OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

MAAT: Staroegyptská bohyňa pravdy, spravodlivosti a morálky II.


Kniha mŕtvych je zbierkou pohrebných textov a zaklínadiel Starovekého Egypta navrhnutých ako pomoc človeku na jeho ceste cez podsvetie do posmrtného života. Verilo sa, že bez týchto zaklínadiel človek podsvetím prejsť nemohol. Kniha obsahuje zaklínadlo s názvom „Štyridsaťdva vyhlásení Čistoty“ alebo „Negatívne spovede“. Toto zaklínadlo sa skladá z priznania prehreškov, o ktorých veril majiteľ hrobky, že sa ich počas života dopustil. Verilo sa, že všetky zločiny spáchané voči Maat by mali byť spísané, aby mohli byť ľahko odpustené.

Súd mŕtvych prebiehal v Sieni Maat, v ktorej Maat zohrávala dôležitú úlohu. Obrad s názvom „Usirov súd“, bol nazvaný po Usirovi, bohovi mŕtvych. Počas súdenia mŕtvych to bolo pierko Maat, voči ktorému boli srdcia vážené. Ak boli váhy vyvážené, zosnulý bol považovaný za hodného stretnúť sa s Usirom v raji. Ľahkosť jeho srdca značila, že jeho duša nie je zaťažená hriechom a zlom. Ak bolo srdce zosnulého ťažšie ako pierko Maat, bolo zhltnuté Ammit, požieračkou duší v podobe monštra s hlavou krokodíla, napoly prednou časťou tela lev a zadnou hroch. Ostatní bohovia v súdnej sieni, ktorí sa zúčastňovali tribunálu a dohliadali na váženie srdca boli tiež vyobrazení držiac pierko, no váhy vždy reprezentovala Maat.

 


Výňatok z Knihy mŕtvych na papyruse znázorňuje „Váženie srdca“ s použitím pierka Maat ako protiváhy. Vytvorené neznámym umelcom cca 1300 pred Kr. Zdroj: ›› en.wikipedia.org

 

Starovekí Egypťania uctievali mnoho bohov, jednou z nich bola nepochybne Maat, no egyptskí archeológovia teraz veria, že bola možno viac vnímaná ako koncept alebo ideál. Je rozumné domnievať sa, že jej princípy pomáhali egyptskému ľudu aby sa stali lepšími a mohli by sme ju teda prirovnať k svedomiu človeka. V Karnaku, v chrámovom komplexe v egyptskom Luxore dala Hatšepsut, piata panovníčka 18. dynastie Egypta, prvá žena sediaca na egyptskom tróne, zasvätiť Maat malý chrám. Zväčša v ruinách, no stále sa zachovali nápisy niektorých vezírov Ramzesa III a XI. Predošlý chrám Maat sa nachádzal v tejto oblasti, ako indikujú reliéfy a stély datované do vlády Amenhotepa III. Chrám je situovaný v časti Montu, najmenšom z troch okruhov v Ipet-Isut.

-koniec-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.


 

Referencie:

"Ancient Egyptian Gods | Ma'at." Ancient Egyptian Gods | Ma'at.
http://www.kingtutone.com/gods/maat/
"Ma'at, Goddess of Egypt." Egyptian Goddess Maat.
http://www.landofpyramids.org/maat.htm
Seawright, Caroline. "Ma'at, Goddess of Truth, Balance, Order." Ma'at, Ancient Egyptian Goddess of Truth and Order.
"Ancient Egypt: The Mythology - Feather." Ancient Egypt: The Mythology - Feather.
http://www.egyptianmyths.net/feather.htm
"Ancient Egypt: The Mythology - Ma'at." Ancient Egypt: The Mythology - Ma'at.
http://www.egyptianmyths.net/maat.htm

Bryan Hill

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/history-ancient-traditions/maat-ancient-e...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Zuzana

Exkluzívne


 

Súvisiace:

MAAT
http://www.kemet.sk/stitok/maat

Egyptský panteón
http://www.kemet.sk/egyptsky-pantheon

 


Bohovia: 
Sekcie: