OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

LANOOVE PRAVDY 10: Modrí? Áno, ale zo Síria!


Pozdravujem Jediho. ›› Tie materiály ma poriadne nadvihli zo stoličky. Hľadal som formu, akou to celé podať, takže ›› výzva prišla vhod. Poďme sa na to spoločne pozrieť: Vďaka skvelej práci ›› Marcela Griaulea a Germaine Dieterlena je mnohým kultúra Dogonov dobre známa. Ich tzv. šamani majú vedomosti, nad ktorými krútia neveriacky hlavami i vedci.


“Legendy” ›› Dogonov hovoria jasne o Bytostiach, ktoré ich v dávnych dobách navštívili a od ktorých majú svoje znalosti. Boli to vodné bytosti, ktoré vedeli existovať i na súši. Vraj boli zo ›› Síria...

 

Sírius mal v Kemete mimoriadne veľký význam. Možno ste čítali vynikajúcu knihu Murry Hope ›› “SÍRIUS A SÚVISLOSTI”. Úryvky napovedia, dobré by však bolo prečítať to celé. Je to jedna z kľúčových kníh pre pochopenie starovekého Egypta. Samozrejme len ak chcete Kemetu naozaj rozumieť. Ak vám stačí nádych tajomnej vznešenosti a artefakty v múzeách, ďalej snáď ani nemusíte čítať. Nasledujúce citácie sú pre všetkých s ozajstným záujmom o Poznanie:

 

“Predpokladá sa, že pred vznikom historicky doložených kultúr Sumeru a starovekého Egypta existovala veľká civilizácia, ktorej veda a technológia predčila dokonca i naše súčasné úspechy. Keď však rozmar prírody spôsobil vyhladenie jej materskej zeme, všetko, čo zostalo, bola ľudová tradícia, ktorá sa pomaly menila na legendárne mýty a povery. V knihe Sírius a súvislosti som sa zaoberala významom a vplyvom dvojhviezdy Sírius na rozvoj a kultúru dynastického Egypta. Malo napríklad toto spojenie vzťah iba k záplavám Nílu behom „psích dní“, alebo si boli starí Egypťania vedomí hlbšieho, závažnejšieho významu? Mnohí mystici a metafyzici sa domnievajú, že Sírius je evolučným kľúčom k vývoju Zeme, a čo je dôležitejšie, že pravdepodobne hrá dôležitú úlohu vzhľadom k budúcnosti našej planéty.

Možnože starí egyptskí kňazi, ktorí získali svoje znalosti od zmienenej technicky vyspelej predpotopnej civilizácie, si túto skutočnosť veľmi dobre uvedomovali, čo bolo dôvodom, prečo sa snažili skryť jej skutočný význam do svojich najtajnejších a najúčinnejších rituálov. Avšak v priebehu mnohých storočí, kedy trvali dynastie starého Egypta, sa pôvodné znalosti a skutočné významy, ktoré sa skrývali za podobnými praktikami, pomaly menili na poverčivé hókusy-pókusy, až kým nakoniec nepodľahli nevyhnutnému „syndrómu moci“, pričom jej pôvodná podstata (a etika) bola dávno zabudnutá.

No táto kniha sa nezaoberá v prvom rade starým Egyptom a náboženskými vierami a zvykmi, ktoré si títo ľudia staroveku obľúbili, ale je skôr zameraná na skúmanie tých aspektov viery starých Egypťanov, ktoré boli prevzaté z omnoho staršej a hlbšej tradície. Tradície, v ktorej sa spájajú znalosti všeobecnej vedy, astronómie, astrofyziky a psychológie, ktoré sú úplne porovnateľné s tým, čo poznáme dnes my a v niektorých ohľadoch sú dokonca vyspelejšie. Mnohostranné vedomosti obsiahnuté v týchto kozmických pravdách zahŕňali úlohu našej planéty a slnečnej sústavy vzhľadom ku galaxii, evolučný model daný ľudskému rodu a všetkým ostatným druhom, s ktorými žijeme spoločne na Zemi, a skutočnú povahu a konečný potenciál ľudskej mysle/vedomia.

Mojou snahou teda bolo spretrhať putá historickej ortodoxie a predložiť obraz Egypta z archaických dôb, ktorý sa sústredí na pôvod egyptských metafyzických predstáv, lebo práve tu spočíva plán labyrintu nevedomosti, z ktorého sa musíme vymaniť, ak chceme spojiť dávne vedenie s modernou vedou a psychológiou. Nebolo napríklad obyčajnou náhodou, že bol Sírius vždy zobrazovaný ako päťcípa hviezda, pričom týchto päť cípov symbolizuje to, čo je z metafyziky známe ako prvotná štvorka – Oheň, Vzduch, Voda a Zem – spolu s časom, ktorý sa nachádza v piatom, či najvyššom cípe.

Viac než štyridsať rokov bádaní a skúmaní pôvodu starých magických a mystických predstáv ma priviedlo k záveru, že na to, čo sa tak populárne označuje ako „okultná“ či „magická“ sila, môžeme ľahko nájsť porovnanie a vysvetlenie v súčasných štúdiách parapsychológie a teoretickej fyziky. Všetky zdroje energie v rámci známeho vesmíru spadajú, ako sa zdá, do štyroch odlišných kategórií – slabé a silné nukleárne sily, elektromagnetizmus a gravitácia, s prípadnou existenciou piatej, čiže harmonizujúcej sily, ktorú predstavuje podľa môjho názoru čas (viď moja kniha s názvom „Time: The Ultimate Energy“; „Čas: najvyššia energia“). Dve z týchto síl (slabú nukleárnu silu a elektromagnetizmus) označujem ako chaotické a dve (silnú nukleárnu silu a gravitáciu) ako usporiadané. Čas je potom nositeľom oboch aspektov v rovnakom pomere. Čas, podobne ako zvyšné štyri energetické sily, má zodpovedajúce elementárne častice na kvantovej (mikroskopickej) úrovni, ale navyše, ako sa zdá, je nositeľom hlbších metafyzických aspektov, ktoré najstaršie známe centrá civilizácie a ich prehistorickí predchodcovia zjavne uznávali a s náležitým rešpektom oceňovali.

Prevažnú časť okultnej/magickej/náboženskej tematiky, ktorá prenikla historickým sitom, by som teda definovala ako jadro znalostí týkajúcich sa prírodných zákonov, ktoré sa vzhľadom k prílišnému dôrazu na svet hmotnej povahy postupne oddelili od hlavného prúdu vedy. Takzvané „okultné“ mystériá, ktoré majú pravdepodobne svoj pôvod buď v prehistorickej ére, alebo v sumerských, egyptských a babylonských dobách nie sú teda nič viac než starobylé vedecké fakty, ktoré boli zakódované do pevných zásad, ktorým ľahko rozumeli i ľudia neznalí písma. Mnohé z týchto mystérií sa však v priebehu storočí postupne zvrhlo na povery a ich skutočný zmysel upadol dávno do zabudnutia.

Musím sa však vrátiť k archaickému a starobylému Egyptu a ku zdroju, z ktorého Egypťania tieto znalosti čerpali. Stále sa vedú neutíchajúce diskusie o tom, či ich učitelia skutočne prišli z oblasti samotného Síria – inými slovami či boli mimozemšťania, ako tvrdí Robert Temple a ďalší bádatelia – alebo či pôvod týchto znalostí bol bližší domovu, či nevzišiel napríklad z Atlantídy či Antarktídy, ako navrhol ›› Graham Hancock vo svojej knihe „Fingerprints of the God“ („Odtlačky prstov bohov“). Môj vlastný predpoklad, v ktorom sa spája jednak empirický výskum, a tiež vrodená „pamäť“, je ten, že táto slnečná sústava bola „oplodnená“ z dvojhvezdia Síria A a B, ktorého archetypy predprogramovali svoje znalosti do genetických štruktúr niekoľkých jedincov zo zmienených prehistorických vysoko vyspelých civilizácií, ktorí boli schopní ich pochopiť a využiť nielen k svojmu duchovnému poznaniu, ale tiež na rozvoj technológie. Biblický príbeh týkajúci sa „synov Boha a dcér ľudí“ sa teda vzťahuje skôr k určitému genetickému zásahu, ktorý riadili vyvinutejšie inteligencie (pole vedomia), než k pohlavnému spojeniu s mimozemšťanmi! Tento implantovaný gén sa potom preniesol na určitých jedincov v rámci kolonizovaných oblastí a z času na čas sa počas vekov manifestuje – možno u nemnohých tzv. géniov, ktorým všetci vďačíme za ich príspevok k rozvoju vedy, umenia a humanity, ale častejšie u tých neznámych hrdinov a hrdiniek, ktorých úlohou je jednoducho zaistiť jeho trvanie či už geneticky, alebo cestou rozširovania vedenia.

Zamyslime sa na okamih nad problémami, ktorým čelila uvedená vyvinutá rasa, keď sa pokúšala preniesť svoj obrovský prameň vedomostí na nevzdelaných ľudí, ktorí boli hlboko ponorení v ochrannom rubáši povier a ktorí ešte stále žili prevažne inštinktívne, pričom racionálne a intuitívne aspekty ich mozgov, ktorým chýbala vhodná stimulácia, neboli schopné pochopiť pokročilú technológiu bežne používanú učiteľmi. Ich bohovia a bohyne boli pre nich vládnucimi mystickými archetypmi vlastnej existencie, boli tými metafyzickými silami, ku ktorým sa obracali o pomoc a radu, keď to vyžadovali udalosti každodenného života. Aký lepší spôsob by ich učitelia mali, pokiaľ im chceli odovzdať svoje vedomosti o kozmických energiách, než týchto päť síl, o ktorých vedeli, že sú riadiacimi skrytými silami tohto vesmíru, zosobniť možno v podobe piatich epagomenálnych netérov? Objavuje sa tu i rad ďalších zaujímavých (a pre parafyzika úplne samozrejmých) postáv, ako napríklad vládcovia času Thovt/Tehuti a Anup, zatiaľ čo znalosť striedavých prúdov chaosu a poriadku je úplne isto ilustrovaná v opakovaných rozprávaniach o nekonečnom boji Hóra a Setha. O tom všetkom bude reč na nasledujúcich stránkach.

Hoci pri uvádzaní príslušných egyptologických údajov plne súhlasím so známymi faktami a uznávanou vedou, snažím sa tiež rozšíriť celkovú panorámu v snahe o niektoré názory a interpretácie, ktoré sa objavujú v súčasných metafyzických/parafyzických predstavách, ako je napríklad prirodzená povaha vedomia, ktoré je definované teóriou „polí“ ako „pole aktívnych častíc usilujúcich o usporiadaný stav“. Všetky informácie by teda mali byť posudzované v rámci každej z nasledujúcich kategórií: aktuálne, astronomické, alegorické a archetypálne. Vydajte sa teda na púť labyrintom minulosti a behom nej si utvorte svoje vlastné závery, čo ako viem, iste urobíte.

Hoci sa môže zdať, že archeológia odkryla značné množstvo informácií týkajúcich sa pôvodu dynastického a predynastického Egypta, mnoho z jeho rannej histórie je ešte stále zahalené v závoji tajomstva. Rad nezodpovedaných otázok prirodzene vyvoláva veľké množstvo špekulácií. Ako sa mohlo stať, že sa v týchto oblastiach náhle objavila kvitnúca civilizácia napriek tomu, že sa mnoho vedcov domnieva, že šlo o prirodzený evolučný proces? A potom je tu ešte otázka vzťahujúca sa k mnohým mýtom, legendám a klasickým spisom, ktoré sa nám dochovali a ktoré sa, ako sa zdá, rozchádzajú s názormi ortodoxných egyptológov. Zaujatie starých Egypťanov pre dvojhviezdu Sírius je jedným príkladom.

Nedávno bolo objavené, že kmene v odľahlých oblastiach Afriky disponujú starými a presnými astronomickými informáciami, ktoré sa týkajú tohto jasného nebeského telesa a ktoré mohli získať jedine od vysoko vyspelej civilizácie. Ponúka sa teda otázka – od koho či odkiaľ získali svoje znalosti? V roku 1976 publikoval americký vedec Robert K. G. Temple svoju revolučnú teóriu, že obrovský skok od primitívnej spoločnosti k civilizácii bol výsledkom kontaktu s obyvateľmi planéty v systéme dvojhviezdy Sírius v období pred 3000 rokmi pr. n. l. Na základe citovaných dôkazov z vedomostí, ktoré mali Egypťania a Sumeri a ktoré sa rozšírili i do ďalších častí Afriky, Temple predložil presvedčivé argumenty, že pred vznikom dynastického Egypta sa tu objavili mimozemšťania.

Existujú však i ďalšie, rovnako prijateľné vysvetlenia nielen pre náhle objavenie sa vyspelej egyptskej kultúry, ale tiež pre veľký záujem Egypťanov v ranom období o Sírius, čo stojí tiež za pozornosť. Podľa informácií, ktoré o tomto ranom období skutočne máme, je síriuský vplyv nepopierateľný, ale o tom, či pôvodná populácia v týchto oblastiach skutočne zažila kontakt s cudzincami z vesmíru alebo či jednoducho získala svoje vedomosti od vysoko technologicky a vedecky vyspelej civilizácie tu na Zemi, civilizácie, ktorá dosiahla svoju vyspelosť cestou rozvoja vlastnej technológie alebo bola pôvodným príjemcom mimozemských návštevníkov, môžeme len špekulovať.”

Zdroj: Murry Hope ›› “SÍRIUS A SÚVISLOSTI”

 

Na kultúru Dogonov sa silne konštruktívne pozrel i uznávaný softvérový dizajnér ›› Laird Scranton. Prísne analyticky skúmal ich jazyk. Predpokladá sa, že Dogoni majú svoje kultúrne korene v starovekom Egypte a tak v ich súčasnom jazyku, ktorý môžeme skúmať priamo, sa mohol zachovať kľúč k staroegyptštine. ›› Našiel mnoho zhôd:

“Hoci dogonská spoločnosť sa zdá byť odrezaná od okolitého sveta, ich kultúra predstavuje akúsi duchovnú križovatku pre niekoľko starovekých náboženských tradícií. Dogoni sú strážcovia starostlivo zaznamenanej kozmológie, ktorej symboliku a mýty nájdeme aj v klasických starovekých kozmológiách. Mýty predstavujú koncepčný rámec, z ktorého vychádza mnoho dogonských tradícií z bežného života a často sú veľmi podobné tradíciám starovekého Egypta.”
Zdroj: http://www.kemet.sk/clanok/dogonska-kozmologia-a-egyptske-hieroglyficke-...

 

V jednom zo svojich interview sa vyjadril Scranton celkom otvorene, že nemáme príliš veľa času. Nie, nemal na mysli nejakú blížiacu sa katastrofu:) V múdrosti Dogonov sú totiž uchované špičkové vedecké poznatky a ak z nich máme mať úžitok, musíme sa zaoberať i tzv. legendami. Podľa jeho odhadu je veda v dogonských mýtoch asi tak 50 rokov pred našou súčasnou vedou. Niekto mal obrovský záujem, aby sa určité poznatky zachovali veky a vďaka ústnej tradícii Dogonov až po dnešok. Z toho logicky vyplýva ďalšia otázka: Čo všetko je ukryté v staroegyptskej mytológii veľkolepo zaznamenanej v múroch Chrámov?

 

›› Gregg Prescott, zakladateľ ›› In5D a ›› BodyMindSoulSpirit uvádza:

“Legenda zobrazuje „Nommov“ ako sčasti zjavom podobných rybám a žijúcich prevažne v mori. Tieto stvorenia nesú výraznú podobnosť so stvoreniami nazývanými Babyloňanmi Oannes a so sumerským stvorením nazývaným Enkiovia. Dokonca egyptská bohyňa Izis bola zobrazená ako to, čo bolo neskôr pomenované ako morská panna. Vo všetkých prípadoch, títo „bohovia“ súviseli s uctievaním Síria.”
Zdroj: http://www.cez-okno.net/clanok/vsetko-co-ste-chceli-vediet-o-delfinoch-v...

 

Majú Dogoni pôvod v Kemete a kľúčovým pre ich znalosti a kultúru sú obojživelné Bytosti zo Síria?

 

 

Nápadne podobní Delfínom, však? Sme schopní pripustiť možnosť, že Delfíni sú plnohodnotnou Civilizáciou, nie “iba” jedným z druhov Ríše zvierat? Tak ako u ľudí, i v Ríši zvierat sú často veľké rozdiely. Skúsme na Delfínov nazerať v novom svetle. A nielen nazerať. I komunikovať. Zrejme s ním nepokecáte ako s kamarátmi pri pive, no to len my ľudia považujeme práve toto za nesporný prejav inteligencie:) S Delfínmi sa dá rozprávať i bez slov. A plnohodnotne. Aká je ich reálna inteligencia a koľko je v nich Lásky – vyspelejšej, múdrejšej než je tá naša?

Dnes už nie je až také sci-fi, pozrieť sa na miesta, kde Delfíni žijú. Ak sa s nimi stretnete, pozdravte ich odo mňa. A to je koniec tejto rozprávky. No možno to myslím úplne vážne. Aj to, že ak chcete mať aspoň základnú predstavu o úrovni Bytostí Kemetu, snažte sa priblížiť Delfínom. Ak zotrváte pri nazeraní na ne ako na roztomilé živočíchy, ktoré však ani zďaleka nemajú ľudskú inteligenciu, nepohnete sa ďalej. O skutočnej Komunikácii s veľkým “K” vieme žalostne málo. Myslím, že práve tá je kľúčom ku komnatám, ktoré sú pre nás zatiaľ nedostupné. Tragické je na tom to, že náš jazyk považujeme za vrchol, ku ktorému spel vývoj celé veky. Ach áno, blysnúť sa nejakým bonmotom a mať pri tom “cool mimiku” ako v obľúbenom tv seriáli, toť žiarivý odkaz našej súčasnej civilizácie, to je to pravé kritérium pokroku! Vždy ma pobaví názor typu že “keď sú tu nejakí mimozemšťania, prečo s nami neskúšajú komunikovať?” Myslím, že nie všetky rasy vo Vesmíre majú takú lásku a trpezlivosť ako Delfíni;)

 

Vráťme sa opäť k Murry Hope:

Starí Egypťania mali slnečný, mesačný a sóthický kalendár. Dvojhviezda, ktorú poznáme ako Sírius (pre Egypťanov je to Sóthis), má v skutočnosti významnú úlohu už v najranejšej egyptskej histórii, čo naznačuje, že jej význam musel byť známy i tým ľuďom, ktorí pôvodne priniesli civilizáciu k egyptským brehom – Atlantíďanom. ›› Schwaller de Lubicz k tomu hovorí:

„Sóthická perióda je založená na zhode každých 1460 rokov nepresného roku s 365 dňami so staroegyptským (síriuským) rokom, ktorý trvá 365 a štvrť dňa. Všetky spoločenské udalosti sa datovali podľa nepresného roku, ktorý sa skladal presne z 360 dní a navyše piatich epagomenálne dni zasvätených netérom: Osirisovi, Isis, Sethovi, Neftys a Hórovi.

Síriuský čiže presný rok bol stanovený podľa heliakického východu Síria, avšak interval medzi dvomi heliakickými východmi Síria nezodpovedá ani tropickému roku, ktorý je kratší, ani hviezdnemu roku, ktorý je dlhší. Je totiž pozoruhodné, že vzhľadom k precesii bodov rovnodennosti na jednej strane a pohybe Síria na strane druhej, sa pozícia slnka voči Síriu posúva v rovnakom smere takmer o rovnakú vzdialenosť.

Výpočty, ku ktorým dospeli astronómovia, ukazujú, že medzi rokom 4231 a 2231 pr. n. l., čo je približná dĺžka vlády znamenia Býka (Hap), bol síriuský rok takmer identický s našim 365 a štvrť dňovým juliánskym rokom. Táto perióda by mohla zahrnúť celú Starú ríšu a nám nezostáva než obdivovať veľkosť vedy, ktorá dokázala objaviť takú zhodu, pretože Sírius je jedinou hviezdou medzi „stálicami“, ktorá tento cyklus umožňuje. Je teda možné predpokladať, že Sírius hrá úlohu stredu obehu celej našej slnečnej sústavy.“ R. A. Schwaller de Lubicz: Sacred Science (Posvätná veda, str. 26-7.)

Schwaller de Lubicz sa ďalej domnieva, že Sírius má určitý vplyv na podnebie našej planéty a komentuje skutočnosť, že klimatologická zmena, hoci len o niekoľko stupňov, môže ovplyvniť všetok život na zemi. Pokles teploty núti ľudí, aby sa presídlili do iných menej nehostinných pásiem, zatiaľ čo vyššie teploty sú svedkami zrodu nového rastlinného a živočíšneho života. Niektoré z hlavných pohybov v rámci našej slnečnej sústavy sú veľmi dobre známe, o iných nevieme takmer nič, a keďže sa zdá, že sa klimatologické zmeny riadia podľa hviezdnych variácií, Schwaller de Lubicz považuje Sírius za činiteľa, ktorý je zodpovedný nielen za naše podnebie, ale tiež za klímu v celej slnečnej sústave. Tieto skutočnosti by sme mali mať na mysli vzhľadom k zmenám stavu klímy, ku ktorým v priebehu niekoľkých posledných rokov globálne dochádza.

Zdroj: Murry Hope ›› “SÍRIUS A SÚVISLOSTI”

 

Perá a krídla sú v staroegyptskej symbolike významné, no nemožno ich vnímať urputne prvoplánovo a už vôbec nie ako dôkaz, že Bohovia Kemetu a Blue Avian sú viacmenej identické Bytosti! Treba si položiť otázku, komu a prečo záleží, aby sme si práve toto mysleli...

 

Na záver sa budem taktrochu “miešať do remesla” UFO-bádateľom a týmto vraciam prihrávku Jedimu: Keď už hovoríme o Síriu, nemôžme vynechať Tvorcov Krídel v patričných súvislostiach. Dôležitú úlohu v ich “príbehu” hrá skupina z Cortea a Mahu Nahi, ktorý ich vedie. Uvádza sa, že Corteum je zo Síria. Jedi, myslíš, že by bolo podnetné ›› pozrieť sa pozornejšie na materiály publikované bytosťou známou ako James?

 

Lanoo

Exkluzívne

Otázky, podnety a reakcie môžete Lanoovi posielať na: kemet@cez-okno.net


 

Súvisiace:

Sírius a súvislosti
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-sirius-a-suvislosti

Sírius
http://www.kemet.sk/sirius

Delfíni
http://www.cez-okno.net/delfini

Dogoni
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/dogoni

Blue Avian
http://www.cez-okno.net/rubrika/blue-avian

 


Autori: