OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Faraóni starověkého Egypta byli mimozemští hybridi, naznačuje nová genetická studie!


Nová genetická studie naznačuje, že linie egyptských faraónů byla podrobena úmyslné genetické manipulaci technologicky vyspělou rasou. Někteří to nazývají definitivním důkazem, že stavitelé pyramid měli silné spojení s bytostmi, které pocházejí někde z vesmíru.

Stuart Fleischmann, asistent profesor srovnávací genomiky na švýcarské universitě v Káhiře a jeho tým nedávno zveřejnili výsledky 7-leté studie, která mapovala genomy 9 starověkých egyptských faraónů. Pokud je jejich zjištění správné, mohlo by to potenciálně změnit světovou historii.

Fleischmann a jeho tým podrobili výzkumu vzácné vzorky starověké DNA v procesu zvaném polymerázová řetězová reakce (PCR). V oboru molekulární biologie je tato technika často používána k replikaci a posílení jedné kopie kusu DNA, která dává vědcům jasný obraz genetické informace jedince.

Osm z devíti vzorků měly zajímavé, ale typické výsledky. Devátý vzorek patřil Achnatonovi, záhadnému faraónovi žijícímu ve 14. století před naším letopočtem, který byl otcem Tutanchamona.

Malý fragment usušené mozkové tkáně byl zdrojem vzorku DNA a test byl také opakován použitím kostní tkáně, přičemž bylo dosaženo stejných výsledků.

Jeden ze subjektů měl gen s názvem CXPAC-5, který je zodpovědný za růst kůry. Anomálii můžete vidět na obrázku níže.

 

 

Zdá se, že tato zvýšená aktivita v Achnatonově genomu naznačuje, že měl větší lebeční kapacitu potřebnou pro větší mozkovou kůru. Ale jaká mutace by způsobila růst lidského mozku? Takové techniky v genetice musíme ještě objevit.

Mohl by tento 3300 let starý důkaz poukazovat na starověkou genetickou manipulaci? Byla to práce vyspělých mimozemských bytostí?

Je mytologie starověkého Egypta více než sbírkou alegorických příběhů? Profesor Fleischman vysvětluje:

„Telomeráza (genetický enzym) se vyčerpává pouze dvěma procesy: extrémním věkem a extrémní mutací. Genetické a archeologické údaje naznačují, že Amenhotep IV/Achnaton se dožil 45 let. To zdaleka nestačí ke spotřebování veškeré chromozomální telomerázy, což nám ponechává pouze jedno vhodné, ale možné vysvětlení.“

„Tato hypotéza je také podpořena skutečností, že analýza elektronovým mikroskopem odhalila známky nucleotidic cicatrix, což je známkou existence hojícího procesu DNA šroubovice, poté, co byla vystavena silný mutacím.“

Znamená to, že byl Achnaton, jeden ze starověkých nejvíce záhadných egyptských faraónů podroben během svého života genetické modifikaci? Tato tvrzení podporují teorii o starověkých cizincích, kteří kdysi navštívili naší civilizaci a žili na březích Nilu.

Další zajímavý důkaz poskytuje podporu této hypotéze. Obrázek níže ukazuje dvě mikroskopové fotografie kostní tkáně ze vzorku lebky Achnatona a jiné mumie stejného věku.

 

 

Kostní tkáň na levé straně je mnohem hustší a zásadně se liší v nanoskopickém měřítku. Mohlo by být toto zvýšení pevnosti kostní lebky indikátorem zvýšeného vývoje mozku?

„Je to vzrušující zjištění,“ řek Fleishmann tisku. „Můj tým a já jsme předali dokumenty k posouzení, ale udělali a přepracovali jsme testy tolikrát, že jsme přesvědčeni o jejich přesnosti.“

„Já neznám plné důsledky našich poznatků, ale určitě věřím, že by alespoň mohly nasměrovat vědeckou komunitu směrem, od kterého bylo náhle upuštěno před několika desítkami let.“

Je-li tato studie správná, spustí to bezprecedentní posun v paradigmatu. Pokud byly mimozemské rasy aktivně zapojené před tisíci lety do života nejmocnějších jedinců, znamená to, že se vrátí? Opustili vůbec někdy Zemi?

Ale nejdůležitějším aspektem je existence jednotlivců, přímých potomků královského egyptského rodu, kteří stále vlastní mimozemské geny implantované v genomech jejich předků.

Zdroj: CE/www.svobodnenoviny.eu

Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/

Ďakujeme Vesne za tip


 

Súvisiace:

Byli faraóni mimozemšťané?
http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php?option=com_content&view=artic...

 


Vládcovia: