OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Chalil El Hakim: TAJEMSTVÍ PYRAMID XIII.


 

Co tedy můžeme udělat?

Není tak složité zhotovit si pyramidu ve své zahrádce, kde pak můžeme spát, meditovat, ale též se milovat. Uvnitř pyramidy dochází nejen k pozitivní ionizaci vzduchu, ale též ke koncentraci kosmické energie, pomocí které se může člověk napojit na nejvyšší kosmické vědomí.

 

 

Jsou lidé, kteří varují před pyramidálními účinky. Tyto obavy vycházejí z falešných představ a závěrů, protože energie, které působí v pyramidě, nejsou ani dobré, ani zlé. Energie je vždy jen energie a kategorie dobra nebo zla se na ni nevztahuje(?). Při manipulaci s pyramidou se můžeme dopustit chyb a omylů, především když pyramidu špatně nasměrujeme, takže silová pole uvnitř ztratí schopnost působit.

Výzkumy s pyramidami by měly byt prováděny častěji a v různých obdobích, neboť jejich energie se mění v závislosti na části dne, roku, na počasí, na fázi Měsíce, dokonce i na množství a polarizaci iontů v atmosféře, v níž se nacházejí. Uvnitř pyramidy převažují záporné ionty, které dodatečně ovlivňují živý organismus a u člověka povzbuzují jeho aktivitu a pocit spokojenosti.

Je tedy zřejmé, že efekt stojí za hlubší zdravotní a biofyzikální výzkum, je však třeba uvádět orientaci pyramid a umístění vzorků při každém pokusu a další podmínky experimentů.

„Každá hmota a tedy i člověk je ovlivňován zářením Země a biokosmickou energií - pouze pyramida slouží ke zkoncentrování obou a jejich usměrňování." Tato slova napsal Karel Drbal, původem Čech, který první začal používat pyramidu, a nechal si ji patentovat jako vynález. Téměř deset let musel čekat, než byl jeho patent potvrzen, třebaže nesčetnými důkazy prokazoval jeho užitečnost.

 

Jak si můžete sestrojit pyramidu

Pokud jste se rozhodli i sami experimentovat, bude vhodné uvést nezbytné parametry pro konstrukci modelů Cheopsovy pyramidy pro praktické potřeby. Existuje více způsobů či výpočtů, kterými můžete získat precizní rozměry. Tím jsou možné i určité rozdíly mezi údaji různých autorů. Možná proto, že existuje jen jediný důležitý poznatek o Cheopsově pyramidě - úhel sevřený stranou a základnou je 51°51'14". Ostatní rozměry můžeme získat pomocí jednoduchých matematických úkonů. Abychom vám ulehčily výpočty, uvádíme tabulku. Podle této neznatelně zkrácené tabulky autorů B. Schulla a E. Pettita si můžete délkové jednotky vybrat podle potřeby - centimetry nebo metry.

 

Návod č. 1

výška | délka strany základny | délka hrany
2 | 3,1416 | 2,9892
3 | 4,71 | 4,48
4 | 6,28 | 5,98
5 | 7,85 | 7,45
10 | 15,70 | 14,94
15 | 23,56 | 22,41
20 | 31,41 | 29,89
25 | 39,27 | 37,36
30 | 47,12 | 44,83
40 | 62,83 | 59,78
50 | 78,54 | 74,73
60 | 94,24 | 89,67
70 | 109,95 | 104,62
80 | 125,66 | 119,56
90 | 141,37 | 134,51
100 | 157,08 | 149,46

 

Návod č. 2

Při sestavováni pyramidy si nejdříve určíme její výšku (od středu základu kolmo k vrcholu). Pak délku strany základny (základna jednoho ze čtyř stejných trojúhelníků) vypočteme vynásobením výšku pyramidy číslem 1,5708 a délku boční strany trojúhelníka číslem 1,4945. Kdybychom např. chtěli postavit pyramidu vysokou 180 cm, pak délka základny je 282,7 cm (180 x 1,5708) a každá hrana strany trojúhelníka bude měřit 269,01 cm (180 x 1,4945).

 

Návod č. 3

Pro ty, kteří by sami chtěli s pyramidami experimentovat, uvádíme několik rozměrů na výrobu modelu Velké pyramidy:

strana základny (cm) | výška tělesová (cm) | výška stěnová (cm) | hrana (cm)
30 | 19,1 | 24,3 | 28,5
40 | 25,5 | 32,4 | 38,1
50 | 31,8 | 40,5 | 47,6
100 | 63,7 | 80,9 | 95,1
200 | 127,3 | 161,9 | 190,3
500 | 318,3 | 404,7 | 475,7

Pyramidy skrývají v sobě odpovědi na četné otázky a jejich modely představují pro praktiky pomůcky i téma, které je důležité rozpracovávat, a co je ještě důležitější - používat je. Co se týká pyramidální terapie by bylo nejlépe chápat vše jako pokus obnovy vlastních energetických rezerv, a to v tom případě, kdyby podstata tohoto procesu měla být jenom autosugesce, tedy víra v sílu těchto modelů. Víra v úspěch je již - půl úspěchu!

Poznámka: Zajímavý objev, učiněný v novější době, zveřejnil badatel o pyramidách Manfred Keppler ve své knize „Pyramida štěstí". Po dlouhodobém zkoumání a výpočtech objevil, že dosud užívané rozměry podle Cheopsovy pyramidy jsou sice optimální pro Egypťany, nikoliv však pro naše zeměpisné šířky. Vypočítal na mnoha reprodukovatelných příkladech optimální sklon pyramidy pro Evropu, a to 65°. Potenciál energie pyramidy by se tím měl mnohonásobně zvýšit(?).

 

Návod na výrobu pyramidy

Papírová pyramida

Na podklad z tvrdého papíru, čtvrtky, výkresu, ze staré krabice dostatečně velké pro zvolenou velikost pyramidy, nakreslíme pyramidu a po nakreslení ji vystřihneme (vyřežeme) a slepíme. Podívej se na obrázek. Můžeme kombinovat s vyhotovením z barevného papíru nebo dodatečně ji namalovat, případně polepit barevnými samolepícími tapetami. Pro účely pyramidálního nabíjení je potřebné vložit dovnitř pyramidy stoleček (např. vhodně vysokou krabici). Pyramida může mít otvírací okénko kterým vkládáme pokusný materiál dovnitř nebo ji uděláme bez základny a vždy, když je to potřebné, ji zdvihneme a tak vložíme dovnitř zkoumaný nebo energetizovaný materiál. Při větší pyramidě fixujeme strany uděláním podstavce např. z překližky, na kterou připevníme do čtverce laťky, např. modelářské lištičky. Tak stěny pyramidy budou zadržované proti nežádoucímu posunu.

 

 

Pyramidy z modelářských látek

Při koupi latěk je potřebné je pozorně vybírat, protože je mezi nimi veliké množství zlých (křivé, se sukem, špatně opracované a podobně). Je proto dobré si všímat, aby byly dostatečně vysušené (při sušení se v teple zakřivují). Opracovávání se dělá lupénkovou pilkou nebo elektrickou pilkou s jemnými zuby. Výhodné je mít po ruce hrubý a jemný smirkový papír na dotažení nepřesností. Nejdříve se zapustí a slepí do čtverce tyčky základu, po dobu schnutí si pomůžeme přibitím špendlíky, které po usušení vybereme. Až potom přilepíme hrany pyramidy. Když lepidlo zaschne, vypomůžeme si špendlíky. Podle druhu lepidla necháme dostatečně dlouho sušit. Potom, jestliže je to potřebné, přebrousíme, vlepíme příčku a stojan s pracovní deskou (stolkem) a zase sušíme. Až po tomto kompletním vyhotovení a úpravě máme pyramidu připravenou na pokusy. Při lepení hran je vhodné vložit do vrcholu nit s naměřenou výškou k základně (případně k stolečku). Upozorňuje nás na možné nepřesnosti modelu. Slepujeme na rovné podložce (staré rýsovací prkno a podobně).

Pyramidy z překližky

Postup zhotovení je stejný jako pyramidy z papíru, jen je potřebné stěny pyramidy vypilovat a hrany slepit. Při tenké modelářské překližce je možné postupovat stejně jako při použití papíru.

Relaxační pyramidy

Zhotovují se nejčastěji ze dřeva, ale na dosažení komplexního účinku působení je nejlepší dát si pyramidu odborně vyrobit a umístit dodavatelskou firmou.

 

 

Pyramida z měděných tyčí

Zhotovuje se z měděných tyčí, které jsou ve spodní části spojené silným měděným drátem. Pyramidy tohoto typu jsou vysoké od 40 cm do 2 m a též se vyrábějí s obalem z celtoviny. Jejich využití bývá různé. Vyhledávají je ti, kteří touží po extázi při meditaci nebo touží po dosažení klidu a harmonie. Využívají se i na tzv. energetický spánek u lidí, kteří trpí nespavostí, psychickými problémy, migrénami apod.

Stavební architektura v tvaru pyramid

Jde například o řešení sklepů, atrií, relaxačních místností a podobně. Například v zahraničí Däniken popisuje 9,84 m vysokou relaxační a meditační pyramidu v Etore na ostrově Lanzarote. Známá je i pyramida ve Francii v Louvru a nejnovější pyramida - hotel v USA v Las Vegas. Naši architekti a stavitelé jakoby měli strach z jejího záhadného tvaru.

 

 

Nevhodně použité „věžičky" víceméně bez opodstatnění, často jen hyzdí stavby, bez praktické hodnoty využití pyramidálního efektu.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Úryvok z knihy Chalila El Hakima: TAJEMSTVÍ PYRAMID


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese.


 

Súvisiace:

PYRAMÍDY
http://www.kemet.sk/stitok/pyramidy