OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Imhotepova stratená hrobka?


Jeden z tých desivejších filmov, čo si pamätám z detstva, je ´Múmia´ (1999) od Stephena Sommersona. Hlavnou postavou v tomto filme bol Imhotep – veľkňaz faraóna Setiho. Samozrejme filmový Imhotep nie je totožný s tým, o ktorom tu píšem. V skutočnosti Imhotep, ktorý nás zaujíma, žil počas Starej ríše, čo je viac ako tisíc rokov skôr než vládol Seti I. Náš Imhotep bol benevolentný a pravdepodobne je v súčasnosti najznámejší ako architekt Stupňovitej pyramídy faraóna Džosera. Okrem toho bol Imhotep aj fyzikom, veľkňazom, konštruktérom, polyhistorom a veľmi dôležitým členom rady faraóna Džosera.

 


Stupňovitá pyramída faraóna Džosera. Zdroj: Wikimedia

 

Jedna z najzaujímavejších vecí o Imhotepovi je, že bol po svojej smrti zbožštený. I keď sa hovorí, že: ›› „Len jeden ďalší prostý občan v dlhej histórii Starovekého Egypta dosiahol tento status, iný architekt 18. dynastie Amenofis, syn Hapov,“ toto tvrdenie môže byť nepravdivé. Niektorí ďalší významní ľudia Starovekého Egypta boli zbožštení tiež. Napríklad Heka-ib, monarcha, ktorý žil počas 6. dynastie. Tiež bol krátko po svojej smrti vyhlásený za boha. Okrem toho zaklínadlá z náhrobných nápisov umožňovali mŕtvym premenu na rôznych bohov, no toto „sebazbožštenie“ nebolo uznávané inštitucionalizovaným egyptským náboženstvom. To, čo robí Imhotepa výnimočným nie je „fakt“, že bol jedným z dvoch zbožštených nekráľovských starovekých Egypťanov, no že jeho kult prežil viac ako 2000 rokov po jeho smrti a je spomínaný starovekým egyptským historikom Manethom (vďaka čomu o ňom dnes vieme). Dôkazy by mali trochu ubrať z aury tajomnosti, ktorú si s ním niektorí spájajú.

 


Soška Imhotepa. Zdroj

 

Napriek tomu sa nájdu takí, ktorí sú fascinovaní nájdením jeho stratenej hrobky. Zdá sa, že dokonca i v dávnych dobách bola poloha jeho hrobky neznáma, ako sa spomína v starovekej egyptskej poéme „Pieseň harfistu“. Podľa konsenzu je Imhotepov hrob ukrytý niekde v Sakkáre, možno blízko alebo dokonca pod Džoserovou stupňovitou pyramídou. Tento článok: ›› „Bola nájdená 5000 rokov stará Imhotepova hrobka?“ (osobne neviem ako veľmi je článok dôveryhodný), zdá sa, vyvoláva rozruch okolo objavu „dvoch veľkých hrobiek“. Avšak podľa oficiálnej webovej stránky ›› Geofyzikálneho výskumného projektu v Sakkáre tieto dve hrobky boli opísané len ako dve „najväčšie štruktúry“. Zatiaľ čo geofyzikálny výskum je schopný nájsť štruktúry pod zemou, nevie archeológom povedať načo slúžili. A preto nazývať tieto štruktúry „hrobkami“ bez ďalšieho prieskumu, t.j. vykopávok, nie je celkom správne. Čo viac, dospelo sa k iným zaujímavým objavom ako sú pohrebisko posvätných zvierat a početné podzemné štruktúry, ktoré neboli predtým identifikované.

I keď je Imhotep postavou, ktorá neprestáva fascinovať ľudí so záujmom o Staroveký Egypt, jeho postavenie možno nie je až také výnimočné, ako by niektorí radi verili. Navyše dni lovu archeologických pokladov Egypta sú už dávno preč. Archeológia nie je už viac o hľadaním pokladov, alebo ako je tomu v tomto prípade, o hľadaní Imhotepovej hrobky. Skôr za seba necháva hovoriť dôkazy. Geofyzikálny výskumný projekt v Sakkáre skutočne priniesol zopár veľmi zaujímavých výsledkov, no momentálne nie je oprávnené tvrdiť, že bola nájdená Imhotepova hrobka. Ak niekto pristupuje k archeológií so zmýšľaním lovca pokladov, často sa sklame. Naopak, ak sa budeme držať dôkazov aby nás viedli, môžeme dospieť k mnohým úžasným objavom.

Dhwty

 


Sakkára – komplex. Zdroj

 


Poznámka redakcie: Odporúčame do pozornosti knihu ›› Erdogana Ercivana IMHOTEPOV HROB.

 

Referencie:

Bunson, M. R., 2002. Encyclopedia of Ancient Egypt. 2 ed. New York: Facts on File.
CMHypno, 2014. Imhotep - Search For His Ancient Egyptian Tomb. [Online]
http://cmhypno.hubpages.com/hub/ancient-physician-Imhotep-where-is-the-t...
[Accessed 21 March 2014]
Dollinger, A., 2004. Lay of the Harper. [Online]
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/harpers_lay.htm
[Accessed 21 March 2014]
Encyclopaedia Britannica, 2014. Imhotep. [Online]
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/283435/Imhotep
[Accessed 21 March 2014]
Faulkner, R. O., 1973. Preface. In: The Ancient Egyptian Coffin Texts: Volume I, Spells 1-354. Warminster: Aris & Phillips Ltd., pp. vii-viii.
Glasgow Museums, 2014. Saqqara Geophysical Survey Project: The Saqqara Necropolis. [Online]
http://www.glasgowlife.org.uk/museums/about-glasgow-museums/projects/saq...
[Accessed 21 March 21]
rense.com, 2014. 5000 Year Old Tomb of Imhotep Found ?. [Online]
http://rense.com/general79/imhotep.htm
[Accessed 21 March 2014]

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/ancient-places-africa/lost-tomb-imhotep-0...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Zuzana

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Imhotep
http://www.kemet.sk/rubrika/imhotep

 


Sekcie: 
Náleziská: 
Autori: 

Komentáre

Hi everybody, I just cant help myself, but the Mahlers,Bauvals Shochs and Awyans theory about the great pyramid being built 7.000 BC or so has had several drawbacks, since the so called Merers papyri was found. Whats your opinion on that? Thank you. With regards V. L