OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Editoriál: KÓDY GÍZA PLATEAU


Ďalšou fascinujúcou vlastnosťou pyramídového komplexu v Gíze, okrem toho, že kóduje mnohé fyzikálne a matematické konštanty ako aj veľkosť Zeme, Mesiaca a je astronomicky orientovaná je aj fakt, že sa nachádza presne na priamke najdlhšej kontinuálnej masy zemského povrchu (t.j. masa zemského povrchu, ktorá nie je predelená morom či oceánom) a “napodiv” delí túto priamku v pomere zlatého rezu - Fí (1:1,1618)...

Z Nassimovej teórie vieme, že neexistuje akási “materiálná hmota”, ale len nekonečná séria delení vo vákuu, t.j. to, čo nazývame atómy, molekuly, kryštály, planéty atď. – všetká tá tuhá hmota je len vákuum, ktoré je v danej oblasti štruktúrovane a koherentne organizované podobne ako vír vo vode je dejom vody, tak aj atóm je dejom vákua. A toto vákuum, ktoré tvorí celú realitu, ktorú pozorujeme, sa v špecifických intervaloch, pomeroch a geometriách fraktálne delí, a preto nachádzame rovnaké tvary, dynamiku a pomery v celej Vesmírnej škále od kvantového sveta až po Vesmír. Naši predkovia tomuto faktu pravdepodobne rozumeli, a preto sa snažili tieto geometrické tvary, pomery a konštanty zakódovať do svojho umenia, kultúry a architektúry.

Ak rozumieš tomu ako sa vákuum delí a organizuje, tak máš kľúč ku kreácii a fundamentálnemu chápaniu reality. Dneska sa odkazy na túto geometriu vákua kolektívne označujú ako “posvätná geometria” a jej najznámejším predstaviteľom je Kvet života, ktorý Nassim identifikoval ako 2D zobrazenie usporiadania Planckových sférických jednotiek, t.j. energetických fluktuácii vo vákuu v objeme jedného protónu (viď. naše ›› predošlé príspevky).

Popravde, odkazy na opakujúce sa fundamentálne čísla, pomery a konštanty sú zakódované v stavbách a pôdorysoch miest po celom svete a vďaka Nassimovej teórii a jeho popísaní geometrie vákua máme konečne kľúč k ich dešifrovaniu.

 

 

Michal Višňovský

Zdroj: https://www.facebook.com/Nassim.Haramein.Czech.Slovak.Official/photos/a....

Viac na facebooku ›› Nassim Haramein Oficiální česká a slovenská komunita

 


Tento článok z www.kemet.sk môže byť šírený jedine celý, bez zmien a zadarmo, vrátane celej tejto poznámky (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License)

 

Súvisiace:

Gíza
http://www.kemet.sk/rubrika/giza

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia

Seriál: Nová Veda Nassima Harameina
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-nova-veda-nassima-harameina

 


Sekcie: 
Náleziská: