OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Joan Grantová: OKŘÍDLENÝ FARAON VI.


“Podél velké Řeky Kemetu, po proudu i proti proudu, stojí chrámy jako alej pochodní. Svatyněmi zní hlasy kněží a nádvořími se rozléhají kroky těch, kdo nosí Sandály. Ale kněží našich dětí jsou zatím ještě také dětmi. A tak každoročně, sedmého dne sedmého měsíce, jsou do chrámů přivedeny děti, které dovršily sedm let, a věštci zkoumají jejich cesty. Ty děti, které nosí svá těla lehce a které na své dlouhé pouti chodí po stezkách kněží, se pak ve svých dvanácti letech vrátí zpět do chrámu k dalšímu cvičení, aby se při tomto svém návratu staly životodárnou krví srdce Kemetu.”

Srdce Kemetu

 

Podél velké Řeky Kemetu, po proudu i proti proudu, stojí chrámy jako alej pochodní. Svatyněmi zní hlasy kněží a nádvořími se rozléhají kroky těch, kdo nosí Sandály. Ale kněží našich dětí jsou zatím ještě také dětmi. A tak každoročně, sedmého dne sedmého měsíce, jsou do chrámů přivedeny děti, které dovršily sedm let, a věštci zkoumají jejich cesty. Ty děti, které nosí svá těla lehce a které na své dlouhé pouti chodí po stezkách kněží, se pak ve svých dvanácti letech vrátí zpět do chrámu k dalšímu cvičení, aby se při tomto svém návratu staly životodárnou krví srdce Kemetu.

Ty, které si jasně pamatují své sny, nebo které nesou znamení, že před svým narozením začaly létat, se učí, jak posilovat svá křídla, aby se jim zdály pravdivé sny. Stanou se Stopaři Šakala, a když se brána jejich spánku stane trvale otevřenými dveřmi, jimiž září Světlo, vedou druhé soumrakem země, tak jako je vede Anup po Veliké cestě.

Ty děti, které se dívají na jasnou hladinu řeky a vidí v ní obrazy zřetelněji než ve snu, se cvičí, jak opustit své tělo a oblétnout zemi, a přitom popisují, co při svém putování vidí. Vidí to tak jasně, jako by to byly obrazy v naleštěné míse, v zrcadle nebo na stříbrném povrchu pyramidy. Stanou se z nich jasnovidci, kteří rychle přehlédnou zemi jako bystrooký pták, takže pod jejich dohledem je zajištěn její klid. A někteří z nich se stanou Jasnozřivými bohyně Maat; sdělují, co vidí, když cestují říší ducha.

Děti, za jejichž očima mocně pulzuje život, se učí, aby se staly Ptahovými knězi a Život mohl proudit jejich branami. Tak jako nosič vody naplní u řeky své kádě, aby osvěžil zeleň na vlastní zahradě, budou tito léčitelé nabírat vodu z řeky Života, aby ji dali tomu, kdo po ní žízní. Budou lidem dávat zdraví, tak jako záplavy přinášejí život polím. Někteří z nich se vydají na cesty pod vedením Sokola. S mečem Horova kněze v rukou dokážou přetnout řetězy těch, kteří jsou připoutáni v nej vzdálenějších jeskyních zásvětí, a zlo uvrhnou do ohnivého jícnu. Budou válčit s nejvyššími Sutechovými stvůrami a svou mocí zdrtí útoky ničivých pohledů.

Děti, které prohlédají temnou záclonou svých víček, se učí být proroky. Ale vybírají se jen ty, které mají mužská těla, protože to je nejnáročnější ze všech chrámových cvičení. Tělo musí být pevnou tvrzí, aby toto tříbení ducha přečkalo bez úhony. Jejich těla nemohou být jen něžnými schránkami, protože po probuzení vidí i to, co jim zahlédnou jen ve spánku. A i když se vrátí do svého těla, nemohou uniknout nezemským duchům nebo démonům zásvětí. Jsou-li nositeli Šarlatového pera Maat, žádná opona na zemi nezastře jejich pohled. Podívají se na nemocného a vědí, co je příčinou jeho choroby. Podívají se na člověka a vidí jeho ba zřetelně jako namalované, stejně jako povahu jeho srdce. Uvidí vzpomínky na dávné zlo, které potřísnilo místo, kde se odehrálo. A uvidí, kde se někdy dávno stala křivda nebo kde v nějaké místnosti nechal zapomenutý zármutek stopy, zřetelnější než krvavé skvrny na podlaze. Uvidí lidi bez těla, tak jasně, jako by byli obaleni masem, ať už je jejich duch volný nebo je připoután k zemi, pro jejich hloupost či proto, že k tomu byli odsouzeni. Dokážou číst v kameni záznamy, které nikdy nebyly zapsány, ale které žijí v paměti, a poskytnou svědectví těm, kdo mohou propůjčit svůj jazyk a tuto schopnost mají také Jasnozřiví bohyně Maat. Povedou mocný boj se zástupy Temnoty, jelikož budou válečníky Šarlatu, na zemi i mimo ni, a protože uvidí pravdu, budou za ni slavně bojovat.

Tyto legie Okřídlených, které různými způsoby cvičily svou vůli, se stanou součástí mohutného mračna oštěpů, ochraňujících nás před zničující černou vlnou, která by nás chtěla zaplavit ve jménu Sutechovu.

 


Čaká sa na dotlač, KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese.

 

VŠETKY časti tohto seriálu postupne nájdete na tejto adrese


 

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia

 


Štítky: