OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Dr. František Lexa: KNIHA MRTVÝCH VIII.


 

Kap. 158.

Říkání pro zlatý nákrčník, jenž dává se zářícímu duchu na hrdlo.
"Můj otče! Můj bratře! Má matko Eseto! Rozbalte mne, abych viděl, abych byl jedním z rozbalených, kteří dívají se na Geba."

Doslov.

Má se říkati nad zlatým nákrčníkem, na němž jest napsáno toto říkadlo, a má se vložiti na hrdlo zářícímu duchu8 v den pohřbu.

Kap. 161.

Říkáni pro otevření vchodu do nebe, jež napsal Thovt pro Vennofra .....................
Re žije, želva zhynula! Uložena jest mrtvola Usira N-a v zemi, spojeny jsou jeho kosti.
Re žije, želva zhynula! Bez pohromy jest Usirev N, jenž jest v rakvi a sídlí v hrobce.
Re žije, želva zhynula! Kebehsenuf obchází kolem těla Usira N-a, aby je chránil.
Re žije, želva zhynula! .............................................................

Doslov.

Každé mumii, které namalovány budou tyto obrazy na rakev, budou otevřeny tyto čtyři brány do nebe: první na severu jest Usirev; druhá na jihu jest Reova; třetí na západu jest Esetina; čtvrtá na východu jest Nebthetina. Každý vítr, jenž jest ve své bráně, bude údělem mumie a bude vnikati do jejího nosu.
Ať nikdo z tvého okolí nespatří toto říkání! Jest to tajemství, jemuž dav nerozumí.
Neukazuj ho nikomu, ani svému otci, ani svému synu, nikomu mimo sebe. Jest to vskutku tajemství, jež nikdo nemá poznati.

Kap. 162.

Říkání pro vzbuzení tepla pod hlavou zářícího ducha.
"Buď veleben, Mine, statečný, s vysokým chocholem, pane bílé koruny, opatřený důtkami!
Máš pohlavní úd, zdatně vyhazující sémě. Zaplavuješ světlem a záře tvá nemá mezí. Máš četné podoby. Řasy skrývaly tebe v božském oku až do tvého zrození! Ty jsi ona síla, jež ....... v devateru bohů, velký, běžec, rychle kráčející. Jsi silný bůh, jenž přichází na pomoc tomu, kdo tě volá. Chraň mne ubohého, stiženého žalem! Pojď sem na mé volání! Jsem svatá kráva.
Jméno tvé jest v mých ústech a já je vyslovím:
Hakahagaher je tvé jméno;
Juruiuiakersainekrubati jest tvé jméno;
Serpetmaiseriu jest tvé jméno;
Charusati jest tvé jméno.
Vzývám tvé jméno. Jsem svatá kráva. Vyslyš dnes můj hlas a ulož teplo pod hlavu Reovu!
Hleď, on jest v božském duatu v Onu. Učiň, ať jest mu tak, jak mu bylo na zemi! On je tvá duše, ................... Pojď sem k Usiru N-ovi a učiň, ať povstane teplo pod jeho hlavou! Hleď, on je duše oné velké mrtvoly, jež odpočívá v Onu; Zářící vznešená bytost jest jeho jméno;
Barakaticava jest jeho jméno.
Pojď sem a učiň ho jedním ze svých průvodců, ať jest mu tak, jak je tobě!"

Doslov.

Má se říkati nad soškou svaté krávy, zhotovenou ze zlata, jež má se zavěsiti zářícímu duchu na hrdlo. Mimo to má se nakresliti na nový papyr a vložiti N-ovi pod hlavu, aby měl dostatek tepla po celém svém těle, jako měl na zemi. Je to velice mocná ochrana, vytvořená od svaté krávy pro jejího syna Rea, když odpočívá. Sídlo N-ovo bude pak naplněno teplem, on bude bohem v podzemí a nebude odháněn ode dveří duatu.
Jest to pravda!
Když zavěsil jsi zářícímu duchu tuto bohyni na hrdlo, řekneš: "Ó Amone těch, kteří patří Amonovi, jenž jsi na svém nebi! Skloň obličej svůj k této mrtvole svého syna, a učiň ho svěžím v podzemí!"
Tato kniha jest velké tajemství. Nedopusť, aby patřilo ji oko člověka, neboť škodlivé jest, zná-li ji [někdo cizí]. Ukryj ji ........................................................ Paní tajemného paláce jest její jméno.

Kap. 186.

N. praví: "Buď velebena, vznešená paní nebes, velitelko všech bohů, přítelkyně Hora sídlícího na horizontu, jejíž krásou kochá se Atum, jíž klaní se jezero západních krajů, již radostně přijímá otec Re, matko bohů, kteří tě mají v lásce, .............................................. !
Není, kdo by toužil vejíti k tobě. Jsi odporná vcházejícímu, protože touží více po zemi než po pobytu v tobě, po objetí zvěčnělých a po úkrytu ve člunu věčnosti.
Jsem spravedlivý. Přišel jsem, nesa pravdu. Nehřešil jsem na této zemi. Činil jsem to, čím spokojen byl král i [spokojeni byli] bozi. Přicházím, ubíraje se k pánu západní říše, abych způsobil radost tomu, jenž sídlí v ní a poskytuje obyvatelům nebe i země pobyt pod korunami stromů v den, kdy se objeví."
Hathor, paní západní říše, přítelkyně Reova, jenž se jí kochá, matka bohů, jež připravuje sídla, praví: "Buď vítán! Tvůj obličej jest spravedlivý. Jsi spravedlivý, sloučen se spravedlností! Buď [vítán] v této zemi žijících, v níž není klamu, v níž není ..................................

Dr. František Lexa

8 Chybně místo "mumii".

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


KNIHU je možné zakúpiť i na tejto adrese.


Vybráno z Dr. František Lexa: Náboženská literatura staroegyptská, Kladno 1921


 

Súvisiace:

Dr. František Lexa
http://www.kemet.sk/autor/dr-frantisek-lexa

Seriál: Karel Weinfurter – Z EGYPTSKÉ KNIHY MRTVÝCH
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-karel-weinfurter-z-egyptske-knihy-mrt...