OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

MAAT: Staroegyptská bohyňa pravdy, spravodlivosti a morálky I.


Maat, tiež známa ako Ma´at alebo Muh-aht, bola ženským božstvom v Starovekom Egypte, ktorá reprezentovala pravdu, spravodlivosť, rovnováhu a morálku. Dcéra egyptského boha slnka Ra a žena mesačného božstva Thovta, bola pre Egypťanov stelesnením spravodlivosti. Rozhodovala o tom, či človek úspešne dosiahne posmrtný život vyvažovaním duše pierkom pravdy, ktoré predstavovalo kozmický poriadok a stabilitu univerza. Najstaršie záznamy, v ktorých je spomínaná siahajú až do Starej ríše, viac ako 2300 rokov do minulosti.

Egyptská kultúra bola sústredená okolo poriadku, všetko malo svoje náležité miesto vo svete. “Náboženstvo”, spoločnosť i zmeny ročných období. Bohyňa Maat reprezentovala koncept rovnováhy a poriadku, pretože mnoho Egypťanov potrebovalo vysvetlenie sveta okolo seba. Ona bola tou, ktorá udržiavala hviezdy v pohybe, beh ročných období a strážila rovnováhu medzi Nebom a Zemou. Protichodnou silou známou v starovekých termínoch ako „isfet“ bol chaos. Starovekí Egypťania považovali púšť rozprestierajúcu sa za riekou Níl za chaotickú, zatiaľ čo oblasť blízko Nílu predstavovala pokoj a poriadok. Spolu tieto dve sily prinášali rovnováhu do sveta, v ktorom žili a boli dôležitou súčasťou každodenného života v Egypte.

Maat je zvyčajne vyobrazovaná ako žena sediaca alebo stojaca s rozprestretými krídlami pripevnenými na oboch rukách. V iných prípadoch ju môžeme vidieť ako drží žezlo v jednej ruke a v druhej ankh (symbol života). Jej socha bola kamenná platforma predstavujúca stabilný základ, na ktorom bol vystavaný poriadok. Zaužívaný symbol s ňou spájaný je pštrosie pero, ktoré je skoro vždy zobrazené ako ho nosí vo vlasoch. Často bolo Pierko Maat charakteristickým rysom jej čelenky. Menej často môžeme nájsť podobizne bohyne s pštrosím perom namiesto hlavy. V iných prípadoch už len samotné pierko vyjadrovalo jej prítomnosť. Toto pierko symbolizovalo jej bytosť a súčasne rovnováhu a poriadok, stalo sa hieroglyfom pre „pravdu“.

 

Okrídlená Maat kľačí nad ľaliami Horného Egypta. Výjav z hrobky Ramzesa III. Autor Tresea Dutertre, 1842. Zdroj: ›› Wikipedia

 

Maat bola v Starovekom Egypte spájaná so zákonom. Počnúc 5. dynastiou (cca 2510-2370 pred Kr.) Vezír zodpovedný za spravodlivosť bol nazývaný “Kňazom Maat“ a v neskorších obdobiach sudcovia nosili jej podobizne. Najvyšší sudca na čele Egyptského súdneho dvora bol stelesnením „Ducha Maat“. Mal dvojakú úlohu, slúžil jednak ako kňaz a tiež priamo pracoval na súdnom dvore a v právnom systéme. „Kňaz Maat“ začínal súdne vypočúvania nesúc „Pierko Maat“ a všetci ostatní súdni úradníci nosili malé zlaté podobizne bohyne ako symbol ich právnej autority, a tiež ako symbol, že ich úsudok bude vyvážený a spravodlivý. Kňazi si v zelenej farbe kreslili na jazyky „Pierko Maat“, aby ich slová boli pravdivé. Kňazi rozhodovali o pozemských trestoch podľa povahy zákona, ktorý bol porušený. Tresty obsahovali uloženie pokuty, telesné tresty a v extrémnych prípadoch trest smrti. Bolo považované za zločin spáchaný proti Maat, ak sa osoba dopustila závisti, nečestnosti, obžerstva, lenivosti, nespravodlivosti a nevďačnosti. Vinný Egypťan bol obvinený z prehrešku voči „Duchu Maat“ a čelil ďalšiemu rozsudku v podsvetí počas obradu spravodlivosti v „Sieni Dvoch právd“. „Duch Maat“ detailne opísaný v literatúre múdrosti obsahoval praktické pokyny s príkladmi a uplatnením niektorých pravidiel v predchádzajúcich právnych prípadoch. Tento druh inštruktážnych textov bol označovaný ako „Spisy Maat“.

 


Nástenný reliéf Maat z východnej hornej časti chrámu v Edfu, Egypt. Na jej hlave môžeme vidieť pštrosie pero. Zdroj: ›› Wikipedia

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


 

Referencie:

"Ancient Egyptian Gods | Ma'at." Ancient Egyptian Gods | Ma'at.
http://www.kingtutone.com/gods/maat/
"Ma'at, Goddess of Egypt." Egyptian Goddess Maat.
http://www.landofpyramids.org/maat.htm
Seawright, Caroline. "Ma'at, Goddess of Truth, Balance, Order." Ma'at, Ancient Egyptian Goddess of Truth and Order.
"Ancient Egypt: The Mythology - Feather." Ancient Egypt: The Mythology - Feather.
http://www.egyptianmyths.net/feather.htm
"Ancient Egypt: The Mythology - Ma'at." Ancient Egypt: The Mythology - Ma'at.
http://www.egyptianmyths.net/maat.htm

Bryan Hill

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/history-ancient-traditions/maat-ancient-e...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Zuzana

Exkluzívne


 

Súvisiace:

MAAT
http://www.kemet.sk/stitok/maat

Egyptský panteón
http://www.kemet.sk/egyptsky-pantheon

 


Bohovia: 
Sekcie: