OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Fotoreportáže z múzeí IV.: KÁHIRA. EGYPTSKÉ MÚZEUM PAMIATOK. Sarkofágy


Fotografovanie v priestoroch ›› Káhirského múzea je zakázané. Je k tomu potrebné špeciálne povolenie. Do plánov expedície z roku 2012 nebol tento bod zahrnutý. Preto sa v tejto fotoreportáži zameriame iba na dva exponáty múzea, ktoré sa nachádzajú v exteriéri. Ide o dvojkomorový kamencový sarkofág a žulový sarkofág so stopami vŕtania rotačným nástrojom.

 

Itak – dvojkomorový kremencový sarkofág

Vnútorné rozmery väčšej dutiny:
Dĺžka – 2,418/2,421 m
Šírka – 0,915/0,916 m
Výška – 0,915/0,916 m
(v priereze jasne ohraničený štvorec)

Vnútorné rozmery menšej dutiny:
Dĺžka – 0,668 m
Šírka – 0,696 m
Výška – 0,611 m

Vnútorné rozmery sarkofágu boli merané a prekontrolované niekoľkokrát. Povolená odchýlka v dĺžke je 3 mm a v šírke a výške asi 1 mm.

 
 

Geometria vnútornej časti sarkofágu je vytvorená takmer dokonale. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na nápis umiestnený na okraji veľkej dutiny okolo celého vnútorného obvodu sarkofágu. Pri meraní sarkofágu sa zistilo, že nápis je vytesaný “nakrivo” so sklonom asi 1 cm. To znamená, že nápis je vyrytý s 10-násobne väčšou odchýlkou ako proporcie celého sarkofágu. Zdá sa, že ho vyryli iní majstri a v neskoršom období.

  

Doslovný preklad nápisu (preložil Andrej Nikišin)

 


Preklad: Boha uctievajúci následník veľkej bohyne Maat (poriadku), zeme slnečného chrámu.

 


Preklad: Anubisa uctievajúci kráľovský príbuzný veľkej bohyne Maat (poriadku), zeme slnečného chrámu.

 


›› Väčší obrázok
Preklad: Kráľovské dary dáva Anubisovi púšti on, zakladateľovi miestnosti balzamovania, pánovi brehu, sile púšte. Pochovaný je on v šťastí. Krajiny, ktoré kontroloval An (mesto Heliopolis), uctievali veľkého následníka bohyne Maat (poriadku), zeme Slnečného chrámu.

 


›› Väčší obrázok
Preklad: Kráľovské dary dáva Osirisovi, pánovi Džedu (mesta Busiris). Pred západom ty Nechen (názov nomu) si pán s pomocou trónov. Jemu všetko to pohrebné, chlieb a pivo, zvieratá a vtáci. Šťastie v každom predmete, v každom dni pre následníka veľkej bohyne Maat (poriadku), zeme ohňa.

 

K predchádzajúcemu poznamenávame, že sarkofág má veľa spoločného s kremencovým sarkofágom, ktorý sa nachádza v južnej Sakkáre blízko železničnej trate. Oba sarkofágy sú vytesané z celistvých blokov kremenca. Vonkajší povrch oboch sarkofágov nie je opracovaný, s výnimkou “ráfika” lemujúceho medzeru. Oba sarkofágy majú malé obdĺžnikové vyhĺbeniny z vonkajšej strany.

 


 

Ďalším objektom, ktorý priťahuje osobitú pozornosť, je žulový sarkofág s dvoma žľabmi na povrchu krytu. Jeden žľab zostal dodnes neporušený a po osi druhého sa odštiepila tretina žulového krytu, ktorý prikrýval sarkofág.

Ako môžete vidieť na fotografiách v prvom riadku, druhý žľab, rovnako ako zachovaný prvý, mal tiež dva výpusty. Pravý otvor je zobrazený na poslednej fotografii v prvom riadku a nevzbudzuje žiadne otázky.

 
 

Ľavý vypúšťací otvor je obzvlášť zaujímavý, pretože sa na ňom nachádzajú stopy po vŕtaní rotačným nástrojom. Podrobné informácie sú na nasledujúcich fotografiách.

 

  

 


Všetky FOTOGRAFIE nájdete na tejto adrese.

-pokračovanie-
Všetky časti tohto SERIÁLU nájdete na tejto adrese.

Projekt ISIDA

Zdroj: http://isida-project.org/

Preklad: Monika

Exkluzívne


Pri príležitosti 114. výročia Egyptského múzea v Káhire, pozn. red.

 

Súvisiace:

Z múzeí
http://www.kemet.sk/rubrika/z-muzei

Seriál: William Flinders Petrie – Zabudnutý otec vedeckej archeológie
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-william-flinders-petrie-zabudnuty-ote...

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ARCHEOLÓGIE: „Choďte za Dänikenom!“
http://www.kemet.sk/clanok/medzinarodny-den-archeologie-chodte-za-danikenom