus optimismem a vírou ve vlastní sily. Vyvolává pocity dálek, tajemna, nekonečnosti a věčnosti, přilévá do organismu především duchovní energii. Po „modré léčbě" je vhodné meditovat nebo se pomodlit.

Fialová způsobuje nejvyšší uvolnění, splynutí s přírodou, nabití kosmickou energií.

 

Rádiostezie – měření energie a výběr barev

 

Výběr správné barvy

V celé barevné pyramidální léčbě je nejdůležitější otázka právě výběr správné barvy, která v tomto momentě, v této chvíli bude léčivě působit na organismus a pomůže odstranit poruchu zdraví. Tento výběr se obyčejně dělá radiosteticky. Pomocí vhodně položených otázek za pomocí kyvadélka nebo bioindikátoru můžeme dostávat na ně odpovědi. Proto je potřebné naučit se pracovat s bioindikátorem a kyvadélkem, abychom mohli klást otázky a dostávat na ně odpovědi, tj. abychom mohli provádět barevnou diagnostiku. Pomocí kyvadélka nebo bioindikátoru radiosteticky můžeme zjistit nedostatek a hlad organismu po některé barvě. Diagnostická stupnice obsahuje všechny barvy bílého světla – od červené po fialovou. Navíc ještě bílou a černou. Bílá barva obsahuje všechny barvy spolu. Černá barva znamená energetickou vyčerpanost – vážnou poruchu zdraví.

Ze stupnice barev, barevného kruhu, stupnice vitality, energie a pod. můžeme zjistit barvy potřebné k barevné terapii. Když přikládáme postupně ke každé barvě prst do vzdálenosti asi 2 cm, začne se nám kyvadélko otáčet, kývat anebo vychylovat bioindikátor při barvě, která vám patří. Můžeme se zeptat, které barvy máme nedostatek a vyhodnotit to na stupnici. Tento způsob měření provádíme před a po nabíjení, kterýmkoliv způsobem barevné pyramidální léčby, na ověření jejího léčebného přínosu. Bioenergie člověka po energetizaci barevnou pyramidální léčbou by měla zvětšit svoji hodnotu. Informace o této oblasti se obyčejně podávají v prodejnách esoterických pomůcek a literatury.

 

Bioindikátor

Technické zmenšení virgule – proutku do tvaru T nazýváme bioindikátor a využíváme ho na měření složek biopole okolo lidského těla. Vyznačuje se velkou citlivostí a přesností. Drží se mezi palcem a ukazovákem, nebo prostředníkem. Změnu pole signalizuje odchylkou vpravo nebo vlevo. Je nutné individuálně se otestovat, na kterou stranu výchylka znamená + tj. ano a na kterou – tj. ne, a trvale si to zafixovat. Ověřit a nacvičit si to můžeme např. nad kladným pólem + tužkové baterie. Měření se provádí přibližováním k tělu, tj. v pohybu kolmo k osobě. Měříme do jaké vzdálenosti sahá biopole od těla. U zdravých lidí je 20 a více cm. U léčitelů 1 m a víc.

U lidí spících v geopatogenních zónách nebo vyčerpaných, nemocných méně jak 10 cm. Při měření energie při relaxaci, nebo barevné terapii měříme energii před relaxací ve výšce solar plexus a z čakry dlaně levé a pravé ruky. Po ukončení relaxace pod pyramidou naroste energie na 10 až 50 násobek původní vzdálenosti – velikosti měřené bioindikátorem. Přiblížením bioindikátoru k čakrám nebo k volné ruce můžeme zjistit všechny potřebné diagnostické hodnoty (barvu, otáčení, otevřenost, energetickou úroveň). Bioindikátor komunikuje s rádiostetem a odpovídá výchylkami. Vyspělejší rádiostet získává odpovědi i na mentální otázky.

 

 

Kyvadélko

Velké množství různých typů kyvadélek vytváří problém s jakým kyvadélkem měřit – pracovat. Jen několik obrázků a je to ukázka různorodostí. Důležité je však naučit se s kyvadélkem pracovat. Citlivost radiosteta reagovat na vlastní touhu, myšlenku, předpokládanou odpověď ap. zapříčiňuje množství chyb a omylů. Proto nácvik práce s kyvadélkem si vyžaduje ze začátku množství cvičení, objektivní přistup k posuzovaní výsledků a jejich konfrontování se skutečností.

Základní odpovědi kyvadélka jsou +, tj. ano – otáčením doprava nebo vodorovným kýváním, nebo -, tj. otáčením doleva, nebo svislým kýváním (viz obr.). Převážná většina práce s kyvadélkem se děje mentálně. Existuje množství tabulek od diagnostických, ve kterých jsou uvedené různé nemoci, až po radiostetické měření barev, vitality, shody, čaker, otáčení, energie, atd., které si můžeme i podle potřeby vyhotovit – vymyslet. Před vstupem do pyramidy je možné prohlédnout kyvadélkem zájemce, jeho vitalitu, barvu, a to hlavní i pomocné, jejich rozložení na těle, a tak posoudit jeho energetickou bilanci.

 

Barevná terapeutická pyramida

Podle uvedených návodů si zhotovíme v zmenšené míře model Cheopsovy pyramidy. Pyramidu si zhotovíme ve všech sedmi barvách a v bíle barvě, abychom mohli provádět komplexní barevnou terapii. Do vrcholu každé pyramidy nainstalujeme zdířku, na kterou můžeme připojit vodič s banánkem na odvádění pyramidální energie na potřebná místa energetizace (ať už půjde o vodu, reflexní a akupunktumí místa, různé látky, atd.). Poznáme dva způsoby odvádění pyramidami energie:

 

Léčivý vliv barev na lidský organismus

 

1. odvádění z vrcholu pyramidy

2. odvádění z vnitřku pyramidy – vývodem z 1/3 její výšky

Podle možností vyhotovujeme pyramidy z barevného papíru, polyakrylu (plexiskla). Celou sadu umísťujeme na společnou podložku. Každá pyramida má zdířku. Můžeme je využívat jednotlivě nebo kombinovat několik spolu, podle požadavky na kombinaci barev. Nesmíme zapomenout směřovat pyramidy na sever. Pomocí kyvadélka nebo bioindikátoru zjistíme, na které místo, jakou barvu případně jakou barevnou kombinaci, jak dlouho a jak často máme aplikovat.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Úryvok z knihy Chalila El Hakima: TAJEMSTVÍ PYRAMID


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese.


 

Súvisiace:

PYRAMÍDY
http://www.kemet.sk/stitok/pyramidy