OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Faktor Apopa a faktor Seta


To, čoho sa dotýka táto časť staroegyptského poznania, má bezprostredný vzťah s bezpečnosťou človeka a jeho základnými duchovnými a etickými doktrínami. Pre nás, ktorí sme už zabudli na svoje korene, má toto poznanie, opísané v nasledovnom článku, rozhodujúcu úlohu (kompletná verzia bude v pripravovanej publikácii pod názvom Hierofanti).

 

Zverenie sa „duchovným sprievodcom“ (za duchovnú a intelektuálnu lenivosť si je zodpovedný každý sám), prinieslo medzi ľudí zjednodušený model chápania prírody, ktorý sa uchoval ako fragment poznania, čo malo za následok sled udalostí, vďaka ktorým ľudstvo chápalo zmysel prírody od začiatku trochu inak. S veľkou pravdepodobnosťou a celkom oprávnene, už v blízkej budúcnosti mnohé existujúce vedy zdiskreditujú samé seba, a práve vtedy začne veľký duchovný úpadok ľudstva - východisko bude dlhotrvajúce a bolestivé.

 

Zodpovednosť za toto všetko leží na pleciach domýšľavých ľudí, ktorí sa ponáhľali s duchovným rastom, a vôbec si nerobili starosti s minulosťou a jej dôležitými varovaniami. Takto, celkom nevedomky, vystavili sa tvárou v tvár nebezpečenstvu, ktoré síce ešte nemohli vidieť, no ono už dávno vošlo do ich životov, vďaka "požehnaniu" ich učiteľov.

Niektorí z týchto „pokrokovejších“ zaplatili veľmi vysokú cenu, pričom však nestihli pochopiť, čo sa s nimi vlastne stalo. A všetkých ostatných, hlavne tú sfanatizovanú časť učeníkov, to ešte len čaká.

 

Apop – faktor vesmírneho zákona

V niektorých častiach „Kapitol o vychádzaní z hmotného sveta do Bezbrehej žiari“, nesprávne nazývanej „Kniha mŕtvych“ sú texty, obsah ktorých nám poukazuje na existenciu faktorov, upravujúcich určité aspekty bytia Stvoriteľa a človeka, javiacich sa ako projekcia „postavená“ v súlade s genetickým kódom Stvoriteľa. Týka sa to predovšetkým procesu poznávania.

 


Obr. 45 - Fragment papyrusu - Slnečná loď Ra v doprovode Apopa

 

V centre staroegyptskej duchovnej a ideologickej doktríny „Slnečná loď Miliónov Rokov“, v ktorej sa nachádzala „ Veľká deviatka bohov“, na čele s Ra, ktorý sa stvoril z Nu, prvotnej energie. Plávanie „bohov v loďke Ra“ symbolizuje proces poznávania. Na plavbe Ra a všetkých dobrých duchov, idúcich cestou poznania z „Temnoty na Svetlo“ ich postretne niekoľko nebezpečenstiev vtelených do obrích zmijí, z ktorých hlavná sa volá Apop. Apop nachádzajúci sa vedľa Slnečnej lode symbolizuje večnú hrozbu, visiacu nad Ra a jeho družinou.

 


Obr. 46 - „Kniha brán“, druhá časť, tretia hodina, centrálna časť, loď RA

 

V krátkosti sa pozrieme na zmysel tohto zobrazenia a vysvetlíme si  logiku poslania kňazov. Zobrazenie Apopa ako symbolu sily k Ra nepriateľskej, vydali kňazi dôležité varovanie o existencii Zákona, ako o špeciálnej vlastnosti prírody obklopujúcej Ra. Ak vezmeme do úvahy, že prostredie, cez ktoré loď pláva – je telo Ra, to znamená, že Apop je vyšším fenoménom, „Supra-univerzálnym“ Zákonom, a Had je poslom kontrolujúcim všetky etapy plavby Slnečnej lode Ra. Toľko hovorí múdrosť Tehutiho (Thotha) prítomného v loďke, a prísne dodržiavanie Zákona Maat, vďaka ktorému sa loď môže plaviť ďalej. Akékoľvek porušenie Zákona - a Apop pohltí Ra (človeka), pohybujúceho sa z „Temnoty ku Svetlu“.

 


Obr. 47

 

Slnečná loď, koniec centrálnej časti „záhadnej“ kompozície. Súdiac podľa zmyslu textov, Apop v jednej zo svojich úloh symbolizuje Zákon akejsi nadpozemskej prírody, a pri jeho dodržiavaní je umožnené loďke Ra plávať, a na druhej strane je Apop perzonifikáciou imunitného systému prírody, ktorej vlastnosti a zákonodárnosti sa pohybujú na ceste z „Tmy ku Svetlu“ pričom chápe a musí brať do úvahy „Ra a všetkých dobrých duchov“.

 


Obr. Loď Ra - vineta z papyrusu Nu

 

Ak vezmeme do úvahy, že konečný cieľ faraóna alebo kňaza pozostával z toho, aby mohli vyletieť do neba, a tam, v nekonečnom hviezdnom priestranstve plávať spolu so slnečným bohom Ra v „Lodi Miliónov rokov“ - je to priamym poukázaním na skutočnosť, že Zákon, ktorého poslom je Apop, platí aj na ľudí, pretože imunitný systém človeka je projekciou imunitného systému vesmíru, ktorý je telom Stvoriteľa.

 


Obr. 48 - Vineta zobrazujúca boha, okolo ktorého je had Apop. Bohovia dvanásteho KERERETU v Duate.
Časť V.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Valerij Uvarov

Zdroj: http://wands-of-horus.com/wands/factor-apopa.html

Preklad: Horča

Korektúry: Sokol

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Valerij Uvarov
http://www.kemet.sk/autor/valerij-uvarov

 


Sekcie: