OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

CHEOPS STAVITELEM? 6. Komory Velké pyramidy (ALTERNATIVA)


Miroslav Verner – “Pyramidy”: “Komplex Stupňovité pyramidy odrážel v mnoha ohledech jiný svět, než byl ten z konce pravěku”

 

Jak proběhly pokusy o analýzu barvy Cheopsovy Kartuše

O tom, kdo rozhoduje o vstupu do komor je v rukách Nejvyšší rady pro památky. Získat vzorek malby z Cheopsovy kartuše bylo vždycky obtížné, dnes již zcela nemožné, protože Nejvyšší rada jakýkoliv odběr zakázala. V minulosti se o to pokusil badatel Zecharia Sitchin a jak dopadl se dovíte v ›› KLASICE.

O získání vzorku se pokusili dva němečtí amatérští archeologové Erdmann a Dr. Dominique Goerlitz, kteří se rozhodli využít nejnovější metody datování. ›› Archeologové dostali povolení a vzorek odebrali k analýze. Výsledkem bylo, že Velká pyramida byla postavena mnohem dříve než uvádí současná egyptologie. To samozřejmě způsobilo nevoli oficiálních míst egyptologie a výsledky prohlásili za podvrh. Celá akce byla legální až do chvíle zveřejnění výsledků.

Zatím to vypadá, že pokud odběr vzorku a analýza nebude provedena pod dohledem mezinárodního týmu odborníků, tak jakékoliv jiné výsledky budou považovány za falsifikáty.

Co se týká průzkumu druhých dveří v šachtách z Královniny komory, tak ten byl zastaven a další pokračování je ve hvězdách. Blíže o tom budu psát v 7. dílu.

 


Poznámka autora:
›› V 6. dílu jsme popsali komory s nápisy. Komory byly do jejich objevení neprodyšně uzavřeny. Kromě karuší byly na stěnách další původní nápisy, které nebyly tak hlídány proti odběru vzorku barvy. Snad by stačilo pro analýzu odebrat vzorek z některého nápisu prokázaného jako původní. Nicméně, nestalo se, tak záhada pokračuje dále.


 

Pro zájemce přidávám přehled egyptologické literatury, ve které je možné získat zevrubné informace o stavbách Staré říše z pozice egyptologů, architektů a dalších odborníků. Čtenář se nedočká alternativních teorií, ty uvedeme v samostatné kapitole. Ale i tak jsou informace užitečné pro pochopení stavitelů z období Staré říše.

 

Jak stavbu viděli egyptologové a architekti

 

Anotovaná bibliografie

Brier, Bob a Jean-Pierre Houdin; “Tajemství Velké pyramidy: Jak člověk posedlosti vedl k řešení největšího tajemství starého Egypta”; New York: Harper Collins, 2008
V tomto paradigmatu posunují Jean-Pierre Houdin a Bob Brier teorii M. Houdina o stavbě Velké pyramidy. Napsaný pro obecné publikum, ale bez toho, aby se skrýval nad detaily nebo se zbavil materiálu, tajemstvím Velké pyramidy je detailní vysvětlení vnitřní teorie ramp a fyzických a nepřímých důkazů na její podporu. “Tajemství Velké pyramidy” dosáhne nádherného úspěchu, že je kniha, která je stejně tak doma na vaší stránce s citovanými materiály a vaší plážové tašce. Ale nezaměňujte své masové přitažlivost tím, že budete mít světlo na stipendium. Nepoužívám slova "paradigma-shifter" lehce – práce Jeana-Pierra Houdina nás vede za roh a do další fáze porozumění, jak byly postaveny památníky Memphisské nekropoly od Saqqary po Gízu a “Tajemství Velké pyramidy” je váš úvod do budoucnosti chápání minulosti. Silný souhlas, já vím.. A já si stojím za každým slovem! Pro tento článek byly zvláště užitečné následující části: Výběr místa pyramidy (str. 58-78); detaily vápencového vápence (str. 67-72); žulový lom v Asuánu (str. 67-69); město pracujících (str. 64-66); logistika (str. 70-1); Sinajské těžební operace (s. 71-72).

Hitchins, Derek K. příručka Pyramid Builder.
Samo publikováno prostřednictvím Lulu , 2010. V příručce The Pyramid Builder

Derek K. Hitchins se snaží vysvětlit, jak byly tyto mohutné národní stavební projekty realizovány z hlediska systémového inženýrství. Hitchins přináší svou zkušenost jako inženýr při zkoumání historie vývoje pyramid, logistiky a způsobu, jakým řešení problémů řeší stávající technologie a metody a vedlo k novým. Hitchins je účinný při odhalování konstrukčních teorií zahrnujících pouze vnější rampy (str. 141-145), ale neřeší možnost vnitřní rampy, spíše kombinované řešení interní a externí rampy. Upřednostňuje to, co nazývá "houpací metody" (str. 146-148), který zahrnuje vyvážení kamenů na dvou protilehlých klínech a vkládání prken pod každý klín, zatímco blok je "kývaný" na druhý. Zatímco tato metoda by určitě mohla pracovat při zvedání jednotlivých bloků a mohla by být použita v určitých aplikacích, ve srovnání s teorií vnitřní rampy se zdá, že tento spisovatel je nudný a nepraktický. Hitchins je odborník na systémové inženýrství a Gentle Reader je vyzýván, aby vyhodnotil své argumenty pro sebe. Ale při psaní tohoto článku byla příručka Pyramid Builder's Handbook nejužitečnější při popisu ›› corvée a rozdělení práce. Příručka Pyramid Builder's je dobře napsaná a prezentována ve stylu učebnice s dostatečnými fotografiemi a ilustracemi. Materiál může být někdy poměrně technický a obecní čtenáři jej mohou považovat za užitečnější jako referenční dílo, na rozdíl od toho, co budete číst od obálky k obálce. I když nesouhlasím se všemi závěry společnosti Hitchins, zjistil jsem, že kniha je neuvěřitelně informativní a obsahuje užitečné údaje a informace. Pro tento článek byly obzvláště užitečné následující oddíly: Corvée a organizace práce (str. 9-12, 123-126, 138-141); logistika a krmení pracovní síly (s. 117-121); Khufuova pyramida obecně (str. 39-45).

Houdin, Jean-Pierre; “Khufuova pyramida odhalená”. Giza: Abydos Pub., 2010
V odhalení pyramidy Khufu se Jean-Pierre Houdin rozšiřuje o materiál představený v Tajemství Velké pyramidy a podrobuje se mnohem podrobněji o tom, jak se všechny prvky jeho teorie i samotné pyramidy shodují do soudržného celku. Zatímco se jedná o vysoce čitelné dílo, “Khufuova pyramida odhalená” dále rozšiřuje na jednoduchá řešení Hemiunuových komplexních problémů, které představuje Velká práce budování Khufu na Horizontu. Téměř každá stránka je krásně ilustrována esteticky příjemnou a složitou počítačovou grafikou, kterou produkují M. Houdin a Dassault Systemes (někteří se objevují v tomto článku), kteří milostivě podporovali Jean-Pierre v každém aspektu své práce. “Khufuova pyramida odhalená” nezanechává – doslova – žádný kámen, který nevykazuje, jak byla velká pyramida postavena pomocí nástrojů a technik, o nichž bylo známo, že byly během dotyčného období používány. Pro tento článek byly obzvláště užitečné následující části: podrobnosti o vápenci Tura (str. 17); nástroje a logistika (str. 19-21); požadavky na královský senát (s. 29, 53); budova zevnitř (str. 33-35); výběr místa pyramidy (str. 43); korvée a dělnickém městě (str. 45-47).

Lehner, Mark; “Kompletní pyramidy”; New York: Temže a Hudson, 1997
Mark Lehner je magnum opus všech pyramidických věcí, “Kompletní pyramidy” pokrývají historii a vývoj nejen samotných pyramid, ale i lidí, kteří je studovali. Od první instance nakládání jedné mastaby na druhou na pyramidy pozdní antiky Lehner vysvětluje konstrukci, funkci a vývoj těchto složitých hrobek a "strojů vzkříšení". Kompletní pyramidy předcházejí publikaci práce Jean-Pierra Houdina o několik let, takže teorie interní rampy získá celkový součet jednoho odstavce (str. 216) a je omezena na teorie navržené Dieterem Arnoldem. Nicméně pro jeho detailní zpracování jednotlivých pyramid, pro lidi, kteří je postavili, a pro nástroje, které používali, je třeba Lehnerovy úplné pyramidy číst pro každého egyptologa, amatéra i profesionála. Silně ilustrovaný a prezentovaný ve formátu učebnice, text “Kompletní pyramidy” je stejně přístupný laikům, protože je užitečný pro odborníky, což znamená velmi. Opět musím připustit, že se jedná o nejdůkladnější a nejaktuálnější zpracování pyramidové výstavby ve prospěch práce Jean-Pierra Houdina, ale je obtížné plně ocenit jeho úspěchy bez pochopení historického a kulturního kontextu, který Lehner se věnuje tomuto tématu. Jako vždy, čtenář je vyzýván, aby prozkoumal tyto knihy z první ruky a radostným srdcem a otevřenou myslí dosáhl svých vlastních závěrů a čtení “Kompletní pyramidy” je radost. Pro tento článek byly zvláště užitečné následující části: Khufuova pyramida obecně (str. 108-119); výběr pyramidového místa (str. 12-13); Giza plošina (str. 106-107); logistika (str. 202-205); kamenolomy (str. 206-207); nástroje (210-211); corvée (str. 224-225); dělnické město (str. 230-233, 238-239); krmení pracovní síly (236-237).

Lehner, Mark; Et al. AERAgram: Oficiální zpravodaj výzkumných spolupracovníků starodávného Egypta. Vol. 1-10
Ancient Egypt Research Associates (AERA) je organizace, která byla založena v roce 1985 Markem Lehnerem a Matthewem McCauleyem pro účely financování a usnadnení Giza Mapping Project, a rozšíření Lehnerovy práce s Velkou sfingou. Hlavním cílem společnosti AERA v posledním desetiletí bylo vykopávat a analyzovat město pyramidových dělníků v Gíze. AERAgram je zpravodaj a dvakrát ročně zpráva o práci na místě a byla mimořádně cenná při porozumění systému corvée a pak a také jak různé sociální vrstvy pyramidového města pracovaly a žily. Všech deset svazků AERAgramu, které jsou k dispozici ve formátu pdf z oficiálních stránek AERA, byly konzultovány v tomto článku. Siliotti, Alberto. Průvodce Egyptskými pyramidy. New York: Barnes & Noble, 1997.

Alberto Siliotti´s Guide je vynikající úvodní encyklopedie pyramid, se stovkami fotografií, map a diagramů. Siliottiho velkoformátová kniha obsahuje záznamy o všech hlavních pyramidách a nekropoliích s podrobnostmi o chrámech a sdružených sborech. Zatímco fotografie poskytuje opravdovou prohlídku architektury a krajiny, našel jsem stránky a struktury map zvláště užitečné. Zatímco je kniha jasně vstupní úrovně, její důkladnost a uspořádání ji činí užitečným odkazem pro milovníky Egypta všech odrůd. Jedná se o knihu, kterou často vidíte na obchodních stolech a ve zbývajících bednách, a pokud narazíte na kopii, nebudete litovat, že byste si ji vybrali. Pro tento článek byly zvláště užitečné následující části: Khufuova pyramida obecně (str. 48-53); plošina v Gíze (str. 46-47); nástroje a konstrukce (str. 40-44); dělnické město (str. 45). Wilkinson, AH Toby. Ranní dynastický Egypt. New York: Routledge, 1999.

Časný dynastický Egypt zkoumá, jak se vláda a první světová byrokracie vyvíjely v nejranější fázi egyptského období Staré říše od dynastie nula až po tři. V této těžce zkoumané práci (téměř každý odstavec v této knize má alespoň jednu citaci!) se autor Toby AH Wilkinson zaměřuje na předměty správy, zahraničních vztahů a zřízení městských center s důkladností mistra, který zná svůj předmět a upřímně chce, aby jste to také věděli. Wilkinson poskytuje jednotlivé mini biografie pro každého egyptského vládce od nepojmenovaných králů dynastie 0 až po Huni a Qahedjet. Část o založení autority (str. 92-279) podrobně vysvětluje, jak se královská správa rozvíjela, od drobné šlechty až po vytvoření viziera, a růst (nutností) komplexního systému titulů a funkcionářů. Ačkoli časový rámec raně dynastického Egypta (jen stěží) předchází předmět tohoto článku, byl to neocenitelný zdroj při porozumění základům politického systému a hierarchie, v níž operovala Hemiunu, a jak je nezbytné mobilizovat národy k jednotnému cíli budování Chufu Pyramidy. Bylo konstatováno, že zatímco Egypťané postavili pyramidy, pyramidy postavily Egypt. Jinými slovy, národní politický systém se vynořil z procesu uspořádání velké práce pyramidové výstavby. Toby Wilkinson ukazuje, že kořeny národního státu Egypta se skutečně dostanou mnohem více zpět než čtvrtá dynastie. Pro tento článek byly zvláště užitečné následující části: Správa a královské tituly (str. 92-126); Sinajské těžby (str. 121-122; 139-146); doly a lomy obecně (144-145); vývoj corvée (str. 94-95, 120); instituce vězně (116-118); správa královských stavebních projektů (str. 113-114).

 


Pohled z druhé strany:
CHEOPS STAVITELEM? 6. Komory Velké pyramidy (KLASIKA)
https://www.cez-okno.net/clanok/cheops-stavitelem-6-komory-velke-pyramid...

 

Mojmír Štěrba

Zdroj: http://www.cheopsmodel.cz/

S láskavým dovolením autora

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Zamestnanci egyptského ministerstva čelia súdu kvôli “krádeži” vo Veľkej pyramíde (+KOMENTÁR)
http://www.kemet.sk/clanok/zamestnanci-egyptskeho-ministerstva-celia-sud...

Khofo (Chufu, Chufev, gr. Cheops)
http://www.kemet.sk/khofo-chufu-chufev-gr-cheops

CHEOPS STAVITELEM? Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy
http://www.kemet.sk/clanok/cheops-stavitelem-predkladam-simulacni-model-...

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“
http://www.kemet.sk/clanok/snad-jediny-dukaz-ktery-by-mohl-priblizit-sku...

Dávné technologie – technologie Bohů? 1. Gíza
http://www.kemet.sk/clanok/davne-technologie-technologie-bohu-1-giza

Mojmír Štěrba
http://www.kemet.sk/autor/mojmir-sterba


Sekcie: