OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Mytológia Nut, Matky Bohov


Jednou z najstarších bohýň egyptskej mytológie je Nut, bohyňa oblohy (nut znamená v staroegyptskom jazyku „obloha“). Egypťania verili, že obloha je v skutočnosti nahá žena pokrytá hviezdami, ohnutá ponad zem v polohe plank alebo možno v polohe psa. Niektoré z jej titulov znejú Pani všetkého, Tá, ktorá drží tisíc duší a Tá, ktorá ochraňuje. Podľa egyptského mýtu o stvorení, ›› Atum (stvoriteľ) vytvoril sám seba z chaotických, prvotných vôd boha ›› Nun.


Tým, že stvoril sám seba, Atum vytvoril bytie. Keď sa vynoril z vôd Nun, vzal so sebou pahorok, na ktorý sa postavil. Z tohto výhodného postavenia vytvoril boha vzduchu, ›› Šova a bohyňu vlhkosti, ›› Tefnut. Títo dvaja sa spojili a vytvorili zem, ›› Geba a oblohu, Nut. Geb aj Nut sú tradične zobrazovaní bez oblečenia a verilo sa, že sa spolu nepretržite milovali tak, že Nut ležala na Gebovi. Nakoniec ich oddelil vzduch, ale ešte predtým Nut porodila štyroch bohov: ›› Osirisa (najskôr vládcu bohov a potom pána podsvetia), ›› Izis (bohyňu prírody a mágie), ›› Seta (boha vojny a ničenia) a ›› Neftys (bohyňu vody a pohrebných obradov). Niektoré legendy hovoria aj o piatom bohu, Aruerisovi, ktorý je považovaný za egyptský náprotivok gréckeho Apolóna.

 


Zobrazenie bohyne Nut v Hathorinom chráme v Dendere. Zdroj ›› CC by SA 4.0/Hamerani

 

Narodenie Nutiných detí sa neudialo bez prekážok, pretože ich zrodenie veľmi rozhnevalo boha slnka Ra. Podľa niektorých záznamov je ›› Ra, Nutin starý otec. Iné hovoria, že „Nut každý deň porodí slnečného boha a on cestuje ponad jej telo, kým nedosiahne pri západe slnka jej ústa. Potom prejde jej ústami a telom a ráno je znovu zrodený. Ďalší mýtus opisuje slnko ako pláva hore Nutinými nohami a chrbtom v lodi Atet (Matet) až do poludnia, kedy presadne do lode Sektet a pokračuje v plavbe do západu slnka“ (Egyptian myths 2014). V každom prípade, Ra nechcel, aby na svet prišli štyria noví bohovia a súťažili s ním o Nutinu pozornosť. Preto Ra vyhlásil, že „Nut nesmie porodiť v žiadny deň v roku“. V tej dobe mal rok 360 dní.

 


Nun, boh vôd chaosu, dvíha bárku boha slnka Ra (znázornený ako skarabeus a slnečný kotúč) na oblohu na počiatku času. Zdroj ›› Verejná doména

 

Frustrovaná Nut sa išla porozprávať s bohom múdrosti ›› Thothom, aby vymyslela plán ako porodiť svoje deti. Thoth súhlasil, že bohyni oblohy pomôže. Zavolal ›› Chonsua, boha mesiaca a vyzval ho zahrať si hru na náhody. Chonsu výzve neodolal, napriek tomu, že ho Thoth varoval, že keď prehrá, Thoth si vezme časť jeho mesačného svitu. V tých dňoch súperilo svetlo mesiaca dokonca aj so svetlom boha slnka Ra. Po niekoľkých kolách hry prišiel Chonsu o toľko mesačného svitu, že z neho ostalo tlmené nebeské teleso. Thoth zatiaľ použil mesačný svit, aby vytvoril štyri (alebo päť) extra dní, aby mohla Nut porodiť svoje deti. Keď sa Ra dozvedel akým trikom ho dobehla, bol taký nahnevaný, že Nut navždy oddelil od je milovaného manžela Geba, tak, že prikázal ich otcovi, bohovi vzduchu Šovovi, aby stál naveky medzi nimi.

Vďaka jej údajnej úlohe v každodennej regenerácii slnka, bola Nut považovaná za ochrankyňu duší, ktoré vstupujú do posmrtného života. Bola priateľkou mŕtvych, materská strážkyňa, ktorá pomáhala dušiam opustiť podsvetie a pripojiť sa k nej medzi hviezdami. Z tohto dôvodu je Nut často namaľovaná na vnútornej strane vrchnákov sarkofágov. Modlitba, ktorá sa často nachádza na starovekých hrobkách hovorí „Ó matka Nut, rozprestri sa ponad mňa, aby som mal miesto medzi nesmrteľnými hviezdami, ktoré sú v tebe a ja nezomriem“.

 


Sarkofág múmie Pedusiriho, zobrazujúci bohyňu Nut s rozprestretými krídlami, egyptské neskoro dynastické alebo včasne grécko-rímske obdobie, cca 500-25 p.n.l. Milwaukee Art Museum, Wisconsin. Zdroj ›› Verejná doména

 

Ďalším prvkom v starovekých hrobkách je rebrík, alebo zobrazenie rebríka. Tradícia vychádza z populárneho mýtu o Osirisovi vracajúcemu sa z podsvetia. Set vraj zabil svojho brata Osirisa a roztrhal jeho telo na 14 častí, ktoré rozhádzal po zemi. Osirisova milujúca manželka, Izis, tie kusy pozbierala a znovu Osirisa poskladala. Osiris potom vyliezol po rebríku na nebesá, kde ho ochraňovala jeho matka, Nut, pred Setovým hnevom. Nut tiež pomohla Osirisovi stať sa Pánom podsvetia.

 


Úvodný obrázok: Bohyňa Nut skláňa svoje telo nad svetom, aby vytvorila oblohu. (›› Ancient Egypt Online)

 

Zdroje

Egyptian Myths. "Ancient Egypt: The Mythology - Nut." Ancient Egypt: The Mythology - Nut. Egyptian Myths, 2014. Web. http://www.egyptianmyths.net/nut.htm
Seawright, Caroline. "Nut." Nut, Ancient Egyptian Sky Goddess, Mother of the Gods. The Keep, 29 Nov. 2012. Web. http://www.thekeep.org/~kunoichi/kunoichi/themestream/nut.html#.WDXnVKIrK35
Shumov, Angie. "Creation Myths From Around the World." National Geographic Channel. The National Geographic Society, 09 Feb. 2016. Web. http://channel.nationalgeographic.com/the-story-of-god-with-morgan-freem...

 

Kerry Sullivan

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/myths-legends/mythology-nut-mother-gods-0...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: V.K.

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Egyptskí Bohovia
http://www.kemet.sk/stitok/egyptski-bohovia

 


Sekcie: