OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Egyptská bohyňa Izis nájdená v Indii I.


Jeden z významných, ale dosť neznámych príbehov z neskoršieho staroveku, je výprava na východ z egyptských prístavov v Červenom mori cez šíry oceán po dobu 40 dní a 40 nocí, k legendárnemu prekladisku Muziris, ležiacemu na indickom juhozápadnom, alebo malabárskom (Malabar) pobreží, v dnešnom indickom štáte Kerála. Jednalo sa o veľký navigačný výkon, technologický krok vpred, porovnateľný s objavom Amerík pri oboplávaní sveta Francisom Drakeom.

 

Záhadný Muziris


Tento námorný obchod dosiahol vrcholu v dobe Ježiša, vyžadujúc výstavbu malej grécko-rímskej obchodnej kolónie z dôvodu správy rastúceho obchodu medzi Indiou a Rímskou ríšou. Táto kolónia bola dostatočne veľká na to, aby v nej bol vybudovaný rímsky chrám, čo nám jasne dokladajú staroveké mapy. Presná poloha Muzirisu sa preto stala jednou zo záhad klasického sveta.


Detail z Tabula Peutingeriana, Zdroj: Annalina Levi and Mario Levi. Itineraria picta: Contributo allo studio della Tabula Peutingeriana (Rome: Bretschneider) 1967. Schématické zobrazenie Indie, ukazujúc rímsky chrám

 

Výrez mapy Tabula Peutingeriana ukazujúc rímsky chrám

 

Náboženstvo je v rámci námorného obchodu neobyčajným tovarom. Táto oblasť Indie je značne kozmopolitná. Kolónia slúžila ako prístav pre kresťanov, moslimov a iné východoázijské národy, ktorých prítomnosť v Indii je dodnes značná. Egyptská bohyňa Izis je známou patrónkou mora, ochrankyňou námorníkov. Grécki kapitáni na rímskych obchodných galeónach ju nepochybne uctievali.

 


Obrázok Isis Pelagia “Izis mora” na rímskej minci. Forchner G (1988) Die Münzen der Römischen Kaiser in Alexandrien, Frankfurt. (www.coinproject.com)

 

Rímska Izis držiaca sistrum a ›› oinochoé, oblečená do rúcha, spojeného charakteristickým uzlom, z doby Hadriána (117–138 AD) (›› Verejná doména)

 

Objav bohyne Izis v indickej kultúre je spoločnou prácou niekoľkých vynikajúcich bádateľov. Najprv bola identifikovaná Pattini ako zahalená bohyňa, jediná toho druhu v hinduistickej mytológii, čo viedlo bádateľov, akými bol Dr. Richard Fynes k hypotéze o blízkovýchodnom prepojení. Izis po celú dobu histórie v skutočnosti zahalená nebola, ale stalo sa tak, keď sa jej kult presunul do Indie.

Neskôr ›› profesor Kamil Zvelebil taktiež odhalil viac o námornom obchode medzi starovekým Blízkym východom a južnou Indiou. Môj výskum „Isis, Goddess of Egypt & India“ (Izis, bohyňa Egypta a Indie) odhalil viac o podobnostiach medzi klasickým záhadným kultom a mytológiou budhistickej/›› džinistickej bohyne Pattini.

Významný antropológ z Princetonu, Gunanath Obeyesekere, podnikal rozsiahly výskum, zachytávajúci ľudové piesne a mýty v regióne. Prakticky ihneď si všimol, ako skoro všetky obsahovali mytológiu, ktorá je v Indii unikátnou, v ktorej je mŕtvy boh vzkriesený prostredníctvom magickej sily svojej zahalenej bohyne manželky.

 

Izis, a vzkriesenie Osirisa

Egyptská verzia tohto mýtu pojednáva o krvavom boji o moci v rámci najprominentnejších členov božej rodiny. Jedná sa o päť známych detí nebeskej matky Nut a otca Zeme Geba – Izis, Osiris, Seth, Nefthys a Hórus. Ako biblický Kain a Ábel, Seth zabije jeho brata Osirisa v návale žiarlivosti a následne rozštvrtí a ukryje jeho telo. Pretože Osiris nemá žiadnych dospelých potomkov, jeho brat Seth môže prevziať jeho trón. V rámci týchto dramatických udalostí Izis hľadá a následne i nájde rozložené telo svojho mŕtveho muža. Potom Osirisa oživí, čo nám poskytuje archetypálnu a najstaršiu verziu mýtu o umierajúcom a vzkriesenom bohu.

 


Izis, vyobrazená v Egypte s rozprestretými krídlami (nástenná maľba, cca. 1360 p.n.l.) (›› Verejná doména)

 

Izis chovajúca Horusa (Múzeum Louvre). (›› CC BY-SA 1.0)

 

Ale výsledok jej práce nebude mať dlhého trvania. Oživenie Osirisa je dočasné, avšak dostatočné na to, aby splodili magického syna, ktorý vyrastie pod ochranou jeho matky, odplatí jeho otca a zaujme jeho právoplatnú pozíciu na egyptskom tróne.

 

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


 

Referencie

Richard Fynes whose article: “Isis and Pattini: The Transmission of a Religious Idea from Roman Egypt to India”, JRAS Series 3.3.3. 1993: 383)
V T Induchudan., The Secret Chamber: a historical anthropological and philosophical study of the Kodungallur Temple, [Trichur: Cochin Devasan Board.] (1969)
Chris Morgan, Isis, Goddess of Egypt & India (Mandrake 2016)
Gunanath Obeyesekere, The Cult of the Goddess Pattini (Chicago 1984: 245-273)
Kamil Zvelebil, Hippalos: The Conquest of the Indian Ocean (Mandrake 2007)

 


Úvodný obrázok: Ojedinelý kus egyptskej terakotovej sochy, ktorá môže predstavovať Izis ako smúti za Osirisom (zdvíhajúc ruku nad jej hlavu, čo je typickým znakom smútku), Múzeum Louvre. (›› Verejná doména)

 


Chris Morgan je rešpektovaný nezávislý bádateľ, pôvodný “Wellcome študent”, a držiteľ vyššieho stupňa v rámci orientálnych štúdií na University of Oxford. Je autorom niekoľkých kníh o Egypte špecializujúci sa na ľudové náboženstvo, rituálne kalendáre a „archeologickú pamäť,“ zakódovanú v náboženstvách pofaraónskeho Egypta. Je taktiež indológom, zaujímajúcim sa o indickú filozofiu a technológiu, hlavne čo sa týka ajurvédskej medicíny a ľudových magických tradícií. Jeho poslednou knihou je ›› “Isis: Goddess of Egypt & India.”

© Chris Morgan, Oxford 2016

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/opinion-guest-authors/egyptian-goddess-is...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: M.B.

Exkluzívne


 

Súvisiace:

ESET (Éset, gr. Izis, Isis)
http://www.kemet.sk/search/node/eset%20OR%20izis