OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov | Doba Polobohov
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia | 2. dynastia
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia | 4. dynastia | 5. dynastia | 6. dynastia
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia | 8. dynastia | 9. dynastia | 10. dynastia | 11. dynastia
STREDNÁ RÍŠA (1994-1797 pr.Kr.)
12. dynastia
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1797-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia | 14. dynastia | 15. dynastia | 16. dynastia | 17. dynastia
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia | 19. dynastia | 20. dynastia
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1078-715 pr.Kr.)
21. dynastia | 22. dynastia | 23. dynastia | 24. dynastia | 25. dynastia
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia | 27. dynastia (1. perzská nadvláda) | 28. dynastia | 29. dynastia | 30. dynastia | 31. dynastia (2. perzská nadvláda)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia (Macedónska) | 33. dynastia (Ptolemaiovská) | 34. dynastia (Rímska)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

LANOOVE PRAVDY 16: Skutoční vládcovia starovekého Egypta


 

Že sa v starovekom Egypte diali veci nevídané je všeobecne známe. Ozvenu slávy tých dní môžeme uzrieť skrze zachované pamiatky. Niektoré sú natoľko ikonické, že nás už ani nenapadne zamyslieť sa, či ich vnímame správne...

 


›› Memnonove kolosy

 

Kemet je posiaty sochami obrov! Áno, zámerne nepíšem „sochami v nadživotnej veľkosti“. Akosi nám je zaťažko uznať, že o histórii rodnej planéty vieme tak málo, že početné nálezy kostier gigantov radšej označíme za “fake”, než by sme sa mali čelom postaviť k faktu, že naša veľkosť rozhodne nie je všadeprítomným štandardom.

Keď sa pozrieme na legendy o trpaslíkoch (to, že legendy odrážajú skutočnosť častokrát viac než historické zápisy si snáď už nemusíme pripomínať), obroch a vôbec všetkých tých roztodivných bytostiach, považujeme to síce za rozprávky, ale je niečo na tých príbehoch, také to magično, čosi čo priťahuje našu pozornosť i dušu. Akoby niečo v nás stále hovorilo „ÁNO“, toto je to pravé, žili a ŽIJÚ tu s nami, len sú našim očiam neviditeľní!

V ďalekej minulosti to ale mohlo byť celkom inak. Svedčia o tom i najnovšie ›› výskumy profesora Muldaševa, ktorý po celom svete nachádza dôkazy, že legendy sa naozaj stali. Siete tunelov, ktorými je Európa priam prešpikovaná a ktoré majú veľkosť, ktorá priemerne urastenému človeku akosi nesedí naznačuje, že niektoré skutočnosti celý ten čas prehliadame, akoby sme boli postihnutí rozsiahlou selektívnou slepotou, v ktorej apriori akýkoľvek náznak dôkazu, že legendy boli kedysi skutočnosťou, už vopred odsúvame do ríše rozprávok. Ó, aké nebezpečné je pre nás uznať NEVIDITEĽNÝ SVET a NEPOZNANÉ!

Dnes sa tu však nebudeme venovať nehmotným bytostiam, ba práve naopak. Obrom telom i duchom tak skutočným, že im naši predkovia stavali sochy V ŽIVOTNEJ VEĽKOSTI!

 


›› Amenhotep III.

 

Na navodenie správnej predstavy je dobré spomenúť, koľké stáročia je Egypt v podstate legálne vykrádaný svetovými múzeami a napriek tomu jeho potenciál nie je ani zďaleka vyčerpaný. Viete o podobne bohatej kultúre po potope sveta na Zemi? Zamyslel sa niekto z kompetentných nadtým, ako je vôbec možné, že v dobách, keď iní behali s oštepmi, ryli do kameňa prvé runy, či sa na veľkoleposť iba hrali, staroveký Egypt prekvital spôsobom, ktorého hojnosť nemá obdobu? A to o hlavných pokladoch Ducha civilizácie Kemetu nemáme ani len potuchy! Veľká vďaka najnovším poznatkom fyziky, ktoré nám umožňujú skutočnú podstatu starovekého Egypta aspoň zahliadnuť...

 

Aby sme sa pohli ďalej, zahrajme sa dnes opäť jednu veľmi užitočnú hru na „Čo ak je to pravda?“:

 

Zem.

Na jej rôznych miestach prebieha vývoj rôznym spôsobom a čo sa týka kvality s často priepastným rozdielom.

Ste si istí, že pri pohľade na vyobrazenia bežných Staroegypťanov vidíte skutočných pôvodcov zázraku civilizácie Kemetu??

Územie dnešného Egypta bolo svojou polohou ideálne a tak niekto veľmi mocný a schopný rozhodol, že sa tam bude angažovať a ľudskej rase pomôže.

Zmienky o spôsobe vládnutia interpretujeme podľa nám známeho rámca a skôr sme ochotní uveriť, že najväčší faraóni sa veselo venovali incestu, než by sme pripustili ich možnú praktickú znalosť a využitie genetického inžinierstva.

Skôr sme ochotní uveriť v ich megalomanskú malosť a nesmierne pyšnú snahu prezentovať sa ako samotní bohovia na Zemi, než aby sme si uvedomili, do akej miery sa mohli panovníci Egypta líšiť od bežných ľudí a že ich schopnosti mohli naozaj skôr pripomínať bohov?!

Pýtajme sa znova: KTO STOJÍ ZA FENOMENÁLNYMI ÚSPECHMI STAROVEKÉHO EGYPTA?

 

Civilizácie sa vyvíjajú aj v iných rozmeroch, nielen v 3D. To, že kontakt s inými dimenziami je možný už vieme, dokonca je nám známa i prítomnosť prírodných, prirodzených portálov a jasný je i fakt, že podobné portály je možné s dostatočným poznaním i umelo vytvárať (neodvolávam sa tu na verejne známe poznatky oficiálnej vedy). Takže kontakt bytostí vyšších dimenzií s tou našou je nielen možný, ale i veľmi pravdepodobný. Tušíte už tiež, ako sa na Zemi mohli objavovať veľkí Učitelia, ktorých poverčivé ľudstvo rado úmerne miere vlastnej nevedomosti zbožšťovalo a absolutizovalo?

 

STARŠÍ DUCHOVNÍ BRATIA

MISIONÁRI DUCHA A POZNANIA Z INÝCH PLANÉT I DIMENZIÍ

GIGANTI

BOHOVIA

SKUTOČNÍ VLÁDCOVIA STAROVEKÉHO EGYPTA!

 

Väčšinou nepoznaní...

 


›› Amenhotep III.

 


›› Nefertari

 


›› Seti I.

 

Titulný obrázok: ›› Amenhotep III. a ›› Re-Horakti (Re-Harachtej, Raharachtej)

 

Lanoo

Exkluzívne

Otázky, podnety a reakcie môžete Lanoovi posielať na: kemet@cez-okno.net


 

Súvisiace:

Seti I.
http://www.kemet.sk/vladca-vladkyna/seti-i

Nefertari
http://www.kemet.sk/vladca-vladkyna/nefertari

Amenhotep III.
http://www.kemet.sk/amenhotep-iii

Vládcovia Egypta
http://www.kemet.sk/stitok/vladcovia-egypta

Egyptskí panovníci
http://www.kemet.sk/stitok/egyptski-panovnici

LANOOVE PRAVDY 13: Ale teraz vážne – PREČO MUMIFIKOVALI?
http://www.kemet.sk/clanok/lanoove-pravdy-13-ale-teraz-vazne-preco-mumif...

 


Autori: