OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE? 10


Jedným zo základných pojmov v oblasti kryštalografie je os symetrie kryštálu. Ak je kryštál kremeňa s dobre vyvinutými aspektmi, potom z pozície týchto aspektov je možné pozorovať jednu zvláštnu skutočnosť: zvislá os symetrie v kremennom kryštáli je skrutkovito stočená.

 


„Röntgenologická štúdia štruktúry kremenných kryštálov potvrdzuje dedukciu na základe morfologických a optických zvláštností, že štruktúra kremeňa je špirála, ktorá je teda skrutkovitého charakteru. V súlade s týmito dvoma typmi konštrukcií možno rozlíšiť ľavo a pravotočivé kryštály.“
G. Smith, Drahokamy


 

Aby sme vysvetlili ďalšiu zvláštnosť kremeňa, musíme sa vrátiť späť ku koncepčnému systému starovekého východu.

Kremeň, ako každý iný kryštál, má svoje energetické centrá (čakry). Pretože však os symetrie kremeňa tvorí špirálu, má niekoľko projekcií hlavného energetického centra vnútri kryštálu. To znamená, že jedno centrum prijíma energiu, ale ostatné energiu vyžarujú. Jedna zóna kryštálu hromadí energiu v sebe, vnútri sa táto energia transformuje a vyžaruje. Čo raz bolo prúdom, stane sa väčším. Keďže je kryštál špirálovitý, táto vyžarovaná energia sa rozptýli. Preto Hórove tyče naplnené kryštálmi kremeňa majú jemný, celkový liečebný účinok na energo-informačnú štruktúru človeka, na jeho alebo jej celý organizmus.

Možno je práve toto dôvod, prečo niektoré staroveké civilizácie považujú kremeň za posvätný minerál. To zrejme súvisí aj so schopnosťou kremenného kryštálu sprostredkovať informácie. V tejto súvislosti je vhodné citovať z rozhovoru s profesorom Vlajlom Kaznačejevom, riaditeľom Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny sibírskej pobočky Ruskej akadémie vied, riadnym členom tejto akadémie a Akadémie Prírodných vied Ruskej federácie:

„V našich experimentoch sme zistili niektoré úžasné veci: keď bunková kultúra prežíva nejaký stres, môže vysielať svoj stav na iné bunkové kultúry, v prípade, že sú spojené optickým komunikačným kanálom. Svetelný lúč prepravuje podstatu látky - a sám určitým spôsobom prichádza k životu. Okrem toho môže stav tkanivových kultúr živých buniek tohto druhu, ktoré prijali status svojho suseda cez optický kanál z kremeňa alebo sľudy, prenášať na iné typy buniek, a teda akumulovať nám neznáme vlastnosti živých materiálov a prenášať ich cez bunky 5, 6, 7 generácie v optickej sfére. Sľuda a kremeň sú priehľadné pre takéto efekty rovnako ako pre obyčajné svetlo.“

Inými slovami, kremeň je schopný sprostredkovať nielen informácie, ale aj psychický stav.

Štúdium vlastností vody ukázali, že dosahuje maximálnu hustotu pri 4°C. Preto svetové oceány s priemernou teplotou 3,7°C predstavujú, okrem zanedbateľného narušenia na povrchu, jeden obrovský priestor tekutých kryštálov, alebo niečoho ako kvantovej kvapaliny, v ktorej sú všetky častice navzájom spojené kolektívnymi interakciami. Inými slovami, vody oceánov spolu s priľahlými morami a jazerami, riekami a potokmi, tvoria jednu energetickú sieť vodivým médiom spájajúcu najodľahlejšie kúty planéty.

IU. A. Koljasnikov zo sibírskeho Všeruského vedeckého centra pre Ďaleký východ Ruskej akadémie vied povedal:


„Na tomto základe Bernal a Fowler postavili úplne nový model štruktúry kvapalnej vody a premeny odohrávajúcej sa v nej pri zmene teploty. Ukázalo sa, že voda má štvorbokú štruktúru, ako aj kremeň, v rôznych modifikáciách to môže byť preformulované zhruba týmto spôsobom: ´Kremeň má štruktúru ako voda...´“


 

Podobnosť štruktúry medzi týmito dvoma na prvý pohľad rôznymi látkami, alebo s použitím starovekých konceptov ich „korešpondencie“, určuje ich rezonančné interakcie. Preto je kremeň veľmi dôležitý materiál používaný nielen pri stavbe pyramíd a energetických zdrojov rôzneho druhu, ale aj ako výplň do Hórových usmerňovačov energie.

 

- pokračovanie -

Valerij Uvarov

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 


 

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia

 


 

Sekcie: