OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

CHEOPS STAVITELEM? 7. Průzkum dutin Velké pyramidy (KLASIKA)


Sir Flindetrs Petrie: “Železná deska ze šachty z Královy komory je autentická bez jakýchkoliv pochybností.”

 

 

Nechci opakovat uvedené informace o Velké pyramidě, přesto se pokusím zrekapitulovat průzkum tzv. „větracích šachet". Spíš bych chtěl zdokumentovat nejasnosti, které se kolem toho točily. Jak projekt Džedi skončil se dovíme na konci článku.

Podle Zahi Hawasse [Hawass blog] je logické, že uzavření šachet by mohlo znamenat, že Chufev je pohřben někde v komoře.

Podle starověkého příběhu z ›› “Westcar papyrusu” Chufev pátral po tajném dokumentu boha Thowta jak vytvořit komory této pyramidy, stále se pokoušíme pochopit komplex složitých problémů, které nám jeho architekti zanechali.

 

Zde se nabízí otázka: Pokud Chufev postavil Velkou pyramidu, proč pátrá po tajném dokumentu jak ji vytvořit resp. jak vytvořit komory?

Úvodní průzkum:
Šachty z Královniny komory QCS objevil r. 1872 inženýr Waynman Dixon. Na okraji našel hrubou kamennou kouli, malý háček se dvěma hroty a 12 cm dlouhý kousek cedrového dřeva. Tyto předměty vzal Dixon s sebou do V. Británie a tam se ztratily. Znovu se objevily r. 1990, ale artefakt z cedrového dřeva chyběl. Metodou C14 bylo možné určit rok výstavby pyramidy.

 

Někomu se to nehodilo, ale proč? Přeci to všichni chceme vědět. Další průzkum byl prováděn pomocí minirobotů:

 

 

1. průzkum:
První pokus o průnik do větracích šachet byl proveden v roce 1993 německým výzkumníkem ›› Gantenbrinkem, ale pokus skončil na koncových dveřích jižní šachty QCS, za které se robot nedostal. Protože severní šachta obcházela velkou galerii a byla lomená, což tento robot to neuměl překonat, požádal Gantenbrink o druhý pokus. Druhý pokus už Gantenbrink nedostal, i když to nabízel, údajně proto, že ukončila licence. Kolem toho jsou určité otazníky.

 

Koment:
Zůstala otázka co je za přepážkou na konci šachty. Bez velké publicity byla roku 1996 blokovací přepážka překonána speciálním robotem Daedalus. Šachta prý nekončila v komoře, ale pokračovala pod úhlem 90 stupňů vpravo i vlevo do komory. Tyto informace Z. Hawass nepotvrdil a zrodil se další projekt, překonávající koncovou přepážku.

 

2. průzkum – Pyramid Rower
Ve spolupráci s časopisem National Geographic byl vyvinut v roce 2003 další model robota, umožňující do koncových dveří vyvrtat otvor pro zasunutí kamery a zjistit co je za koncovými dveřmi. Robot se ke dveřím dostal, vyvrtal otvor a vsunul kameru. Zjištěno bylo, že 75 cm za dveřmi byly další dveře, ani tam chodba neústila do volného prostoru. Není známo, co je za nimi. Následoval další projekt.

Průzkum – Džedi (Djedi)
Nyní prozkoumává komoru už třetí robot navržený Bobem Richardsonem, který je vybaven mikrokamerou schopnou „nahlížet" do nepřístupných zákoutí. Robot dostal jméno Džedi po kouzelníkovi, který Chufuovi zjišťoval jak se stavěla hrobka. Podle pověsti se navíc kouzelník Džedi setkal s Cheopsem když pátral po bohu Thowtovi, aby mu pomohl komoru objevit.

Z. Hawass, který celý projekt Džedi řídí osobně, se však nevzdává a doufá, že najde skrytou komnatu s nějakým významným nálezem.

Průzkum šachet pokračoval dále. Na Univerzitě Leads vytvořili robota Džedi, který dokázal zvládnout i zatáčky kolem překážek a vyfotit prostor za provrtanými dveřmi. Minirobot Džedi pronikal hladkými šachtami, v jižní komoře bez překážek, v severní komoře musel obejít velkou galerii.

 

 

Z toho plyne, že galerie už byla v době instalace šachty postavena. Někteří říkají, že jižní šachta míří na Sírius a severní na Kochab (Malý vůz). Jak to mohou změřit, když obě šachty nedosahují na povrch pyramidy? Šachta končí na 74. vrstvě ve výšce 60 m na úrovni 4. odlehčovací komory.
Robot Džedi se dostal až k provrtaným dveřím, ke kterým se předtím dostal robot Upuaut-2 a nakoukl co je za nimi. Z přední strany byla dvě měděná madla a proti nim v prostoru za dveřmi byla stejná madla, to znamená, že obě strany byly vodivě propojeny. Dále prázdný prostor 75 cm, jednoduchá skála nebo další dveře nebo něco jiného co mělo být uschováno před našima očima.
Vyvrtání dalšího otvoru však nebylo povoleno.
Na stěnách se našly červené značky neznámého určení, pravděpodobně hieroglyfy, značky a linky kameníků, kteří šachty stavěli?

Jak jsme popsali, robot Džedi se dostal do prostoru mezi první a druhé dveře a vyfotografoval vnitřek.

 

Jeho hlavní úkoly:
● určit tloušťku druhé přepážky, jestli bude možné přepážku provrtat,
● zjistit její složení
a
● podívat se za přepážku, jestli je tam další dutý prostor.

 

S napětím se čekalo na proražení druhých dveří a zjištění, co je za nimi. Bohužel podle sdělení manažera projektu Whiteheada ze dne 14. 10. 2013 byl projekt zrušen aniž robot nahlédl za druhou přepážku. Jak frustrující.. prohlásil manažer Whitehead když po desetiletém čekání a úsilí nastal náhlý konec. Whitehead si je jistý, že druhé dveře byly dvakrát proraženy a výsledky měly být zveřejněny před mnoha měsíci, dokonce v televizním přenosu.

 

Whitehead byl pověřen dalším projektem, který byl nazván „skleněná pyramida“, který by měl provést širší výzkum, někdy v budoucnu.
Tak takhle skončil projekt Džedi.

 

Koment:
V minulé části jsme uvedli, že "větrací šachty" jsou neuralgickým bodem výzkumu Velké pyramidy. Je tedy na každém, aby odhadl co je za druhými dveřmi a proč to bylo tajeno v případě, že skutečně bylo možné se za druhé dveře podívat.

 

Stav v roce 2017:
Odpovědi na Dotazy pro Z.Hawasse na jeho FB, únor 2017:
1. Stále nevíme, co je za tajemnými dveřmi ve Velké pyramidě
2. Stále nevíme, kde je hrob Imhotepa, který hledá po celý svůj život britský vědec Emery

Průzkum pokračuje dále, listopad 2017:
Velká Cheopsova pyramida v Egyptě má další tajemství. Mezinárodní vědecký tým v odborném časopise Nature oznámil, že se v pyramidě nacházejí doposud neznámé prostory. Za objevem je tým japonských a francouzských vědců, kteří k mapování slavné pyramidy použili nejmodernější vědecké metody. Zatím ale nejsou schopni říci, zda je místo opravdu zcela prázdné, anebo v něm neleží nějaké cennosti – místo není přístupné.
Dutina je velká 30 m a nachází se nad Galerií ve Velké pyramidě.

 

Další informace v ›› ALTERNATIVĚ..

 


Pohled z druhé strany:
CHEOPS STAVITELEM? 7. Průzkum dutin Velké pyramidy (ALTERNATIVA)
http://www.kemet.sk/clanok/cheops-stavitelem-7-pruzkum-dutin-velke-pyram...

 

Mojmír Štěrba

Zdroj: http://www.cheopsmodel.cz/

S láskavým dovolením autora

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Zamestnanci egyptského ministerstva čelia súdu kvôli “krádeži” vo Veľkej pyramíde (+KOMENTÁR)
http://www.kemet.sk/clanok/zamestnanci-egyptskeho-ministerstva-celia-sud...

Khofo (Chufu, Chufev, gr. Cheops)
http://www.kemet.sk/khofo-chufu-chufev-gr-cheops

CHEOPS STAVITELEM? Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy
http://www.kemet.sk/clanok/cheops-stavitelem-predkladam-simulacni-model-...

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“
http://www.kemet.sk/clanok/snad-jediny-dukaz-ktery-by-mohl-priblizit-sku...

Dávné technologie – technologie Bohů? 1. Gíza
http://www.kemet.sk/clanok/davne-technologie-technologie-bohu-1-giza

Mojmír Štěrba
http://www.kemet.sk/autor/mojmir-sterba


Sekcie: