OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

JEDI RADÍ 12: Budovanie pomníkov, reálna transformácia a slobodná voľba


Otázka č. 28: Ahoj Jedi, môžeš ›› minulú tému doplniť konkrétnejšie, o čo presne ide?

Môžem. Zameriam sa na pohnútky. Je to žiaľ u istého druhu bádateľov častý postup. Hlavne prísť s nejakou vlastnou hypotézou, založiť si osobné stránky, pokiaľ možno vydať knihu-dve. Zdá sa, akoby Pravda nebola až taká dôležitá. Byť zástancom hypotéz, hoc silno pravdepodobných, ktoré vyslovili tí predo mnou sa nenosí – veď je to ako budovať pomník inému človeku, a to je hlúpe, alebo nie?


UPOZORNENIE: Tento článok nechápte ako jednoznačný návod, nenahrádza konzultáciu s odborníkom! Text môže vyjadrovať názory, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Autor, prevádzkovateľ ani redakcia nenesú žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na týchto stránkach. Prípadná podobnosť s existujúcimi osobami či skutočnosťami je čisto náhodná.

 

Ten pán sa mimoriadne toporne snaží prakticky všetku známu posvätnú symboliku napasovať na Blue Avian. Zohráva v tom úlohu publicita a podpora, ktorá sa mu dostáva? Byť zabudnutý s ošúchanou šiltovkou kdesi na periférii alternatívy a mať štyroch verných čitateľov, po tom túži málokto. Tak ako mnohokrát aj tu asi robí svetská sláva a možno i peniaze, svoje. Byť „niekto“ je silne motivujúci faktor.

Čo sa nám to tu snaží ten pán podsúvať? Ježiš je na výjavoch niekedy zobrazovaný obklopený modrou sférou, no to je predsa jasné, že sú to „Modré Sféry“ Blue Avian, čo iné by to akože malo byť??

Horus je zobrazovaný tradičnou egyptskou modrou, je to postava so sokolou hlavou, no čo iné by asi tak mohla znamenať, než dôkaz o „Vtáčích rasách“, teda Blue Avian? HAHAHA! Ale pozor, týmto to nekončí, „argumenty“ pokračujú: Anjeli sú zobrazovaní ako postavy s krídlami, hádajte čo? No predsa BLUE AVIAN! Egyptská Bohyňa Izis? Jasná „vtáčia rasa“! Thoth s hlavou ibisa? Takisto. Priatelia, dúfam, že to už došlo aj tým menej rozumovo vyspelým. TADAAA, ZA VŠETKÝM DUCHOVNE HODNOTNÝM V NAŠEJ HISTÓRII SA UKRÝVA BLUE AVIAN! :)))

Prepáčte, ale sledovať logickú niť tohto autora ma miestami silne vytáča. Takýmito neskutočnými argumentačnými kotrmelcami sa dopracoval k „úplne samozrejmému tvrdeniu“, že Horus, Bytosť svetla, patrí k Vtáčej rase. Ani na sekundu nezaváha, či fakt, že je zobrazovaný s hlavou sokola môže značiť aj niečo iné, nielen to, čo sa hodí jeho osobnej hypotéze. Tej, na ktorú zrejme vsadil ako na svoj životný výskum a ktorá mu zabezpečuje silný vietor do plachiet od kohosi, kto agendu Blue Avian do alternatívneho mainstreamu pretláča. Ani sme sa nenazdali, a suverénne používame pojem „Modré Vtáčie Bytosti starovekého Egypta“, však? Už je jasné, aká hra sa tu hrá?!

Keď už som si myslel, že sú útrapy analýzy toho blábolu u konca, dozvedel som sa, že Horus má na ramene okrídleného hada, čo je logom Blue Avian! A pozor, držme si klobúky, šialená jazda pokračuje: Okrídlený had v kresťanskej symbolike označuje Serafínov, sú zobrazovaní s krídlami, síce červenými, ale to neva, aj to sú „vtáčí ľudia“. Prišli na Zem učiť človeka Vzostupu = transformácie do anjelskej podstaty = statusu vtáčích entít. Takže Blue Avian ako ich prezentuje Corey Goode síce nemajú krídla a vyzerajú ako vtáci, ale naši predkovia ich zobrazovali ako ľudí s krídlami, ba často ako prdelkatých chlapčekov, to je teda nepriestrelná logika!

Ak máte dnes na sebe modrú košeľu, tričko, či rifle, prípadne je nad Vami tam kdesi vysoko hore modré nebo a čítate tieto riadky, je to neklamným dôkazom zložitej synchronicity, kedy sa unikátnym spôsobom spojili všetky sily Vesmíru pre tento jediný výnimočný okamih Vášho života, kedy sa vyplnili Vaše najvrúcnejšie modlitby a zúročili sa roky tvrdého duchovného úsilia a hľadania – ÁNO, POCHOPILI STE – MODRÁ BOLA VŽDY DOBRÁ a ZNAČÍ AGENDU BLUE AVIAN OD ÚSVITU DEJÍN, AMEN! :))

A teraz vážne:

Svetová bádateľská scéna je takýmito nezmyslami žiaľ priam posiata. Samozrejme aj tu sa nájdu skutočné Diamanty, ale hádajte čo – no predsa práve tie sú považované za výmysly, presne ako sa patrí na náš podivný, hodnotovo obrátený svet. Konečne sa dostávam k ›› Lanoovej výzve:

James.

›› Začítajte sa do jeho materiálov.

Sú veľmi osobité aj keď hovorí o témach, ku ktorým sa snažia vyjadrovať úplne všetci.

Všimnite si ako tvorí vety, akým spôsobom vrství informácie. Nesnaží sa byť za každú cenu jednoduchý a všetkým pochopiteľný. Veď tajomstvá Bytia na našej planéte nie sú pre prvý stupeň základnej školy. A to sme skoro všetci sotva v jasliach, aj keď si v kútiku duše neraz myslíme, že „už-už siahame po najvyššom poznaní“.

›› Miera klamu v ktorom sme veky ponorení je tak vysoká a prepracovaná, že je takpovediac veľmi nepravdepodobné, aby ju niekto prekukol. Tak bolo naše vibračné väzenie navrhnuté a zámer sa vskutku podaril. Ako vždy však máme v tomto nešťastí aj obrovské šťastie. Nie všetky Bytosti vo Vesmíre majú radosť zo zotročených bratov a sestier a niektoré z nich sú tak mocné a múdre, že vedia o slabých miestach všeprenikajúcej a všadeprítomnej ilúzie. A konajú...

Jednou z nich je James.

Multidimenzionálna Bytosť oplývajúca schopnosťami, ktoré sú bežne priraďované skôr bytostiam legiend a mýtov než človeku. Napriek všetkému žije tu s nami na jednej planéte v ľudskom tele tak ako my. Ale nie je úplne ako bežný človek. Našťastie pre nás nie je limitovaný ako všetci vôkol. Vďaka svojej duchovnej úrovni si zachoval schopnosti Bytosti, ktorá nie je nútená žiť v tele.

Mahu Nahi. Vodca mimozemskej skupiny z Cortea. Vedec a umelec úrovne, o ktorej sa nám nesníva ani v najdivokejších snoch. Corteum je zo Síria a spolupracuje s ACIO. ACIO je pozemskou špičkou v oblasti nových technológií. ACIO vedie Fifteen, ktorý je Corteom považovaný za najinteligentnejšieho pozemšťana a sú s ním ochotní jednať ako s partnerom.

James Mahu. Autor diel známych ako ›› materiály Tvorcov Krídel. ›› Filozofické state, ›› Poézia, ›› Obrazy, ›› Hudba. Vytvorené spôsobom, aký nie je bežný. Diela majú REÁLNY transformačný potenciál. Všetko však ostáva v našich rukách. Volá sa to SLOBODNÁ VOĽBA.

Rozhovory s ním si môžete prečítať aj ›› CEZ OKNO. Ja som začal ›› knihou ANCIENT ARROW, kde sú ›› úvodné informácie podané napínavou literárnou formou. Počúval som ›› Jamesovu hudbu a čítal zároveň. Ak ste skôr na ›› Obrazy alebo ›› Poéziu, tak smelo do toho. So všetkou vážnosťou Vám odporúčam tie materiály preskúmať. Ak by som mal pre človeka dneška vybrať z voľne dostupných naozaj fungujúcich transformačných diel jediného autora, bol by to určite ›› James...

 

NASLEDUJ OZAJSTNÉ SVETLO, NIE LESK!

NIKDY SA NEVZDÁVAJ A MYSLI STÁLE NA TO, ČO CHCEŠ ŽIŤ!

NECH ŤA SPREVÁDZA SILA!

Jedi

Exkluzívne


Pár slov o mne. Nepatrím do žiadnej sekty, organizácie ani duchovnej skupiny či školy. Nemám žiadne zasvätenia v zmysle, ako sú dnes bežne prezentované a vedomosti som nezískal channelingom, ani dlhoročnými návštevami besied či prednášok. Nie som inkarnáciou žiadneho proroka, nebol som unesený mimozemšťanmi a nie som ani ten typ, čo presedí väčšinu dňa s nohou za hlavou. Mal som a mám skrátka v živote obrovské šťastie. A niečo viem. Ak budem môcť – odpoviem...

Pozn. red.: Otázky Jedimu môžete posielať na: kemet@cez-okno.net
Prípadná podobnosť s existujúcimi osobami či skutočnosťami je čisto náhodná.
Prezentované názory nemusia vždy zodpovedať stanovisku redakcie.

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


 

Súvisiace:

Blue Avian
http://www.cez-okno.net/rubrika/blue-avian

Exopolitika
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/exopolitika

Nie sme sami
http://www.cez-okno.net/rubrika/nie-sme-sami

Kontaktéri
http://www.cez-okno.net/rubrika/kontakteri

 


Autori: 
Štítky: