OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

CHEOPS STAVITELEM? 6. Komory Velké pyramidy (KLASIKA)


Stéla praví: “Založil dům Esety, vládkyně pyramidy, vedle domu Sfingy...”

 

Proč se komory nad královskou komorou nazývají odlehčovací?

Tento název komorám přidělil plukovník Vyse roku 1837, když komory objevil a od té doby se tento název traduje dodnes. Skutečností je, že se takovéto komory nevyskytují nad Královninou komorou, ani nad hlavní komorou Chefrénovy pyramidy.

Tuto skutečnost prověřil inženýr Christopher Dunn (viz. jeho kniha “Ztracené technologie stavitelů pyramid”) a provedl statický výpočet zatížení stropu královské komory a dospěl k závěru, že soustava komor nad královskou komorou neměla odlehčovací funkci, ale funkci jinou, která je zatím neznámá. V komorách se nachází mnoho pozdějších grafit společně s dalšími kartušemi, neznámo co je původní a co pozdější.

V té nejvyšší je těžce zkoušená a mnohokrát zneužita kartuše Cheopse.

Stěny Královy komory jsou vybudovány z pěti vrstev a celkem stovky kamenných bloků a strop je tvořen obrovskými až sedmdesátitunovými žulovými monolity.

 


Pohled na odlehčovací komory nad tzv. Královou pohřební komorou
›› VEĽKÝ OBRÁZOK

 

V 1. – Davisonově komoře nebyly žádné značky ani písmo,

V 2. – Wellingtonově komoře byla nalezena 1 kartuš jiného krále než Cheops a kamenické značky, na podlaze byl černý prach původu neznámého, strop byl z břidlicových desek s nepatrnými spáry viz obrázek.

V 3. – Nelsonově komoře byly značky kameníků, ale žádná královská kartuš nebo nápis. Obě komory byly do příchodu objevitelů hermeticky uzavřeny. Pakliže se tam dnes propracujete, tak zjistíte, že tam jsou zapsána jména Wellingtona a Nelsona, které tam jistě nenapsal Cheops.

Ve 4. – Komoře Arbuthnot bylo několik královských kartuší, některé byly v poloze vertikální, některé horizontální a několik písemných záznamů, ale některé vzhůru nohama. Pokud by byly kresleny v době stavby, nebyl důvod aby byly vzhůru nohama, pokud později, tak to lze přičíst stísněnému prostoru kolem 85 cm. Ale kartuše byly jiných králů než v komoře Campbellově. Na obrázku jsou na ukázku kartuše z jedné stěny.

O tom, koho nebo co která kartuš nebo nápis představuje a kdy byly provedeny necháme na odbornících na kartuše a hieroglyfy.

 

Koment: Jako jediný důkaz o staviteli pyramidy považují egyptologové kartuši v Campbellově komoře se jménem Cheops.

 

5. – Komora Campbellova

 

 

Pakliže se hovoří o vstupu do odlehčovacích komor, všeobecně se vystupuje do nejvyšší Campbellovy komory, protože vstup do nižších komor je obtížný – výška stropu je kolem 90 cm. Na stropě nejvyšší komory vidíte jak je popsaný grafity, osvětlená je kartuše Cheopse. To divadlo se odehrává právě v nejvyšší komoře Campbellově, kolem které se dneska točí všechny ›› skandály.

Tam je kartuše Cheopse u které se nechávají fotografovat různé prominentní osobnosti jako důkaz Cheopse jako stavitele.

 

Nápisy

Nápisy v komorách byly zkoumány experty z Britského muzea v čele se znalcem hieroglyfů Samuelem Birchem a německým egyptologem Richardem Lepsiusem. Hned se objevil fenomén původnosti nápisů a vyrojilo se mnoho otázek.
- Birch měl potíže s pravopisem a písmem textů, protože byly psány písmem hieratickým, které se objevilo o staletí později, takže hieroglyfické symboly objevené Vysem patřily do jiného období.
- Birche udivovala posloupnost hieroglyfů z nejvyšší Campbellovy komory. Hieroglyfy znamenající "vznešený" byl použit jako číslovka, přečtena a uvedena egyptologem M. Lehnerem jako "sedmnáctý rok" Chufevovy vlády.
- Další problém je v tom, že se na nápisech uvnitř pyramidy objevovalo ne jedno, ale hned dvě královská jména. Kartuše Cheopse byla nalezena v nejvyšší Campbellově komoře a další kartuše byly nalezeny v komoře Arbuthnotově.

Jelikož se stavělo od spodu, znamenalo by to, že nesprávné královské kartuše byly napsány v nižší komoře a ta správná až v komoře nejvyšší Campbellově? Přítomnost druhého jména je stále nerozřešena. Přes všechna navrhovaná řešení způsobuje tento problém potíže dodnes.

- Další otázkou je skutečnost, že nejsou absolutně žádné nápisy a značky v první komoře, kterou objevil Davison roku 1765.

 

Pokus orientalisty Sitchina

Do vyrovnávacích komor se pokoušel vstoupit i badatel Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin byl přesvědčen, že Cheops nebyl stavitelem Velké pyramidy, ale pouze doprovodných staveb. Po plánech stavby pyramidy Chufev usilovně pátral.

Vedle nepřímých důkazů chtěl Sitchin získat důkaz přímý. Po velikých peripetiích se mu podařilo získat povolení ke vstupu do Campbellovy komory, kde se nacházela kartuše Chufevova. Chtěl získat vzorek barvy pro rozbor. Jeho výstup do komory byl pečlivě sledován dohližitelem, jehož úkolem bylo zabránit Sitchinovi dosažení komory a odebrání vzorku. Úderem dřeva do Sitchinovy hlavy došlo k poranění a zamezení jeho dalšího výstupu do komory.

Tímto byl zmařen další pokus o získání vzorku kartuše. Snad se to jednou podaří. Pakliže existují artefakty u kterých je možné určit stáří nebo období vzniku, způsob zhotovení, materiál, tak by mělo být povinností vynaložit veškeré úsilí k jejich analýze, abychom byli blíže odpovědi na otázku odkud přicházíme a kam směřujeme.

 

Koment: Je otázka, jestli by nestačilo provést alalýzu některých původních textů nebo znaků stavitelů z doby stavby. Bohužel záměr je, aby se žádné testy neprováděly.

 

Bohužel to tak jednoduché není. Artefakty mizí v depozitářích muzeí nebo soukromých sbírkách nebo je bráněno jejich zkoumání. Kdo má zájem na bránění ve výzkumu? Jenom otázky kolem odlehčovacích komor, kartuší a větracích šachet: dřevěný kus v severní šachtě nenávratně zmizel někde v depozitářích Egyptologického muzea v Londýně – další dřevěný kus, který je ještě v severní šachtě je vhodný k analýze C14 zákaz jakéhokoliv výzkumu kartuše Chufua až na hranici věznění výzkumníků, neprovádí se výzkum kartuší v komoře Lady Arbuthnot – proč se výzkumy neprovádějí po dohledem světových odborníků, ale jsou závislé na rozhodnutí jistého orgánu a jednotlivce? V odlehčovacích komorách je řada artefaktů, které si zasluhují náležitého výzkumu.

 

Nabízejí se některá vysvětlení:

- jak by asi dopadl cestovní ruch, kdyby Cheopsova pyramida přestala být Cheopsova?
- jak by asi dopadlo renomé současných egyptologů, kdyby se ukázalo, že velkou pyramidu postavil někdo jiný a jindy?
- mohou být i další důvody např. náboženské, ideologické apod.

 

Závěr

Shrňme možné výsledky případné analýzy vzorku kartuše, které napoví:
- pakliže se zjistí stáří kolem 180 roků, tak kartuše je praděpodobně falsifikátem plukovníka Vyse.
- pakliže se zjistí stáří kolem 4500 roků, tak můžeme blahopřát Cheopsovi k úžasnému výkonu – v tom případě budou mít radost egyptologové jako M. Lehner, Z. Hawass, z toho, že oni mají pravdu o stáří a autorství Velké pyramidy.
- pakliže stáří vzorku bude podstatně převyšovat 4500 roků, budou na koni např. R. Schoch, Ch. Dunn, E. Ercivan, kteří z různých důvodů předpokládají stáří větší.

Problémem je, že jakýkoliv pokus o laboratorní identifikaci vzniku kartuše je zablokován v čele s Zahi Hawassem a tím je zamezeno dalšímu pátrání po době vzniku Velké pyramidy. Přitom není nebezpečí, že by při použití současných metod mohlo dojít k poškození nápisu.

Tolik zatím stručně k problému komor ve Velké pyramidě. Je k dispozici řada dalších informací, ale pro rozsah článku je snad tato informace postačující.

 

V dalším dílu budeme sledovat průzkum dutin Velké pyramidy...

 


Pohled z druhé strany:
CHEOPS STAVITELEM? 6. Komory Velké pyramidy (ALTERNATIVA)
http://www.kemet.sk/clanok/cheops-stavitelem-6-komory-velke-pyramidy-alt...

 

Mojmír Štěrba

Zdroj: http://www.cheopsmodel.cz/

S láskavým dovolením autora

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Zamestnanci egyptského ministerstva čelia súdu kvôli “krádeži” vo Veľkej pyramíde (+KOMENTÁR)
http://www.kemet.sk/clanok/zamestnanci-egyptskeho-ministerstva-celia-sud...

Khofo (Chufu, Chufev, gr. Cheops)
http://www.kemet.sk/khofo-chufu-chufev-gr-cheops

CHEOPS STAVITELEM? Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy
http://www.kemet.sk/clanok/cheops-stavitelem-predkladam-simulacni-model-...

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“
http://www.kemet.sk/clanok/snad-jediny-dukaz-ktery-by-mohl-priblizit-sku...

Dávné technologie – technologie Bohů? 1. Gíza
http://www.kemet.sk/clanok/davne-technologie-technologie-bohu-1-giza

Mojmír Štěrba
http://www.kemet.sk/autor/mojmir-sterba


Sekcie: