OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

CHEOPS STAVITELEM? 2. Předdynastický Egypt na územích mimo Egypt (ALTERNATIVA)


Motto:
Alfred Polgar: “Lidé uvěří snadněji lži, již slyšeli už mnohokrát, než pravdě, kterou slyší poprvé.”

 

Odkud přišli?

Nejdříve zkoumáme nejbližší okolí Egypta. Na východ, na Sahaře, v Nabta Playa. Kultura se jeví jako pokročilejší než v tehdejším údolí Nilu. Ale nicméně tehdejší obyvatelé měli velmi dobré kulturní cítění, ale zvěčňovali ho na skalních stěnách. V roce 2017 došlo v Egyptské poušti egyptskými archeology k dalším nálezům kreseb na skalách. Zatím to není pokrok k tomu, co bylo doposud uvedeno. Zřejmě neměli ani podklad pro psaní, jako pergamen, papyrus, papír. Žili v chýších, živili se lovem a sběrem plodin, měli sice kalendář, ale kamenný. Po nějakých stavebních památkách kterou by mohli přinést do Egypta ani památka.

Podle rozboru DNA jsou následníci předků ze Sahary až dnešní Egypťané.

Tedy zatím odtud vítr nevane. Snad se najdou další nálezy.

Podíváme se tedy k východním sousedům.

 

 

Na mapě jsou v černém rámečku uvedeny lokality s výskytem kamenných staveb starších než 8.000 let.

›› V pohledu dle KLASIKY jsou uvedeny základní poznatky z průzkumu německých archeologů. Zde budeme pokračovat v dalších poznatcích, tady to vypadá nadějně.

Nejedná se o období stavby pyramid, ale období 3× starší, zatím kolem roku 10.000 let př.n.l. Týká se to nikoliv jedné, ale řady lokalit, jsou to Göbekli Tepe a další lokality – Turecko, Izrael-Jericho, Jordánsko, Sýrie, Libanon, Gruzie a Abcházie.

 

 

Nejvíce je odkryté Göbekli Tepe a není to jednorázová záležitost. Německá expedice zatím objevila 16 struktur kamenných staveb i s podzemními chodbami.

 

 

V dalších lokalitách ještě nedošlo k odkrytí archeologických nalezišť kromě Libanonu – obřích obelisků Baalbek-Trilithon, na kterých Římané postavili Jupiterův chrám. Na snímku jsou patrny tři 800 tunové opracované kvádry, na kterých byl chrám vystavěn. Od 7. stol. n.l. se Baalbek stal arabskou državou. Ve starověkých arabských rukopisech, které byly v Baalbeku nalezeny, se hovoří, že vládce Nimrod poslal obry, aby po potopě světa postavili město Baalbek.

Je třeba si uvědomit, že takové obelisky byly zpracovány pomoci dřevěných a kamenných nástrojů. Podle současných poznatků zpracování kovů nebylo známé.

Současný výzkum na středním východu je velmi omezený, protože se nachází ve válečné zóně a pokud se výzkum provádí, tak je to s nasazením životů archeologů.

Popravdě, to neustálé nebezpečí hrozilo i v minulosti.

Badatel sumerské kultury Woolley říkal:

“Mně by ani nevadily tvrdé podmínky pouště, ale ta neustálá střelba..”

 

Fakt je, že tehdy, v 19. století, neexistovaly rychlopalné zbraně.

 

V. Zamarovský “Na počátku byl Sumer”:

“Je zajímavé, že se v Sumeru našel jmenovitý seznam králů sahající až do roku 43.200 let př.n.l., takže egyptští panovníci měli odkud čerpat vědomosti.”

 

Lokality na Středním východu jsou velkým pokrokem ve zkoumání. Zahrnují mohutné kamenné stavby, ale je otázka, odkud ty civilizace přišly. Zasahují časově do 11. tisíciletí př.n.l. Vypadá to že ještě v období pleistocén přišli z oblasti Sundaland – oblast, která je trvale v tropickém pásmu, nikdy nebyla pokryta ledem, dobré podmínky pro rozvoj společnosti. Kontakty mezi Egyptem a Mezopotamií v minulosti probíhaly.

Sundaland je největším předpokladem, odkud se do oblasti Středního východu přesunuli obyvatelé při stoupání moře na konci doby ledové. I když ›› podle přehledu možných civilizací byla civilizace možná v dalších lokalitách, ale s horším přístupem do Středního východu.

 


Pohled z druhé strany:
CHEOPS STAVITELEM? 2. Předdynastický Egypt na územích mimo Egypt (KLASIKA)
http://www.kemet.sk/clanok/cheops-stavitelem-2-preddynasticky-egypt-na-u...

 

Mojmír Štěrba

Zdroj: http://www.cheopsmodel.cz/

S láskavým dovolením autora

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

CHEOPS STAVITELEM? Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy
http://www.kemet.sk/clanok/cheops-stavitelem-predkladam-simulacni-model-...

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“
http://www.kemet.sk/clanok/snad-jediny-dukaz-ktery-by-mohl-priblizit-sku...

Dávné technologie – technologie Bohů? 1. Gíza
http://www.kemet.sk/clanok/davne-technologie-technologie-bohu-1-giza

Mojmír Štěrba
http://www.kemet.sk/autor/mojmir-sterba


Sekcie: 
Náleziská: