OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Chris Dunn na konferenci CPAK! (exklusivní rozhovor 1. část)


Christopher Dunn se narodil v Anglii ve městě Manchester, kde začal svou kariéru. V roce 1969 se odstěhoval do USA, když dostal nabídku práce od jedné firmy v leteckém průmyslu. Více než 49 let pracoval na různých pozicích v procesu hi-tech výroby, od obsluhy strojů, přes výrobce pomůcek a nástrojů až po programátora a operátora industriálních laserů.

 


Později přešel také na manažerské funkce v těchto oborech. Posledních 16 let působil jako Human Resource Director ve velké letecké firmě. Jeho zájem o pyramidy vznikl po přečtení knihy Secrets of the Pyramids od Petera Tompkinse. Na základě preciznosti a různých charakteristik pyramid přišel vzápětí s myšlenkou, že tyto stavby mohly sloužit úplně jinému účelu, než je konvenčně uznáváno. Po prostudování mnoha různých teorií došel k závěru, že pyramidy s největší pravděpodobností sloužily k výrobě nějaké energie, tedy že to byly vpodstatě velké přístroje. To vše vyústilo v publikování knihy The Giza Power Plant: Technologies of Ancient Egypt v roce 1998. Chris publikoval mnoho článků a jeho práce je používána hojně i jinými badateli. Často se objevuje v televizních dokumentech na stanicích jako je Travel Channel, Discovery a v současné době především ve známém seriálu Ancient Aliens na History Channel. V roce 2010 vydal další knihu pod názvem Lost Technologies of Ancient Egypt: Advanced Engineering in the Temples of the Pharaohs a zde se soustřeďuje hlavně na důležité aspekty svého výzkumu o technologických schopnostech starých Egypťanů a zveřejňuje některé dříve opomenuté architektonické informace. Letos jsem měl tu čest potkat tohoto odborníka na každoroční konferenci CPAK a jsem rád, že vyhověl žádosti o rozhovor. Chris je fascinující člověk, drží se faktů a stojí rovnýma nohama na zemi. A proto mě toto setkání ještě více utvrdilo, že teorie o vzniku mnoha monumentů na světě, které jsou nám předkládány akademickou vědou, mírně řečeno velice pokulhávají. To ale naši čtenáři už dávno ví. Ať už monumenty postavil kdokoliv a kdykoliv, určitě k tomu nepoužíval kladívko a dláto a pár provazů. Vydejte se tedy teď na cestu objevování zaniklé vyspělé technologie pradávných Egypťanů. Opravdu to byli Egypťané?

 

 

Michael: Existuje nějaký funkční model na základě Vaší teorie, že pyramidy sloužily k výrobě energie?

Chris: Pochopitelně teorie Giza Powerplant je systém, komplexní systém pyramid a k dnešnímu dni nebyl sestrojen celkový model, ale existují repliky jeho částí, jako je například takzvaná “podzemní komora”. Inženýr z Washingtonu vytvořil model této komory, který funguje za pomoci vody a slouží jako hydroelektrický pulsní generátor. Takže opravdu funguje způsobem, který je tak říkajíc unikátní. Způsob jakým funguje je, že pulsuje jako srdce člověka. Takže místo toho, aby to dělalo jen stereotypní bum - bum - bum, tak to funguje jako bum, bum - bum bum. Jako srdce, je to velice zajímavé, zhruba šedesát úderů za minutu, což je blízko pulsu malého dítěte.
Vybudovat celkový model ve větším měřítku by bylo velice nákladné, bylo by nutné politické a finanční podpory a to je za hranicí mých schopností.

Michael: A co vytvořit nějaký menší komplexní model tohoto systému. Je to vůbec možné v malém měřítku?

Chris: Myslím, že je možné v menším měřítku vybudovat určité části systému. Dokonce byly pokusy vytvořit modely pomocí počitačů a pochopitelně v tomto případě se nemusíme trápit s měřítkem. Existují určité pomůcky jako je architektonický akustický software, nebo jiné programy. V současnosti se testuje jeden počítačový model jistým fyzikem, nebo je alespoň ve stavu příprav.

Michael: Znáte teorii Josepha Farrella, že pyramidy v Gíze mohly být používány jako zbraň?

Chris: Ano jsem s tím obeznámen a vím, že Joseph založil svou teorii na základě mé knihy a popisuje ji také jako zdroj energie. Jednoduše, pokud máte nějaký zdroj energie, většinou existuje několik způsobů jak ji využít a jeho interpretace je, že tato energie byla použita jako zbraň. Moje osobní interpretace je, že byla využita pro mírové účely a to je bod, kde se vzájemně naše teorie rozcházejí...

Michael: No víme, že vždy existuje možnost jakoukoliv energii zneužít...

Chris: Ano, jakoukoliv energii lze využít k dobru i zlu...

Michael: V jednom z televizních dokumentů jste zmiňoval takzvané rezonátory umístěné ve Velké galerii uvnitř pyramidy. Máte informace o tom jak tyto objekty mohly vypadat a jak přesně fungovaly? Znáte nějaké jiné objekty, které byly uvnitř pyramidy za účelem její funkčnosti, které jsou dnes pryč?

Chris: Hypotéza rezonátorů, které byly zřejmě umístěny ve Velké galerii, je založena na skutečné informaci související s akustikou uvnitř Velké pyramidy a teorie se také pokouší vysvětlit existenci určitých charakteristik Velké galerie, jako jsou otvory na obou stranách galerie. Takže když se díváte na tyto dvojice otvorů vedoucích vzhůru Velkou galerií, každý se musí zeptat “k jakému účelu sloužily?” a konvenční teorie mne neuspokojuje. Bylo navrhnuto mnoho teorií a ta akademická je, že v nich byly umístěny žulové kameny, které eventuelně blokovaly vzestupnou chodbu a pro existujících 27 párů otvorů jsou jen tři bloky kamene. To je problém sám o sobě. Takže pokud se zamyslíte nad všemi elementy systému Giza Powerplant je jasné, že jedna část musí podporovat vzájemně jinou, tudíž účel podpovrchové komory musí navazovat na účel Královniny komory, dále pak musí dávat smysl Velká galerie a konečně také Králova komora a “ventilační šachty”. Všechny tyto části musí do sebe vzájemně zapadat a to je přesně to, o co jsem se snažil. Příjít s ucelenou teorií, která doopravdy vysvětluje funkčnost všech těchto součástí v celkovém systému, který vytváří energii. Navíc důkazy, které se postupně objevily od publikování mé teorie ji podporují, a rozhodně nejdou proti ní. Takže já jsem v tomto směru povzbuzen novými objevy od publikování mé knihy.

Michael: Ano, spekuluje se s tím, že z pyramidy bylo množství různých “součástek” úmyslně odstraněno v dávné minulosti, takže systém v současnosti není funční...

Chris: Ano, je nemožné argumentovat, že když mnoho opravdových hrobek v Egyptě bylo vykradeno, tak že v pyramidě zůstalo všechno na svém místně nedotknuto a to co dnes vidíme je to, co tam bylo původně. Samozřejmě, že bylo mnoho věcí z pyramid odstraněno, ale co to bylo a jak předměty vypadaly je jen čirá spekulace. Je jen nešťastné, že jsou zkrátka pryč.

Michael: Možná, že jsou stále někde poblíž, to nikdo neví...

Chris: Oh ano, nikdy nevíte, jsou spekulace, že když prozkoumáte sklady káhirského muzea, tak můžete najít různé zajímavé artefakty...

Michael: Vy jste inženýr, profesionál. Myslíte si, že kdokoliv postavil pyramidy musel mít k dispozici nějaký druh plánu, náčrtu, stejně tak jako dnes stavitelé používají projekty nakreslené na papíře a potom teprve dojde k samotné realizaci stavby, protože by to jinak ani nebylo možné?

Chris: Očividně, pyramidy nejsou výsledkem náhody. Nejsou to organické struktury. Jsou to definitivně pečlivě naplánované struktury a velice precizní. K tomu, abychom zvládli obrovskou pracovní sílu k vytvoření takových monumentů, je zapotřebí perfektního komunikačního systému a sdílení informací. Musíte mít centrální plán a musíte být schopen komunikovat. Jak toho bylo docíleno je otázka spekulací, nicméně argument, že to udělali jen na základně svobodné vůle a náhodně, je nesmysl.

Michael: V jednom dokumentu totiž ukazovali, že tyto stavební plány byly nakresleny do písku v okolí pyramid a ty byly pak postaveny na základě toho. Bylo to divné....jak to udělali?

Chris: Je to stále záhada díky chybějícím materiálům a technologii, protože to co máme dnes v Egyptě je pouhá kostra civilizace a svaly a krev je především ve zprostředkování dodávek, především pak v instrukcích, které inženýři předávají technikům a vědci inženýrům. To nebylo doposud interpretováno, i když to možná existuje na zdech chrámů a jiných monumentů. Dokonce i dnes, když jsme uvnitř budovy, anebo venku a díváme se na stěny, nebo sloupy, tak tam taky nejsou nápisy, nebo instrukce a nákresy strojů a nářadí, které jsou zapotřebí ke stavbě této struktury.

Michael: Nicméně víme, že musí existovat plán budovy v šuplíku nějaké kanceláře...?

Chris: Ano to je díky informacím, které se postupně učíme, když přijdeme na tento svět a kdy pozorujeme jaké disciplíny jsou k dispozici ve školách a na univerzitách. Víme, že máme vědce a inženýry a fyziky, to je všechno známo, ale specifické detaily určité technologie nedávají velký smysl, lidi taková informace až tolik nezajímá. Dokonce ani dnes nenajdete vyobrazení CNC přístroje v každém plánu, to se zkrátka nedělá...

Michael: Ve spojitosti s tímto tématem, když už jste nakousl nutné měřící a kontrolní pomůcky, tak mi připadá, že tyto nástroje musely být skoro více sofistikované, než technika použitá k vlastní stavbě? Je to skoro až paradox, ale připadá mi, že ty nástroje k měření a následné kontrole musely být lepší, než samotný produkt...?

Chris: (smích) To je velice dobrý postřeh, když vezmeme výrobce prakticky jakéhokoliv přístroje, nebo systému a podíváme se na jednotlivé komponenty, tak tyto komponenty nejsou většinou tak dokonalé jako stroje, které je vyrobily. Ale v momentě, kdy se tyto části dají dohromady, může z nich vzniknout něco dokonalejšího, ale pokud jsou nástroje používány znovu, jsou více sofistikované a také díky schopnosti navrhování, či stylu výrobku, musíte mít daleko větší konzistenci výrobního procesu. Jinými slovy, pokud musíte vyrobit objekt s tolerancí dvě tisíciny inche (1 inch = měřící jednotka, pozn. překl.), potom vaše nástroje k překontrolování této tolerance musí být 10 procent této hodnoty, tedy musí být daleko více přesnější. To je standard v oboru, těch deset procent, to musí být vaše měřítko.

Michael: Děkuji. To jsou tedy velice přesné nástroje. Na druhou stranu, když vezmeme třeba příklad řezání kamene, je možné, že naši předkové použili nějakou jednoduchou metodu, jako například vodu pod vysokým tlakem, jak se dnes běžně užívá? Setkal jste se s nějakými důkazy v tomto směru, kdy by nebylo třeba energie jako elektřiny k napájení strojů?

Chris: Použití vysokotlaké vody je dobrá metoda, když potřebujete uříznout jednoduché tvary, zkrátka rovný kus kamene, ale když přijde na komplexní a složité tvary, kde máte kontury, křivky, nebo čtvercové otvory, které nevedou naskrz materiálem, potom to není vhodné řešení. A já věřím, že staří Egypťané používali elektřinu, takže vodní metoda není to pravé, můj osobní názor.

Michael: Hmm, takže muselo existovat zřejmě něco jiného... to mě jen tak napadlo, když mluvíme o těch nástrojích.

Chris: To stejné platí i pro laser, a ten stejně není dobrým přístrojem k řezání kamene. Dnes si většinou nikdo nevybere laser za účelem řezání kamene...

 

- pokračovanie -

Rozhovor z konferencie CPAK 2012 poskytol Chris Dunn exkluzívne pre ASTRONAUTI.cz

Pýtal sa Michael M. Faitl

Zdroj: http://www.astronauti.cz/

 

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 


Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://kemet.sk/zakazana-egyptologia


Autori: 
Štítky: