OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Dr. František Lexa: KNIHA MRTVÝCH XVIII.


LEGENDA O ZKÁZE LIDSTVA A ODCHODU REOVU DO NEBE.

Pak řekl Veličenstvo tento bůh Thovtovi: "Zavolej mi Veličenstvo Geba a řekni mu: "Pojď ihned a spěchej!"
Když Veličenstvo Geb přišel, řekl mu Veličenstvo tento bůh:
Je spor o tvoje hady, kteří jsou v tobě. Hleď, oni se mne bojí, tak jak jsem, kdežto ty znáš jejich dobré vlastnosti. Odeber se tedy k mému otci Nunovi a řeknu mu: "Hlídej plazy, bydlící v zemi a ve vodě!" A dále napiš si rozkaz na všecka místa pro plazy, kteří tam jsou, znějící: Střežte se něčemu ublížiti! Nechť vědí, kdo jsem, neboť hleď, já svítím [také] jim! Jejich denní potravou budiž to, co ty [jim poskytovati budeš] v této zemi na věky. Střež kouzelná říkadla, jež ústa jejich znají! Hle, bůh kouzla jest zde; on ...................... Není třeba, abych já byl hlídán ................ svěřuji je tvému synu Usirovi; ať chrání jejich dítky, aby srdce jejich knížat zapomněla na jejich skvělé činy, které konali, když si toho přáli v celé zemi kouzelnou mocí, která jest v jejich tělech."
A dále pravil Veličenstvo tento bůh: "Zavolej mi Thovta!" Byl ihned přiveden a Veličenstvo tento bůh řekl (mu): "Dosaďte ho sem na moje místo, když já budu svým světlem osvětlovati duat a ostrov duší. Ty budeš zde písařem a budeš dohlížeti na ty, které zde sídlí i na ty, kteří patří k těm, kteří dopustili se nepřátelských činů proti tobě a proti mně, jsouce stoupenci onoho nestoudníka. Ty budeš na mém místě, mým zástupcem, a ať říkají ti: Thovt, zástupce Reův; a dám, že budeš posílati posly .................................................................. 7 a dovolím ti, abys vztáhl svou ruku na bohy pravěku, kteří jsou větší než ty, a dobře povede se mi, když ty budeš říditi moje věci. ...... 8 Dám ti obsáhnouti obě nebe tvou krásou a tvým světlem ...... 9 a dám, že budeš obcházeti i ostrovany;
....................... 10 ; [budeš mým vezírem, budeš mým zástupcem. Zrak všech, kteří spatří tebe, bude otevřen, a všichni budou ti děkovati."]
............................................................................................
............................................................................................
.......................................... 11
Nevjyšší objal pak Nuna a řekl bohům, vycházejícím na východu nebe: "Vzdávejte úctu nejstaršímu bohu, z něhož já jsem vyšel. Já stvořil jsem nebe, pevnou učinil jsem [zemi, vytvořil jsem lidi] a věky ztrávil jsem s nimi. Zrodil jsem roky. Kouzelná moc mé duše jest větší než [kouzelná moc ............................................ ]."
Chnum jest duše Švova,
.................................... jest duše ................................ ,
.............................................. jest duše Hehova.
Noc jest duše temnoty,
Re jest duše pravodstva,
Zedetský beran jest duše Usirova,
Krokodilové jsou duše Sobkovi,
duše všech ostatních bohů jsou v hadech,
duše draka Apopa sídlí ve východním horstvu,
duše Reova jest v celém světě.


Poznámky

7 (Tu vznikl Thovtův ibis) jest poznámka, vložená do textu; slova »posílati« a »ibis« zní v egyptštině podobně, a dle názorů egyptských bůh tvoří, když vysloví jméno toho, co hodlá vytvořiti; tím, že vyslovil »budeš posílati«, vznikl ibis. Tak jest tomu i u ostatních poznámek.
8 Tu vznikl pták techen.
9 Tu vznikl Thovtův měsíc.
10 Tu vznikl Thovtův pavián.
11 Návod, jak se má člověk připraviti, chce-li dosáhnouti účinku, jemuž jest tento text věnován, podobný doslovu 125. kap. kn. m.

 

Dr. František Lexa

-koniec-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.


KNIHU je možné zakúpiť i na tejto adrese.


Vybráno z Dr. František Lexa: Náboženská literatura staroegyptská, Kladno 1921


 

Súvisiace:

Dr. František Lexa
http://www.kemet.sk/autor/dr-frantisek-lexa

Seriál: Karel Weinfurter – Z EGYPTSKÉ KNIHY MRTVÝCH
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-karel-weinfurter-z-egyptske-knihy-mrt...