OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

HETEPHERES, CHEOPSOVA MATKA časť druhá (Christian Jacq: EGYPŤANKY – Portréty žien faraónskeho Egypta)


 

Keď archeológ píše detektívku

Archeológia pokladá samu seba za serióznu a vedeckú disciplínu, no praktizujú ju muži a ženy, čo vykladajú fakty podľa svojich poznatkov a na úrovni svojho poznania. Tomu sa nedá zabrániť. Na začiatku 20. storočia aj takí renomovaní vedci ako Nemec Erman pokladali egyptské náboženstvo za znôšku stupidít. V súčasnosti Jan Assmann, ďalší nemecký archeológ, dokázal, že egyptské myslenie sa zaoberalo väčšmi poznaním než vierou a že bolo nenahraditeľnou a nezastupiteľnou duchovnou dimenziou.

Reisner, i keď bol archelógom celou dušou, sa neuspokojil s „objektívnym" výskumom hrobky kráľovnej Hetepheres. Z absencie nadstavby a úmyselného maskovania hrobky vyvodil nepochybný záver, že hrobka bola tajná; prečo však také tajnosti?

Reisner popustil uzdu fantázii. Snofrevova manželka ako staviteľka dvoch obrovských pyramíd v lokalite Dahšúru mala byť pochovaná práve v týchto miestach vedľa svojho manžela. Mala smolu, lebo lupiči údajne vyrabovali jej hrobku, čím spôsobili jej manželovi nesmierne zúfalstvo. Preto sa vraj rozhodol preniesť manželkine telesné pozostatky z hrobky v Dahšúre a naveky ich ukryť do tajnej hrobky v Gíze. Múmia mala byť po prevoze zničená, čo však kráľovi nikto nemal odvahu oznámiť. Nuž preto je tajná hrobka v Gíze prázdna!

Ak sme zvýraznili predpoklady, tak len preto, lebo táto tragická historka existovala iba v Reisnerovej obrazotvornosti. Žiaľ, neraz sa zopakovala ako historický fakt...

V čudnej hrobke Hetepheres, akomsi relikviári, pri ktorom nemôžeme nemyslieť na Tutanchamonovu hrobku, sa našli aj nádoby na úschovu kráľovniných vnútorností, zvané „kanopy". No doposiaľ nepoznáme dôvod premiestnenia múmie, ak, pravda, pripustíme, že táto sa vôbec niekedy nachádzala v sarkofágu s priklopeným vekom. Zmena architektonického programu azda viedla staviteľov k vyhĺbeniu inej hrobky pre kráľovnú?

Pokladali Hetepheres za faraóna a dali jej k dispozícii jednu hrobku pre zamumifikované telo a druhú pre jej svetelnú bytosť? Nové vykopávky v Dahšúre a v Gíze nám možno dajú odpoveď aj na tieto otázky; želajme si, aby fotograf opäť stúpil na to správne miesto...

-pokračovanie-

Úvodný obrázok: Hrobka Hetepheres G7000X (Zdroj: Wikipédia)

Úryvok z knihy: Christian Jacq “EGYPŤANKY – Portréty žien faraónskeho Egypta”


KNIHU je možné zakúpiť aj na tejto adrese.

 

VŠETKY časti tohto seriálu postupne nájdete na tejto adrese


 

Súvisiace:

Hetepheres I.
http://www.kemet.sk/vladca-vladkyna/hetepheres-i
https://en.wikipedia.org/wiki/Hetepheres_I

4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.)
http://www.kemet.sk/4-dynastia-2635-2510-prkr

Egyptskí panovníci
http://www.kemet.sk/stitok/egyptski-panovnici

Vládcovia Egypta
http://www.kemet.sk/stitok/vladcovia-egypta

 


Vládcovia: