OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

CHEOPS STAVITELEM? 3. Civilizace na území Egypta (KLASIKA)


Motto:
Dalajláma: “Pokud něco nevnímáme, ještě to zdaleka nemusí znamenat, že ona věc nebo jev neexistují.”

 

Nová kultura v údolí Nilu

Od roku 3600 př.n.l. se vytvářela nová kultura s centrem v Hierakonpolis později Abydos a Nakáda s hrnčířskou výrobou z hlíny, výrobou piva v keramických kádích, pivní keramické džbány. Stavěly se rozsáhlé stavby s ohradou ze dřeva a sušených cihel a docházelo k centralizaci moci. Až do roku 2700 let př.n.l. nebyla v Egyptě používána měď, pro řezání se používal pazourek-křemen-chalcedonit. Další informace v ›› ALTERNATIVĚ.

Ke sjednocení horního a dolního Egypta došlo kolem roku 3100 př.n.l.

 

Dynastický Egypt

Všeobecně se uvádí, že sjednotitelem byl král ›› Meni Narmer, zakladatel 1. dynastie.

 

[Verner – Pyramidy]: Před Narmerem byla ještě řada předchůdců, kteří jsou spolu s ním zařazeni do tzv. 0. dynastie sahající alespoň 300 roků před Narmera.

 

 

Narmerova paleta je symbol sjednocení Horního a Dolního Egypta. Je vidět, že se faraon Meni s odpůrci příliš nemazlil. Tím skončil archaický Egypt a začala doba dynastických panovníků, kteří svoje sídlo přesunuli po sjednocení Egypta do budoucí Memfidy. Podle Vernera docházelo ke sjednocení ještě v nulté dynastii, ale zase docházelo k dělení a Narmer byl asi tím definitívním sjednotitelem.

 

 

Na obrázku je dvoukomorový hrob panovníka Narmera, zakladatele 1. dynastie. Hrobka odpovídá předdynastické tradici, byla nalezena v Hierakonpolis, centru nulté dynastie. Je patrné, že hrobka je vystlaná sušenými cihlami a rákosem. Ani zdaleka se neblíží honosným hrobkám v pyramidách ve 4. dynastii.

 

 

Nejsou zjištěny náznaky, že by při nadzemních i podzemních stavbách byly použity kamenné kvádry. Rozvíjela se stavba přízemních mastab a ohrad ze sušených cihel, dřeva a rákosu. Tato technologie se rozvíjela a neměla jednotný princip. Byla rozvinuta výroba hliněné keramiky. Po výrobě kamenných artefaktů ani památky. Nejsou doklady o tom, že by v této oblasti existovaly měděné nástroje. Kromě rozvalin se nedochovaly žádné stavby nebo dokumenty.

 

Nejsou doklady, že by v období 1. a 2. dynastie existovaly pyramidy nebo nadzemní stavby z kamenných kvádrů.

 

Uvedené letopočty odpovídají skutečnosti, protože bylo možné použít metodu C14. Podle vykopávek nebyl použit při stavbách ani při výrobě artefaktů kámen, pouze destičky, zvané palety, které byly z břidlice a snadno se štípaly. Bylo nalezeno množství slonovinových a dřevěných předmětů, 150 malých destiček s krátkými nápisy, mnoho keramických nádob a 200 amfor importovaných z Kanánu (Palestiny). Jednalo se o hliněnou keramiku. Poprvé se objevily hieroglyfické znaky písma.

Králům 0., 1. a 2. dynastie byly v Abydu vystavěny obrovské ohrady z nepálených cihel ukrývající kultovní místa, zatímco samotné hrobky těchto panovníků byly umístěny dále na severozápad, směrem do pouště. Takový je pohled na prehistorický Egypt od roku 3100 do roku 2700 let př.n.l. Nevidíme ani náznak kultury, která by byla schopna vytvořit stavby pyramid ze 3. a 4. dynastie. Spolu s faraony 1. a 2. dynastie se přesuneme do oblasti Memfisu budoucího sídla a pohřebiště kolem Sakary.
Další informace v ›› ALTERNATIVĚ.

 

Závěr

Podle uvedených dokumentů nevyplývá, že by se egyptská kultura vyvíjela z původní nízké nilské kultury, ale byla importována i s vědomostmi, na základě kterých se potom rozvíjela. Podle výzkumů se zvýšila kulturní úroveň v údolí Nilu v 1. a 2. dynastii v letech 3000 až 2700 př.n.l. V Abydu se objevují hrobky prvních skutečných panovníků. Objevují se i počátky písma, rozvíjí se zahraniční obchod, ale na počátku dynastického období nejsou známky velkých kamenných staveb.

 

Co o tom praví staroegyptské písemnictví?

Máme dva historické dokumenty, o kterých se zmíníme, ›› Palermský kámen a ›› Turínský papyrus, kde konkrétně sami Egypťané mluví o tom, že jejich kultura je daleko starší, mluví o prehistorických vládcích a mluví o tisících a tisících letech před dynastickým Egyptem. Takže tato informace příchází od nich, samotných Egypťanů, a my nevíme, jak ji interpretovat, protože se na ni díváme špatným způsobem.

Kněz a historik Manehto (305 až 282 př.n.l.) rozčlenil předdynastickou historii na deset božských a kněžských dynastií od roku 20970 př.n.l. do roku 3100 př.n.l., kdy začíná dynastický Egypt. Události jsou zachyceny na papyrech: Turínský, Harrysův, Huniferův, kde se odrážejí biblické události od stvoření světa až po potopu. Dokumentační materiál je mohem rozsáhlejší, ale pro potřebu tohoto článku se budeme pohybovat v uvedeném prostoru. A tady dochází k prvnímu zádrheli.

Uvedená historie vychází z bájí a pověstí, které mohou mít historický základ, ale neumíme je posuzovat z historického hlediska. Nedokážeme je zatím prokázat a sledovat vývoj v časovém kontextu. My můžeme sledovat události, které vycházejí z nálezů staveb, artefaktů, ty se však časem mohou protnout s bájnými událostmi, které buď potvrdí, nebo vyvrátí.

 

Příště se podíváme do Sakáry, kde došlo k zázračnému přechodu z doby sběračů a lovců do doby stavitelů podzemních a nadzemních paláců z kamenných kvádrů.

 


Pohled z druhé strany:
CHEOPS STAVITELEM? 3. Civilizace na území Egypta (ALTERNATIVA)
http://www.kemet.sk/clanok/cheops-stavitelem-3-civilizace-na-uzemi-egypt...

 

Mojmír Štěrba

Zdroj: http://www.cheopsmodel.cz/

S láskavým dovolením autora

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

CHEOPS STAVITELEM? Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy
http://www.kemet.sk/clanok/cheops-stavitelem-predkladam-simulacni-model-...

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“
http://www.kemet.sk/clanok/snad-jediny-dukaz-ktery-by-mohl-priblizit-sku...

Dávné technologie – technologie Bohů? 1. Gíza
http://www.kemet.sk/clanok/davne-technologie-technologie-bohu-1-giza

Mojmír Štěrba
http://www.kemet.sk/autor/mojmir-sterba


Sekcie: 
Štítky: