OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

KRÁĽOVNÁ CHENTKAVES, ZABUDNUTÝ FARAÓN? (Christian Jacq: EGYPŤANKY – Portréty žien faraónskeho Egypta)


 

Gigantický sarkofág

V zime 1931-1932 egyptský egyptológ Selim Hassan skúmal rozľahlú časť lokality v Gíze, asi 400 metrov juhovýchodne od Chafreovej pyramídy. Na tejto planine zrovnanej ľudskou rukou sa nachádza množstvo pozoruhodných majstrovských diel: tri pyramídy, ale aj množstvo hrobiek s náležitou výzdobou. Na prebehnutie týmito vonkoncom necintorínskymi „uličkami medzi hrobkami" treba celé dni. Je to miesto večnosti vybudované zo solídneho kameňa, je to prístav pokoja a jasu.

Selim Hassan odkryl nezvyčajný pamätník: ohromný sarkofág, ktorého strany základne majú dĺžku 40 metrov. Prekvapujúce zistenie si musel znova overiť. Naozaj však šlo o obdĺžnikový sarkofág s vypuklým vekom, postavený na štvorcovom sokli, ktorého vnútornú výplň tvorila čiastočne skala.

Zmätený a očarený egyptológ v myšlienkach hľadal niečo porovnateľné s týmto pamätníkom. Našiel hrobku kráľa Šepseskafa (približne roky 2504-2500), následníka Menkaureho a posledného kráľa štvrtej dynastie. Jeho večný príbytok vo forme obrovského sarkofágu postavili na juhu Sakkáry, ďaleko od dnešných turistických trás. Žiaľ, nevieme nič o tomto faraónovi, ktorého vláda netrvala dlho.

 

Kto bola Chentkaves?

V juhovýchodnom rohu hrobky-sarkofágu v Gíze potom Selim Hassan rozlúštil na žulových nosníkoch vonkajšej kaplnky a „falošných dverách" spájajúcich viditeľné s neviditeľným, meno a tituly majiteľky. Bola to Chentkaves – „tá, čo vládne vlastným tvorivým silám, matka kráľa Horného a Dolného Egypta, dcéra boha, ktorej sa splnia všetky dobré veci, len čo ich vysloví. Zmocnili sa ho veľké pochybnosti: má vari nápis znamenať, že nemenovaná matka kráľa bola sama faraónom?1

Po objavení hrobky sme o tejto kráľovnej získali len nepatrné množstvo informácií, z ktorých však možno usudzovať, že zohrávala poprednú úlohu. Nepochybne bola dcérou Menkaureho, staviteľa najmenšej z troch pyramíd v Gíze, a dostala výchovu a vzdelanie v palácovej škole. Bola azda jej matkou krehká Chamerernebti, manželka Menkaureho, ktorej obdivuhodnú tvár poznáme zo sochy uloženej v Bostonskom múzeu? Toto veľkolepé dielo z údolného chrámu zádušného komplexu faraóna Menkaureho predstavuje manželku vzpriamene kráčajúcu vedľa neho a objímajúcu ho pravou rukou okolo pása, pričom ľavú má protektorsky položenú na jeho ľavom ramene.

Šepseskaf, posledný kráľ štvrtej dynastie a Chentkaves, pokladaná za „matku" dvoch prvých faraónov piatej dynastie, si dali postaviť rovnaký výnimočný typ hrobky. Šepseskaf sa vzdal symbolickej, zďaleka viditeľnej pyramídy, a Chentkaves urobila to isté. Prví monarchovia piatej dynastie však budú opäť budovať pyramídy, tentokrát v lokalite Abúsíru neďaleko Sakkáry.

Napokon ešte odvážny predpoklad: Ak zoberieme do úvahy, že mala vlastnú hrobku-sarkofág, zádušný chrám, postavenie zakladateľky dynastie a posmrtný kult, nemohla Chentkaves zaujímať najvyššiu funkciu aj na začiatku piatej dynastie, medzi Šepseskafovou smrťou a nástupom Veserkafa na trón (približne v rokoch 2500-2491)? „Tvorivé sily", nad ktorými mala táto žena moc, boli možno jej následníci, ktorých pripravovala na vládu a ktorým bola duchovnou či telesnou matkou, alebo obidvomi naraz.

Viac sa, žiaľ, nedozvieme; no iste sa zhodneme v tom, že priznáme Chentkaves aj titul veľkej dámy Starej ríše, a uznáme ju za jednu z jej najpozoruhodnejších postáv.

1 Pozri M. Verner, SAK 8, 1980, s. 243 a ďalšie

-pokračovanie-

Úvodný obrázok: Portrét kráľovnej Chentkaves na granitovom bloku z jej hrobky (Zdroj: Wikipédia)

Úryvok z knihy: Christian Jacq “EGYPŤANKY – Portréty žien faraónskeho Egypta”


KNIHU je možné zakúpiť aj na tejto adrese.

 

VŠETKY časti tohto seriálu postupne nájdete na tejto adrese


 

Súvisiace:

4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.)
http://www.kemet.sk/4-dynastia-2635-2510-prkr

Egyptskí panovníci
http://www.kemet.sk/stitok/egyptski-panovnici

Vládcovia Egypta
http://www.kemet.sk/stitok/vladcovia-egypta

 


Vládcovia: