OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

CHEOPS STAVITELEM? 4. Sakara 3. dynastie – zázrak Imhotep (KLASIKA)


Miroslav Verner – Pyramidy: “Komplex Stupňovité pyramidy odrážel v mnoha ohledech jiný svět, než byl ten z konce pravěku.”

 

›› V minulém dílu jsme dospěli k poznání, že prolínáním saharské kultury došlo ke zlepšení společenského života bez radikálních změn. Do konce roku 2675 př.n.l. vládl poslední panovník 2. dynastie Chasechemuej. Ten po sobě zanechal ohradu z cihel z nilského bláta, ale o technologii kamenných bloků neměl ani tušení. Takto předal svou vládu vládci Necerichetovi (jeho jméno je napsáno nad dveřmi jedné místnosti), kterého egyptologové ›› ztotožnili s Džoserem.

 

Zázrak stupňovité pyramidy

V tu dobu postavil chrámový areál snů a stupňovitou pyramidu – 5,7 kilometru podzemních chodeb ve skále, šachet schodišť, galerií, komor, 400 podzemních místností, 11 šachet do hloubky 30 m vysekané do skály. Areál je obehnaný vápencovou zdí vysokou 10,5 m délky 1645 metrů. A to všechno za 19 roků vlády.

Podrobnosti např. knihy: Miroslav Verner – Pyramidy; Zahi Hawass – Pyramidy, nebo např. weby ›› Faraon, ›› Starověký Egypt a další informace na Wikipedii, které nebudu opakovat. Já uvedu některé informace, které se jeví jako alternativní v ›› 4. části ALTERNATIVĚ.

 

A to všechno provedeno
pokročilou Technologií A nebo
Technologií B, technologií pazourku a měděného dláta?

 

Tady došlo k historickému zlomu.
Při archeologických vykopávkách došlo k nálezům, které neodpovídají době, do které je zasazena 3. dynastie.

– Bylo nalezeno skoro 40000 nádob z kamenných hornin tvrdosti 7, které nebylo možné vytvořit pomoci měděného dláta tvrdosti 3 nebo měděného s arsenidem tvrdosti 3,5 a brusného písku.

 

 

Zde dochází k zádrheli.
My víme, jak se tvořily nádoby s úzkým hrdlem, bude to uvedeno v 9. dílu.

– Byly v hrobce Džosera nalezeny chirurgické nástroje z minulosti, které neodpovídají technologiím předchozích dynastií.

 

Ke konci předdynastického období se význam Hierakonpolis začal zmenšovat. Došlo ke vzájemným bojům o udržení moci a moc se rozdělila na 3 mocenská centra: Hierakonpolis, Nakáda a Abydos. Zde se poprvé potvrdilo, že říše nepodlehla cizí moci, ale rozpadla se vnitřním bojem o moc. A to trvá dodnes.

A kdo byl tím stvořitelem uvedených nálezů a celého areálu s pyramidou? Byl to architekt a lékař panovníka Džosera ›› Imhotep. Ten měl přístup k tajným vědomostem o stavbě z kamene a tvorbě kamenné pasty pro tvorbu kamenných váz s úzkým hrdlem tvrdosti žuly. Vládce si ho tak cenil, že jeho jméno dal vytesat na podstavec vlastní sochy. Imhotep byla reálná osoba, snad syn Džosera. Další údaje o areálu Sakara jsou v ›› 4. dílu ALTERNATIVĚ.

 

 

Jdeme do podzemí

Po přechodu z 2. do 3. dynastie se na Sakarské pláni objevily podzemní i nadzemní kamenné stavby, které v této oblasti nemají obdobu. Jak se tam dostaly? Vznikly vývojem kultury ze Sahary, nebo přišly odjinud? Je to obdivuhodný stavitelský výkon. Rozsahem je pyramidový areál srovnatelný s areálem Cheopsovy pyramidy v Gíze – informativní výpočet je v ›› 4. dílu ALTERNATIVĚ. Je realizovaný jen osm generací po tom, co se obyvatelé Egypta vynořili z doby kamenné. Budeme pátrat dále.

 

Sakara Gisr el-Mudir

Satelitní snímek (Google) a mapka sakarského pohřebiště, která snímek popisuje:

 

 

V pravém obrázku je lokalita hrobů panovníků pohřbených v Sakaře a jejich pyramidy, které tam v době, kterou zkoumáme nebyly. Hroby z archaické doby, pyramida Teti, areál Džoserovy pyramidy, Veserkapf, Venís, Sekhemkhet, Pepi I, Merenre I, Djedkare, Pepi II, Šepseskapf. Vidíme, že jde o rozsáhlé pohřebiště, které je dlouhodobě předmětem výzkumu.

 

První pyramida Džoserova byla postavena až 2700 let př.nl. Jestli v té době již byly pyramidy v Gíze, zatím ještě nevíme. Pro porovnání velikosti je na satelitním snímku objekt Gisr el-Mudir, jeho průzkum započal až v 90. letech 20.století. Kromě kamenných objektů nadzemních se objevily kamenné objekty podzemní. Těm se říká Gisr el-Mudir.

 

Gisr el Mudir

Západně od Džoserovy pyramidy vidíme skaliska a písek, na první pohled nic zajímavého, ale při bližším zkoumání zjistíme, že se život v minulosti odehrával z velké části i pod zemí. Pohled ze satelitu (Google) ukazuje obrysy objektů. Na uvedené mapce je jejich popis. V pozadí je Džoserova pyramida.

Nás bude zajímat oblast, která byla doposud tabu.
Jeho nejnovější výzkum pod vedením Zahi Hawasse byl proveden v r. 2010 a novinářům prezentován v květnu 2011. Od té doby je objekt pro veřejnost uzavřen. Předpokádá se, že je to nejstarší kamenná stavba v Egyptě, starší než Džoserova pyramida.

V roce 1990 dostali egyptologové z Národního muzea Skotska licenci záhadnou stavbu prozkoumat s využitím nové technologie a získat alespoň základní poznatky o stavbě. Je to ohrada Great Enclosure z masivních kamenných kvádrů o rozměru 650×350 m se základy širokými 15 m s rozsáhlými podzemními prostory se sloupořadím. Byly vykopány stěny do výšky 15 m, ale jejich šířka předpokládá, že byly mnohem vyšší. Objevená keramika v suti naznačuje, že byla vložena v době 2. dynastie za panovníka Chasechemueje a nebo později, ale je nejisté, z které doby stavba pochází, protože objekt sloužil jako náboženské centrum a byl využíván po celou dobu egyptské historie. Pro určení stáří stavby tato keramika nemá vypovídací hodnotu. Stavby mohly být mnohem starší. Vápencové bloky mohly sloužit pro výstavbu Džoserovy pyramidy. V roce 2009 oznámil ministr kultury Egypta Farouk, že v Gisr el-Mudir byly nalezeny 2 hroby.

Nyní se podíváme dovnitř areálu Gisr el-Mudir.
V podzemním areálu se nacházejí hroby. Zahi Hawass je odkryl a zjistil, že jde o hrob královského dohližitele majetku a ženy jménem Thinh. Hroby pocházejí z doby krále 5. dynastie Venise. Tým zde nedávno objevil hrobku-mastabu ze sušených cihel muže ze 6. dynastie, za kterou byla objevena hluboká šachta vytesaná ve skále z 26. dynastie (Sajská, 600 př. n.l.), která obsahovala 30 hrobů. Byly nalezeny 4 vápencové sarkofágy a 4 antropoidní rakve, jedna byla označena Padi-Heri. V přítomnosti světového tisku Hawass otevřel první sarkofág v únoru 2009, ve kterém byla uložena neporušená mumie.

Podle dosavadních vykopávek byly do hrobů v Gisr el-Mudir ukládány osoby během celé existence starověkého Egypta. Vypadá to, že Gisr el-Mudir bylo kultovní středisko, ke kterému se uchylovala předdynastická a dynastická egyptská společnost po celou dobu své existence. Tomu nasvědčují i nálezy. V roce 2011 byl zlikvidován "Egyptian Scientific Institute" a s tím zatím padá i další průzkum Gisr el-Mudir. Zahi Hawass, než byl sesazen z funkce, uspořádal tiskovou konferenci v květnu 2011, na kterou pozval novináře s prohlídkou zatím odkrytých vnitřních prostor. Uvolnil z konference a prohlídky fotografie, které nás budou provázet při prohlídce objektu.

 

 

Zahi Hawass odkryl záhadný objekt Gisr el-Mudir, který se nachází v podzemí. Komplex je budován v podzemí s využitím kamenných kvádrů jako první stavba tohoto druhu ještě před stavbou Džoserovy pyramidy. Podle prvních nálezů byly použity kamenné bloky pro stavbu Džoserovy pyramidy. Předpokládá se, že výstavba byla provedena v době 2. dynastie, o které panovala představa, že stavby byly prováděny ze sušených cihel, rákosu a dřeva, takže objev kamenných staveb koriguje současné představy o stáří objektu a technologii. Z obrázku je patrné vnitřní uspořádání v porovnání s výškou postav. Zahi Hawass pozval novináře do vstupní haly, kde je patrný stavební materiál, rozměry místností.

 

 

Vstup do objektu je lemován hieroglyfickými nápisy, které však doposud nebyly rozluštěny. Velmi dobře je zachovaná barevnost.

 

Vstup do pohřební komory je možný šachtou do hloubky 11 m. Zahi Hawass hroby odkryl a zjistil, že jde o hrob královského dohližitele majetku a ženy jménem Thinh. Hroby pocházejí z doby krále 5. dynastie Venise.

 


 

To byla zatím první prohlídka podzemniho areálu Gisr el-Mudir. Můžeme doufat, že výzkum bude pokračovat a dovíme se další informace o vývoji egyptské společnosti.

 

Závěr

Tímto jsme provedli další krůček v odhalování egyptské minulosti. Doposud naše egyptologie žila v představě, že v období předdynastickém a v 1. a 2. dynastii byla kultura sušených cihel a hliněných nádob a náhle se ze země vynořila kultura kamenných kvádrů a mohutných podzemních staveb. Kde se vzala, budeme pátrat dále.

Podle egyptologa ›› M. Vernera “Pyramidy 85” byl komplex Stupňovité pyramidy v mnoha ohledech odlišný nejen architektonicky. Odrážel v mnoha ohledech i odlišný myšlenkový svět, než byl ten z konce pravěku a archaické doby. Podle egyptologa Stadelmanna byla stavba od samého začátku plánována jako pyramida, nikoliv jako rozšiřovaná mastaba.

 

A kdo přinesl nový myšlenkový svět už pan profesor neuvádí. Uvedeme to sami. Byl to ten, kdo uměl těžit a přepravovat vápencové a žulové monolity, kdo je dokázal zvednout do výše 60 m v objemu 400 m3 vytvořit areál snů, do kterého přinesl 40 000 tvarovaných kamenných nádob z dioritu tvrdosti 8 podle Mohsovy stupnice.

 

Byly vytvořeny pokročilou technologií A nebo technologií pazourku a měděného dláta technologií B?

 

My to víme a uvedeme to v příštích dílech.

 


Pohled z druhé strany:
CHEOPS STAVITELEM? 4. Sakara 3. dynastie – zázrak Imhotep (ALTERNATIVA)
http://www.kemet.sk/clanok/cheops-stavitelem-4-sakara-3-dynastie-zazrak-...

 

Mojmír Štěrba

Zdroj: http://www.cheopsmodel.cz/

S láskavým dovolením autora

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

CHEOPS STAVITELEM? Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy
http://www.kemet.sk/clanok/cheops-stavitelem-predkladam-simulacni-model-...

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“
http://www.kemet.sk/clanok/snad-jediny-dukaz-ktery-by-mohl-priblizit-sku...

Dávné technologie – technologie Bohů? 1. Gíza
http://www.kemet.sk/clanok/davne-technologie-technologie-bohu-1-giza

Mojmír Štěrba
http://www.kemet.sk/autor/mojmir-sterba


Sekcie: 
Náleziská: 
Štítky: