OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

CHEOPS STAVITELEM? 5. Hledání Cheopse (ALTERNATIVA)


Papyrus Westcar: “Jeho veličenstvo Chufu trávilo čas hledáním tajných komor Thovtovy svatyně, aby vytvořilo něco podobného pro svůj Horizont.”

 

Nejdříve dáme slovo inženýrům

Egyptologové neuznávají poznatky inženýrů, ale my je plně respektujeme a uznáváme. I nálezy archeologů plně respektujeme a za jejich neutuchající práci jim vřele děkujeme. Nejde pouze o zápis archeologického nálezu. Stavby se musí naprojektovat, vytěžit materiál, dopravit a postavit. Technicky vzdělaní čtenáři jistě tento princip přijmou.

 

Nejprve uvedeme přehled některých zásadních skutečností:

Chufu panoval v letech 2551 až 2528, tedy 23 let [Podle ›› Turínského seznamu králů].
- Velká pyramida se skládá přibližně z 2 300 000 kamenných bloků o hmotnosti 5 750 000 tun.
- Celý komplex popsaný v dílu A5 představuje 2 700 000 m3.
- Aby se to všechno dalo vybudovat, jeho dělníci musí denně vytěžit 322 m3 kamene a to při nepřetržité práci.
- Rovnalo by se to těžbě, úpravě, transportu a ukládání bloku každé 3 minuty. I když se to na první pohled zdá nepravděpodobné, egyptologové na tom trvají.
- Inženýr Christopher Dunn autor knihy “Ztracené technologie stavitelů pyramid” oznámil, že jeho spoluautor Richard Noone získal od Stavebního institutu Indiana studii zkoumající čas, za který by bylo možné vykonat práci na vybudování duplikátu Velké pyramidy s následujícím zjištění:
- Celý vápencový průmysl státu Indiana by potřeboval ke splnění takové zakázky 81 let.

Co všechno se nenašlo ve Velké pyramidě:

- Ve vnitřních prostorách nejsou vyryty hieroglyfy, nenašly se svitky, hliněné tabulky ani písemné památky jakého koliv druhu.
- Králově komoře se nenašla mumie, ani jakékoliv lidské pozůstatky
- Nenašly se lidské pozůstatky nikde v celé pyramidě
- V pyramidě ani v areálu pyramidy se nenašla socha faraona

Co všechno se ve Velké pyramidě našlo:

- 2 měděná madla na první přepážce v šachtě z Královniny komory,
- čistý křemičitanový písek 99% v komoře K3 Královniny komory uvedeme v 15. části.
- Zdi Královniny komory byly pokryty 1,27 cm silnou vrstvou soli.
Během “úklidu” komory byla sůl odstraněna, čímž byl odstraněn důležitý doklad o možné funkci a stavbě komory.
- dřevěný kus v severní šachtě převezen do muzea v Londýně, zmizel někde v depozitářích a není k dohledání,
- další dřevěný kus, který je ještě v severní šachtě je vhodný k analýze C14, je zákaz jakéhokoliv výzkumu na hranici věznění výzkumníků,
- kovová deska 30 × 10 cm silná 0,0635 cm, kterou nalezl Vyse, pocházela ze spáry zdiva, kde jižní šachta Královy komory ústí ven z pyramidy. Inženýři se domnívají, že deska byla ve spáře zanechána během výstavby pyramidy, nemohla tam být vložena později. Plukovník Vyse poslal desku Britskému muzeu. V roce 1881 desku prozkoumal Sir Flinders Petrie. Usoudil, že deska je autentická a že neexitují sebemenší pochybnosti, že je pravá.
V roce 1989 tuto desku analyzoval Dr. M.P. Jones z oddělení inženýrství nerostných surovin GB. Analýza Vysovy desky prokázala, že se nejedná o železo meteorického původu,neboť obsahuje jen malé množství niklu, kterým meteorické železo oplývalo.
Další analýza na povrchu desky odhalila stopy zlata, což svědčí o tom, že mohla být kdysi pozlacena.

Dr. Jones ve zprávě z analýzy píše, že se jedná o starodávnou železnou desku, která byla do pyramidy zabudována v době jejího budování.

- inženýr Waynman Dixon nalezl v r. 1872 v severní šachtě z Královniny komory 3 předměty:
- hrubou kamennou kouli
- malý háček sed dvěma hroty z neurčitého kovu,
- 12 cm dlouhý kus cedrového dřeva.
Dixon vzal tyto předměty s sebou do Britanie. Členové Dixonovy rodiny předměty věnovali Britskému muzeu a tam zmizely. V roce 1990 se znovu objevily, ale bez cedrového dřeva, vhodného pro analýzu uhlíkovou metodou C14.
- Gantenbrinkův robot ve stejné šachtě nad Dixonovým nálezem objevil a nafilmoval:
- kovový hák
- dlouhý kus dřeva.

Souhrn uvedených nálezů uvádím proto, že je obtížné je v různých zdrojích vyhledat. Všechny uvedené artefakty jsou vyobrazeny v průběhu seriálu.

 

Kde vznikl název Cheops?

Herodotos ve svém díle “Dějiny – 2. kniha – Zpráva o Egyptu” popisuje co mu řekli kněží o staviteli pyramidy:

 

Byl to mimořádně zlý faraon, jedněm poručil, aby přivlékali k Nilu kameny z lomů v Arabských horách a od Nilu je vlekli k Libyjskému pohoří. Pracovali po skupinách po sto tisících.

 

Herodotos jenž psal řecky, dal jméno faraonovi Cheops.

 


Pohled z druhé strany:
CHEOPS STAVITELEM? 5. Hledání Cheopse (KLASIKA)
http://www.kemet.sk/clanok/cheops-stavitelem-5-hledani-cheopse-klasika

 

Mojmír Štěrba

Zdroj: http://www.cheopsmodel.cz/

S láskavým dovolením autora

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Khofo (Chufu, Chufev, gr. Cheops)
http://www.kemet.sk/khofo-chufu-chufev-gr-cheops

CHEOPS STAVITELEM? Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy
http://www.kemet.sk/clanok/cheops-stavitelem-predkladam-simulacni-model-...

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“
http://www.kemet.sk/clanok/snad-jediny-dukaz-ktery-by-mohl-priblizit-sku...

Dávné technologie – technologie Bohů? 1. Gíza
http://www.kemet.sk/clanok/davne-technologie-technologie-bohu-1-giza

Mojmír Štěrba
http://www.kemet.sk/autor/mojmir-sterba


Sekcie: