OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Chalil El Hakim: TAJEMSTVÍ PYRAMID XVIII.


 

Šeptající kameny

Na mnohých místech Země se zachovaly podivuhodné kamenné kruhové stavby. Nejen laici, ale i odborníci se stále dohadují o jejich účelu a funkcích. Vždyť jejich výstavba byla nesmírně časově i fyzicky náročná. Proč je naši předkové stavěli?

V roce 1978 na jedné z megalitických kruhových svatyň v Anglii, zvané Rollright, zahájil chemik dr. Robins pozoruhodný výzkum s neméně zajímavými výsledky. Pomocí přenosného ultrazvukového detektoru zkoumal vztah slunečního záření a proudu elektronů uvolňovaných z kamenných mas svatyně. Robins zjistil, že spolu se stoupající sluneční aktivitou sílilo ultrazvukové vlnění mezi tzv. Královským menhirem, umístěným asi 70 metrů od základního kamenného kruhu svatyně, a řadou menhirů, kterým se přezdívalo „šeptající rytíři". Po určité době byla zjištěna stoupající ultrazvuková aktivita i uprostřed kamenného kruhu a nakonec se vytvořilo silové elektrické pole, které synchronně kmitalo s ultrazvukem. Jakmile však člověk vstoupil do kruhu, kmitám náhle přestalo. Podobný rušivý vliv měly i kovové předměty.

Robins vyslovil hypotézu, že v kamenných kruhových svatyních megalitických civilizací vznikalo centrum aktivované energie, které mohlo vyvolávat i zvláštní psychické efekty senzibilnějších jedinců, ocitnuvších se ve fázi aktivace uprostřed těchto energetických polí. Z toho tedy vyplýval závěr, že dávní stavitelé těchto svatyň mohli znát tyto fyzikální efekty a uměli je nějakým způsobem využívat.

Dnes víme, že každý kámen má jinou molekulární strukturu. Existují kameny, které již při malém příkonu energie uvolňují proudy elektronů rychleji než jiné, které tyto elektrony uvolňují pomaleji. Na základě těchto zjištění lze tedy usuzovat, že veliké kameny rozestavěné v geometrických uskupeních mohly energeticky pulzovat, vytvářely elektromagnetické pole, které pak nějakým způsobem aktivovalo podvědomí osob, stojících uprostřed tohoto pole. Pokud by byla tato hypotéza někdy potvrzena, pak speciálně školení kněží a média byli schopni s těmito pulzujícími kameny nějak „komunikovat" a výsledkem mohly být halucinace i věštecké transy, do nichž se dávní senzibilové dostávali.

Stále více se zdá, že uvnitř prostoru ohraničeného tvarem tělesa dochází k akumulaci energie, mající vliv na různé fyzikální, biologické, možná i psychické procesy uvnitř takového tělesa. Jde o fenomén, který spadá nejenom do oblasti fyziky, ale také psychotroniky, neboť experimenty dokázaly, že různé tvary mají vliv i na člověka.

 

Odmocnina z pěti – zlatý řez života

Celé generace egyptologů hledaly rozluštění konstrukce pyramidy. V roku 1890 si prof. Jarolímek z Vídně všiml, že v proporcích Velké pyramidy je obsažený princip „zlatého řezu" a tak se zjistilo, že zlatý řez – perla Pythagorova učení, byl známý už 2500 let před Řeky a byl základem stavby Cheopsovy pyramidy. Rus Š. Karpov zas zjistil při svých výzkumech, že příroda na vytvoření živých systémů vždy využívá právě zlatý řez, který se matematicky vyjadřuje jako odmocnina z pěti. Ve všech ostatních konstrukcích se uplatňují odmocniny z 1, 2, 3 a 4.

V jeho tabulkách je zakódovaný celý program tvorby forem přírody a vesmíru. Toto objevil i slavný Hesire, kněz a stavitel Velké pyramidy. Možná, že to získal z poznatků z bájné Atlantidy nebo z jiných planet. Podle Řeků totiž egyptští kněží si schovávali zápisy staré z dob před 9-tisíci lety před našim letopočtem. Po dlouhé práci se Karpovovi podařilo zredukovat všechny existující formy, přírodní, i ty, které vytvořil člověk na pět typů symetrie. Symetrie pro něho znamená vzájemný poměr jednotlivých forem v rovině. V této postupnosti můžete vyčlenit tři variace – tři řady. Statický, přechodný a dynamický a pět typů symetrie – druhá odmocnina z jedné, dvou, tří, čtyř a pěti. První čtyři zahrnují všechny mrtvé a přechodné formy hmoty. Všem formám života však odpovídá jediný typ symetrie – odmocnina z pěti. Celá moderní architektura je budovaná na prvních čtyřech principech, ale většina starých vynikajících děl stavitelů vznikla na základě zlatého řezu – napodobňujíc velkého architekta – přírodu (např. chrám sv. Petra v Římě a pod.).

Velekněz Hesire ve své tvorbě respektoval zákony vesmíru a harmonii tvarů a prověřoval je algebrou. Jako kněz měl blízko k faraónům a byl ochráncem mnohých tajemství. Proto je v Chufevově pyramidě zašifrovaný zákon architektury vesmíru. Je to kamenný vzorec vesmíru, který nám nechali na nejviditelnějším místě. V proporcích pyramidy můžeme číst budoucnost.

 

Pyramidy a UFO

„12. ledna 1990 se objevilo UFO nad Cheopsovou pyramidou v Egyptě: Zdrželo se tam asi tři minuty, svojím modrým světlem prozkoumalo celý podstavec, potom pomocí zvláštního ramene vybralo spod jedné kamenné kostky černou krabičku. Nakonec se vzdálilo velkou rychlostí. Tento jev užasle pozorovali právě odpočívající dánští a francouzští archeologové, kteří měli práci v okolí.

Archeologové zhotovili i záběr jevu, ale druhý den po zahlášení případu při vyvolání filmu s překvapením zjistili, že film je zvláštním způsobem osvětlený, ale jednu stranu UFO je i tak vidět. Počítačové zkoumání ukázalo, že nemůže být ani řeči o trikových záběrech, archeologové viděli pravé UFO.

Dr. Jacques Claire, vedoucí francouzských badatelů prohlásil: „Bylo jednoznačné, že ufonauti přišli s určitým cílem, zastavili rovnou nad Cheopsovou pyramidou, zkoumali její podstavec a po krátkém hledání odešli s předmětem podobným krabici."

I blízké radarové stanice v Káhiře hlásily, že v tom čase zjistily vlet neznámého objektu do vzdušného prostoru, objekt se však za krátkou chvilku vzdálil.

Dánský kolega dr. Claireho vyhlásil: „Nepokládám za vyloučené, že stojíme před novou záhadou v spojení s pyramidami. Ukazuje na to skutečnost, že kosmické bytosti velmi dobře věděly, kde a co mají hledat. Nevylučuji ani to, že před tisíciletími ufonauti naplánovali a postavili pyramidy, resp. pomáhali při jejich stavbě a důkaz o tom vložili do podstavce pyramidy. Jejich potomci teď pro něj přišli. Možná to mělo nějaký význam, o kterém my samozřejmě nemůžeme vědět."

S názorem dánského archeologa Jorgeho Beringa souhlasí více jeho kolegů a mnoho ufologů.

„Myslím si, že UFO mají něco společného s vesmírnými bytostmi, které v roku 2680 před n.l. pomáhaly naplánovat a postavit pyramidy. Jiné vysvětlení není. Černá krabice nebyla žádný kufřík. Pravděpodobně to byl vysílač, který je přivedl k pyramidě. Možná vzpomínka anebo posvátný předmět, který tu nechali jejich předkové v dávných časech," mínil dánský archeolog, kterému nedá pokoj obsah krabice. Podle něho by obsah krabice odhalil rouško z tajemství pyramid. „Vědci dávno věří tomu, že vesmírné bytosti mají něco společné s naplánováním a postavením pyramid. Podle mne je toto důkaz," dokončil svoje prohlášení Dr. Jacques Claire.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Úryvok z knihy Chalila El Hakima: TAJEMSTVÍ PYRAMID


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese.


 

Súvisiace:

PYRAMÍDY
http://www.kemet.sk/stitok/pyramidy