OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

KEMITOLÓGIA - Alternatívny pohľad na staroveký Egypt II.


Kamenné bloky starovekého Kemitu, ktoré boli použité na označenie, zosilnenie a využívanie energie z Leyových línií, boli vypracované a zložité, vrátane umiestnenia masívnych blokov žuly, bazaltu, dioritu, alabastru, bieleho vápenca, pieskovca, z ktorých každý bol vyžadovaný pre svoje jedinečné energetické vlastnosti, a boli často prepravované z veľmi veľkej vzdialenosti. Mnoho z týchto obrovských blokov bolo ťažených oveľa neskôr, počas dynastickej a ptolemaiovskej doby, chrámy boli stavané na už existujúce chrámy, a boli vytvorené nové sochy a budovy. V skutočnosti boli pamätníky a chrámy Kemitu transformované znova a znova, počas tisícok rokov okupácie mnohými rôznymi kultúrami a civilizáciami. Na mnohé z pôvodných stavieb boli pridané spisy a piktogramy, ktoré nájdeme na historických pamiatkach. Keďže datovanie väčšiny štandardných historických lokalít a pamiatok bolo založené na spisoch nájdených v, alebo na neskorších prepisoch, je zrejmé, že tieto tvrdenia môžu byť zavádzajúce a často až hanebne nesprávne!


Naše učebnice nám hovoria, že Veľká pyramída bola postavená roľníkmi z 2,3 milióna blokov žuly a vápenca, s hmotnosťou od 2,5 do viac ako 100 ton za 20 až 60 rokov; a slúžiť mala ako hrobka pre faraóna. Inžinieri a architekti by nám povedali, že to nemohlo byť vykonané týmto spôsobom a s takou presnosťou, a to ani dnes. Kemitológia si myslí, že tieto štruktúry neboli vytvorené, aby fungovali ako hrobky, a sú oveľa staršie, než 4600 rokov. Bolo odkrytých veľa dôkazov, ktoré podporili hypotézu, že pyramídy boli bio-organické zariadenia, produkujúce energie, ktoré sú stále živé a pulzujúce až do súčasnosti. Komplexná architektúra prírodných prvkov, ktoré obsahujú vysoko kryštalické horniny, v kombinácii s frekvenciou zvuku a meniacich sa teplôt tečúcou vodou, to všetko efektívne pracovalo a spoločne generovalo elektromagnetické energetické pole. Rôzne pyramídové komplexy v Kemite boli prepojené dynamickým dizajnom podzemných chodieb, komôr, prameňov a šácht, čo dosahovalo ešte väčší rozsah účelu a spôsobilosti.

 

Pokračujúci výskum ukazuje, že najstarší Kemiťania mali vedomosti a schopnosti meniť konzistenciu alebo molekulárnu štruktúru veci samotnej, a preto mnohé z našich otázok a argumentov o stavebných metódach a gravitácii ostávajú bez odpovede. Slová alchýmia a chémia, ktoré sú odvodené od „El Khemit“, poukázali na tieto vyššie vedomosti o povahe ich skutočnosti. Ak využívali jemnocit vyšších dimenzií, mali by schopnosť vytvárať veci v miere, ktorú si našou obmedzenou trojrozmernou mysľou nedokážeme ani len predstaviť.

Mnohí veria, že vytríbenosť dizajnu a funkcie pyramíd a iných megalitických monumentov, môže znamenať len to, že boli postavené mimozemšťanmi... alebo Egyptskými Bohmi a Bohyňami, ktorí kedysi chodili po zemi. Chceli by sme zdôrazniť: „Nie!“ Je ľudskou prirodzenosťou označiť všetko, čo nedokážeme pochopiť, ako niečo nadprirodzené, božské, zázračné alebo magické.

Avšak, podľa Hakima a domorodých tradícií na celom svete, prebieha život na zemi v cykloch, prostredníctvom večných tzv. temných a zlatých vekov. Hakim sa často vyjadroval: „Nie je to nič nové pod slnkom!“, naznačujúc, že v skutočnosti niet času alebo smrti - všetko existuje, a vždy existovalo - v prítomnosti. Všetko je v konštantnom stave transformácie a existuje vo vždy špirálovitej, cyklickej a holografickej matrici.

Kemiťania videli „bytie“ na Zemi v CYKLOCH kríz a rastu, v ústupe a znovuzrodení trvajúcich stovky tisíc rokov. Ich koncepcia každodenného putovania slnka oblohou znázorňovala proces vzrastu a poklesu, svetla a tieňa, zjavenia a ústupu, ktoré sa viditeľne vyskytujú v priebehu mnohých slnečných rokov v životných cykloch jednotlivcov, civilizácií a všetkého, čo existuje vo vesmíre.

-pokračovanie-

 

Patricia Awyan

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/ancient-places-africa-opinion-guest-autho...

Preklad: Žaneta

Korektúry: Sokol

ExkluzívneVšetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

Súvisiace:

Kemitská škola starovekého mysticizmu
http://www.kemet.sk/stitok/kemitska-skola-starovekeho-mysticizmu

Posvätná veda
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/posvatna-veda

 


ODHALENIE nájdete na tejto adrese.

Sekcie: