OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Dr. František Lexa: KNIHA MRTVÝCH IX.


 

NÁPISY Z HROBKY HERCHUFOVY

 

Herchuf byl dědičným knížetem v Nechenu a v čele karavanních vojsk podnikl několik výprav do Nubie za králů Merenrea a Neferkarea (čtvrtého a pátého krále VI. dynastie).
Nápisy z jeho hrobky jsou nejlépe uveřejněny v Urkunden des aegyptischen Altertums I 120.—131.
Nápisy z hrobů staré říše obsahují z větší části životopisná data svých majitelů. Náboženské texty omezeny jsou zpravidla jen na obětní říkadlo: "Král dává oběť" s texty k nim připojovanými, jež se někdy i několikráte opakuje A 1., 2, 3).
V zprávách o svém životě uvádějí majitelé hrobu své vynikající činy. Ti, kteří nic vynikajícího nevykonali, sdělují aspoň, že konali dobré skutky a vystříhali se zlých skutků. To stalo se pak ustáleným zvykem a nabylo i pevné vnější formy (B, D), v níž lze spatřovati zárodek 125. kap. knih mrtvých nové říše.
Obvyklá jest také žádost majetníka hrobu k návštěvníkům hrobky, aby odříkali obětní říkadlo (C1) a výstraha (C2) těm, kteří by do hrobky vešli se zlýmy úmysly.

A1. Král dává oběť, Anupev, sídlící na své hoře, náčelník božské síně, balsamovač, pán nádherné země dává oběť.

Jest pohřben v pohřebišti západní pouště, dosáhnuv velmi krásného stáří, požívá úcty velkého boha, ................................................................................................ dědičný kníže, správce jižní země, nositel pečeti, jediný přítel [králův], obřadník, vůdce karavan, požívající úcty Ptahovy a Sokoravy Herchuf.

A2. Král dává oběť, Usirev pán Zedu, dává oběť.

Kráčí spokojeně po nádherných cestách západní říše, po nichž kráčejí ti, kteří požívají vážnosti [velkého boha] a má přístup k velkému bohu, pánu nebe, požívaje vážnosti [velkého boha], dědičný kníže ............................................... strážce Nechenu, nejvyšší hlava Nechebu, jediný přítel [králův], obřadník, požívající vážnosti Usirovy, Herchuf.

A3. Král dává oběť.

Dostává se obětí v pohřebišti a oslavy od obřadníka v den novoroční, o slavnosti Thovtově, na počátku roku, o slavnosti lodního žebra, o slavnosti Sokarově, o všech velkých slavnostech, o všech ostatních slavnostech i denně dědičnému knížeti .......................... nositeli pečeti, jedinému příteli [královu], obřadníku, vůdci karavan Herchufovi.

B. Byl jsem dokonalý ................................ jehož miloval otec, chválila matka a rádi měli všichni sourozenci.
Dával jsem chléb hladovému, šaty nahému, převážel jsem toho, jenž neměl plavidla.

C1. Ó vy žijící na zemi, kteří půjdete mimo tento hrob, ubírajíce se na jih nebo na sever, odříkejte: "Tisíc chlebů a tisíc [džbánů] piva pánu tohoto hrobu!" Já zakročím ve váš prospěch v říši mrtvých, neboť jsem dokonalý zářící duch, vším náležitě opatřený, obřadník znalý svých řikadel.

C2. Vejde-li kdo do tohoto hrobu [a vezme něco, nebo zkazí něco], bude chycen jako pták a bude za to souzen od velkého boha.

D. Mluvil jsem [jen] dobré a vypravoval jsem [jen] to, co bylo žádoucno. Nikdy nemluvil jsem o nikom špatně jeho představenému. Chtěl jsem [vždycky jen] to, co jest dobré velkému bohu. Nikdy nesoudil jsem se se svými sourozenci. Nepromrhal jsem majetku po svém otci.

Dr. František Lexa

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


KNIHU je možné zakúpiť i na tejto adrese.


Vybráno z Dr. František Lexa: Náboženská literatura staroegyptská, Kladno 1921


 

Súvisiace:

Dr. František Lexa
http://www.kemet.sk/autor/dr-frantisek-lexa

Seriál: Karel Weinfurter – Z EGYPTSKÉ KNIHY MRTVÝCH
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-karel-weinfurter-z-egyptske-knihy-mrt...