OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Je funkce Velké pyramidy v Gíze konečně objasněna? I.


Přibližně 150 let po ustanovení egyptologie jako akademické oblasti se stále zdá, že mezi vědci neexistuje žádná shoda o funkci Velké (Chufuovy) pyramidy v Gíze. Přesto bylo navrženo několik různých hypotéz. Na začátku výzkumu pyramidy se objevila hypotéza hrobky, s obecnou vírou hlásající, že pyramida měla primární funkci jako místo odpočinku druhého vládce čtvrté dynastie – Chufua.


Byly navrženy i další konkurenční teorie: sýpka, elektrárna, zrcadlo nebes, vodní čerpadlo a mimo jiné i Orionův pás. Přezkoumáním všech hlavních hypotéz s otevřenou myslí jsem dospěl k závěru, že nemohu souhlasit s žádnou z nich, a tak navrhuji svou vlastní. Některé aspekty hypotéz byly již vyjádřeny někým jiným, ale nebyly dostatečně podloženy. Pokusil jsem se vyplnit mezery tam, kde bylo potřeba, dalšími fakty a důkazy.

 

Je dobře známo, že se Velká pyramida nachází v přesném zeměpisném středu Země (nebo v těsné blízkosti). Žádná předložená hypotéza nevysvětluje, proč – většinou tento fakt ignoruje nebo bagatelizuje. Jestliže byla pyramida ve skutečnosti postavena jako hrobka, jak to, že Chufu vybral umístění pro hrobku v zeměpisném středu Země (nebo v jeho těsné blízkosti)? Je mapování a plánování zahrnuto do doby trvání stavby pyramidy, jež se odhaduje na 20 let?

Jak dlouho trvalo Chufuovi prozkoumat Zemi, aby mohl rozhodnout o lokaci? Proč sýpka nebo elektrárna byly umístěny ve středu Země a z jakého důvodu? Všechny navržené hypotézy postrádají vysvětlení tohoto důležitého aspektu, který je bezpochyby rozhodující pro pochopení významu Velké pyramidy v Gíze.

 


Velká pyramida v Gíze v noci. (Zdroj: ›› CC BY ND 2.0)

 

Pyramida jako zdroj světla

Světlo může být vytvořeno jakýmkoliv systémem, který umí vysílat nabité částice do ionosféry. Polární záře je fenomén způsobený stejným procesem, ve kterém se sluncem vytvořené elektrony srazí s molekulami vzduchu, aby vytvořily světlo. Tak co by bylo zapotřebí pro Velkou pyramidu v Gíze k vytvoření podobného světla?

Nejprve mluvme o stavebním materiálu použitém ve Velké pyramidě v Gíze. Pokud se v dávné minulosti někdo rozhodl vybudovat systém, který by vysílal elektrony a vytvářel světlo, ta osoba by určitě čelila dilematu s výběrem stavebních materiálů. K dosažení takového cíle je potřebný vysoce vodivý materiál. Měď má vynikající vodivost a my víme, že ji staří Egypťané měli k dispozici, ale ta by se ve vysoké frekvenci během několika sekund přehřála a roztavila se. Jaké další materiály mohly tedy být použity?

 


Velká pyramida v Gíze v paprscích slunce. (›› CC BY SA 3.0)

 

Nummulitový vápenec z oblasti Abú Rawáš byl analyzován Národním výzkumným centrem v Káhiře. Bylo zjištěno, že se vodivost zvyšuje s frekvencí. Pokud má být vodivost materiálu přibližně 600 terahertzů, a navíc musí disponovat konstrukční pevností, pak neexistuje vhodnější materiál než je vápenec.

 


Jeden z původních obkladů Velké pyramidy (přibližně 2 570 př.n.l.), z nichž většina byla odstraněna během středověku. Tento kvádr byl nalezen v sutinách okolo pyramidy. (›› CC BY SA 3.0)

 

Velká pyramida se nachází v zeměpisném středu Země, jak si povšiml Charles Smyth a uvedl to ve své knize „Our Inheritance in the Great Pyramid“, vydané roku 1864. Fakt, že zeměpisným středem Země je poloha Velké pyramidy, je zarážející.

Aby mohla stavba nyní vyzařovat vysokofrekvenční záření (tedy světlo), musí být obklopena velkým množstvím půdy. To je základní požadavek na systémy vyzařující elektromagnetickou radiaci, kterých si je vědom každý elektrotechnik. Pokud má pyramida vyzařovat elektromagnetické záření v rozsahu celé planety, potom je tato lokace ideální!

 


Atakamská velká milimetrová anténní soustava (ALMA) na plošině Chajnantor v chilských Andách. Velký Magellanův oblak a Malý Magellanův oblak, dvě galaxie naší Mléčné dráhy vypadají jako světlé šmouhy na noční obloze, ve středu fotografie. (ESO/C. Malin/›› CC BY 4.0)

 

Elektrony vyzařované pyramidou se potřebují dostat do ionosféry a mezi vrcholem pyramidy a ionosférou je asi stokilometrová vzdušná mezera. Země je sférický kondenzátor, což znamená, že elektrony s vysokou frekvencí by byly šířeny vzduchem s malou impedancí. Také ionosféra má zanedbatelnou impedanci, což znamená, že se elektrony mohou šířit po vrstvě ionosféry na druhou stranu Země prakticky bez omezení. Nicméně se musí vrátit zpět ke spodní části pyramidy, aby dokončily uzavřenou dráhu.

Při procházení ionosférou by se elektrony srazily s atomy různých plynů a vytvořily světlo podobné polární záři. Elektrony se pak pohybují zpátky směrem k Zemi z ionosféry přes zemské vrcholy.

Je zajímavé si všimnout, že mnoho starověkých kultur na celé planetě mělo pyramidové stavby. S ionosférou nasycenou nabitými částicemi by tato stavba poskytla elektronům cestu k návratu zpět na zemský povrch – vytvořením intenzivní světelné záře nad pyramidou. Jakmile dosáhnou povrchu, vrací se elektrony k základům pyramidy skrze zemský plášť, jehož impedance je také zcela nepatrná.

 


Zbytky Velké pyramidy v Caralu. (Christopher Kleihege/›› UNESCO)

 

Když se elektrony přibližují ke Gízské plošině, procházejí jeskyněmi plnými vody. Nálezy jeskyň ohlásili Andrew Collins a dr. Hawass. Tam probíhá další proces, známý jako elektrolýza, který rozděluje molekuly vody na vodík a kyslík. Tato plynová směs naplňující jeskyně způsobuje, že na podloží vzniká tlak, který vytváří zemětřesení a hluk. Je zajímavé si všimnout, že se tzn. Texty pyramid zmiňují o mnohých záchvěvech a zemětřeseních.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 


Úvodní foto: Velká pyramida v Gíze. (Foto: ›› Pixabay.com)

 

Konstantin Borisov

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/ancient-places-africa/has-function-great-...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Naďa

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Veľká Pyramída ako ELEKTRÁREŇ! (3D animácia)
https://www.kemet.sk/clanok/velka-pyramida-ako-elektraren-3d-animacia

Seriál: Veľká pyramída v Gíze ako pamätník stvorenia
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-velka-pyramida-v-gize-ako-pamatnik-st...

MY TECHNO LAB Výber
http://www.kemet.sk/rubrika/my-techno-lab-vyber

Veľká pyramída
https://www.kemet.sk/search/node/%22Velka%20pyramida%22

 


Sekcie: 
Náleziská: