OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

CHEOPS STAVITELEM? 1. Odkud Egypťané přišli a kdy (ALTERNATIVA)


 

Motto:
J. Douglas Kenyon: “Kam až lze posunout brány civilizace?” aneb důkazy o vyspělé pravěké civilizaci nesou další plody

 

Díl první v pravém sloupci (KLASIKA) vychází z klasického pojetí historie, kdy homo sapiens začal svou dráhu před 80 000 roky a v tomto období probíhá naše pátrání po možných předdynastických civilizací. Na scéně jsou úvahy o možných civilizacích před tímto obdobím.

Současná věda uznává uvedenou geologickou historii, ale neuznává nálezy.

Nálezy se dají historicky určit podle geologické vrstvy, ve ktetré se nacházejí. Oficiálně nebyl vydán seznam nálezů z dávné historie. My uvádíme alespoň některé, abychom viděli, že v každém období se mohou nalézat stopy po člověku.

Uvedeme, k jakým druhům nálezů docházelo. Kompletní souhrn všech existujících nálezů najdete v knize

Klaus Dona: “Zakázaná archeologie”

Trocha historie nikoho nezabije:

čísla znamenají počet milionů let před současností

 

1. Prvohory 252-541

karbon – 300-359

Nálezy: Illionis – zlatý řetízek v uhelné vrstvě

Nálezy: Nádobka v uhelné sloji

 

Nálezy: Calais Francie – zkamenělí lidé zarostlí v uhelné sloji z doby prvohor – karbon

Pozn. autora: V období karbonu před 300 miliony let je vznik mohutných ložisek černého uhlí. Podle nálezů v tomto období plazi vystupují z vody na pevninu. Přítomnost člověka v uhelných slojích vědci považují za podvrh

silur – 419-443

Nálezy: USA Utah – Zkamenělá podážka s rozšlápnutým trilobitem před 440 mil silur

Pozn. autora: Vědci se jím nehodlají zabývat a považují to za podvod. Otisk však existuje a je k dispozici k analýzám

perm – 299-252

Na konci prvohor v permu došlo k největšímu vymírání organizmů v dějinách Země a na začátku druhohor všechno začalo znovu.

 

2. Druhohory

trias – 201-252

Nálezy: lebka

 

Pensylvanie – soubor zkamenělých lidských kostí a lebek, zarostlých v horninách. Na snímku ruka na bílé lebce z profilu.

jura 145-201

Nálezy: Ilionys – kámen o hmotnosti 500 kg do kterého je zarostlá lidská lebka. Medical Research Center povrdil – vzorek se skládal z kostí a zaschlé krve. Nakonec musel Center odvolat, aby nepoškodil dobré jméno vědy.

Odborník na fosilie Dr. Zillmer: Zkamenělé pozůstatky lidí, které nezapadají do evoluční teorie musí být prohlášeny za padělky. Pokud by byl nález uznán za autentický, zhroutily by se veškeré představy o historii lidstva.

Proto laboratoře odmítají zkoumat jakýkoliv vzorek se zkamenělými pozůstatky.

křída 66-145

Nálezy: Kladivo z Texasu

 

Nálezy: Texas – Glen Rose – Dinosauří šlápoty a lidské šlépěje v jedné geologické vrstvě

 

Dinosauři měli tři prsty, člověk i tehdy měl prstů 5.

Nálezy: Texas – Hanová – Sekera zalitá ve skále

 

Nálezy: Lenková – sploštělé trubky v křídové sloji

 

Na konci křídy došlo ke katastrofě, kdy došlo k vymírání živočichů a všechno opět začalo znova.

 

3. Třetihory – před 66 až 2,6 milionem let

paleogén – 23-66

Nálezy: Geolog Whitney nalezl v důlních šachtách pod celistvou vrstvou lávy kamenné nástroje, které byly vyrobeny technicky vyspělým způsobem – oštěpy, hmoždíře a palice. (Uloženo na univerzitě v Berkeley, nafilmování bylo zakázáno.

Pozn. aut.: Současná věda existenci člověka v třetihorách – paleogénu neuznává, proto zabránila jakémukoliv zkoumání artefaktů. Černé uhlí vnikalo v prvohorách, hnědé uhlí v třetihorách. Takto se dají datovat nálezy ve vzdálené minulosti.

neogén – 2,6-23

Nálezy: Lebka z hnědouhelné sloje před 15 mil. let

 

 

4. Čtvrtohory – před 2 600 000 lety dosud

spodní pleistocén – 2,6-0,8

Nálezy:

střední pleistocén – 0,8-0,126

Nálezy: Rusko, Ural – Spirála

 

Pozn. aut. Mikročipové prvky používané v miniaturních aparaturách – dnes Au, Cu, W, Mo na začátku vývoje. Výzkum proveden v Moskvě, Petrohradu, Helsinkách. Ruské laboratoře narozdíl od USA se nálezům nevyhýbají.

svrchní pleistocén – 0,126-0,0117 – před 11 700 lety

Nálezy: Rusko, Ural – Slitina kovů Au, Ir, Pt, Cu

 

Mikročipové prvky používané v miniaturních aparaturách – dnes na začátku vývoje

Události v svrchním pleistocénu jsou podrobně uvedeny v pravém sloupci webu (KLASIKA).

holocén 0,0117 – dodnes

Nálezy:

Nakonec odpověď na otázku "Odkud Egypťané přišli" zatím není jednoznačná odpověď, ale z uvedeného přehledu je patrné, že v každém historickém období je možný rozvoj vyspělé civilizace. Mnohokrát v historii došlo k vymírání živočichů. Geologická historie je pro život člověka nedostupná, proto jsem se zaměřil v levém sloupci A témat na období svrchního pleistocénu, ve kterém mohlo několikrát dojít k rozvoji civilizace, která nám mohla zanechat vědomosti, ke kterým dospěla.

Bohužel současná věda je zaměřena na úzký historický okruh a není ochotná zkoumat artefakty, pro které nemá vysvětlení.


Pohled z druhé strany:
CHEOPS STAVITELEM? 1. Odkud Egypťané přišli a kdy (KLASIKA)
http://www.kemet.sk/clanok/cheops-stavitelem-1-odkud-egyptane-prisli-a-k...

 

Mojmír Štěrba

Zdroj: http://www.cheopsmodel.cz/

S láskavým dovolením autora

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

CHEOPS STAVITELEM? Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy
http://www.kemet.sk/clanok/cheops-stavitelem-predkladam-simulacni-model-...

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“
http://www.kemet.sk/clanok/snad-jediny-dukaz-ktery-by-mohl-priblizit-sku...

Dávné technologie – technologie Bohů? 1. Gíza
http://www.kemet.sk/clanok/davne-technologie-technologie-bohu-1-giza

Mojmír Štěrba
http://www.kemet.sk/autor/mojmir-sterba


Sekcie: