OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Na úsvite egyptskej civilizácie sa objavila tajomná mapa, ktorá zobrazuje Antarktídu bez ľadu – kto ju vytvoril?


Jedného chladného zimného dňa v roku 1929 sa riaditeľ tureckého Národného múzea Halil Edhem hrbil nad svojou samotárskou úlohou klasifikácie dokumentov. Pritiahol si bližšie mapu zakreslenú na srnčej koži. Keď Halil listinu celkom roztvoril (jej rozmery boli 60 x 90 cm), bol prekvapený, aká veľká časť Nového sveta bola na tejto mape z roku 1513 zakreslená...


Dokument bol dedičstvom po mužovi menom Piri Reis – bývalom pirátovi, ktorý sa neskôr stal tureckým admirálom (cca 1470-1554). Narodil sa v Gallipoli, námornej základni na Marmarskom mori a bol synovcom, piráta Kemala Reisa, ktorý tiež v sebe objavil tureckého admirála a spravil si meno v námorných bitkách. V tej dobe bol rozdiel medzi pirátom a admirálom menší, než by sme očakávali po pozretí nejedného hollywoodskeho filmu.


Mapa sveta od tureckého admirála Piriho Reisa, zakreslená v roku 1513. Zdroj ›› Verejná doména

 

Piri Reis sa plavieb so svojím slávnym strýkom zúčastňoval v rokoch 1487-1493. Počas jednej z týchto plavieb sa dôverne oboznámil s lukratívnymi ziskami, ktoré pirátstvo prinášalo. Flotila bojovala proti pirátom a nepriateľské lode po ich dobytí plienila. V roku 1495 Kemala Reisa vďaka jeho schopnostiam v bojovom umení pozvali, aby sa pridal k Cisárskej tureckej flotile. Jeho synovec ho v novej funkcii sprevádzal a z dvoch pirátov sa stali ctihodní admiráli.

Keď Kemala zabili počas námornej bitky v roku 1502, Piri Reis sa obrátil námornému životu chrbtom a začal svoju druhú kariéru ako kreslič máp. Perfekcionista ako Piri Reis nedokázal vo svojich kresbách tolerovať ani tú najmenšiu chybu. V roku 1513 vytvoril slávnu mapu pomocou máp pochádzajúcich zo starších období, medzi ktorými sa nachádzali aj nákresy zachytené Krištofom Kolumbom. Turci prenikli na palubu jednej z Kolumbových lodí skôr, ako posádka mohla pohádzať nákresy do mora, čo bolo v čase, keď obrysy planéty zostávali zahalené záhadou a mapy obsahovali neoceniteľné tajomstvá pre pirátov, admirálov, kráľov a kráľovné, bežnou praxou.

 


‘Krištof Kolumbus na lodi Santa Maria v roku 1492’ (1855), Emanuel Leutze. Zdroj ›› Verejná doména

 

Kolumbovská polemika

Široká verejnosť sa o existencii mapy Piriho Reisa prvýkrát dozvedela v čísle časopisu Illustrated London News z 27. februára 1932. Článok s názvom „Kolumbovská polemika: Amerika – a dve atlantické mapy“ uvádzal:

„... Kolumbus sa počas svojej plavby pozdĺž pobrežia Južnej Ameriky v roku 1498 dostal len o málo ďalej ako po ústie Orinoca vo Venezuele, úseky juhoamerického pobrežia uvedené v listine Piriho Reisa museli byť teda okopírované z iných zdrojov.“

 

Hydrografický úrad amerického námorníctva

Kapitán Arlington Maller, ktorý bol amatérskym vedcom, si za svoje poslanie zvolil určiť vek zdrojových máp, ktoré použil Piri Reis. Jeho závery boli také radikálne, že váhal, či ich má vôbec odhaliť. V auguste 1956 sa nakoniec rozhodol odhaliť svoje nálezy na rozhlasovej show sponzorovanej Georgetownskou univerzitou. Vysvetlil, že v júni 1954 práve pracoval v knižnici Kongresovej knižnice, keď jeho priateľ, „... hlavný inžinier hydrografického úradu mi dal kópiu mapy, ktorú mu poslal turecký námorný dôstojník. Navrhol mi, aby som ju preskúmal v kontexte informácií, ktoré sme už o starých mapách mali. Keď som kópiu zanalyzoval, doniesol som mu ju naspäť a požiadal som, aby dôstojník overil zemepisnú šírku a dĺžku a projekciu. Keď sa ma spýtali prečo, povedal som:

"Na tejto mape sa nachádza niečo také, že keď o tom poviem ja, nikto mi neuverí, a neviem ani, či budú tomu veriť, keď to poviete vy.“ Touto vecou bola skutočnosť, že Kolumbus mal pri sebe mapu, ktorá presne zobrazovala Palmerský polostrov na antarktickom kontinente."

 


Mapa sveta z roku 1753 od francúzskeho kartografa Philippa Buacheho. Zdroj ›› Verejná Doména

 

Pán Warren, hostiteľ rozhlasovej show, uskutočnil rozhovor s Mallerym a M.I. Waltersom z  Námorného hydrografického úradu USA:

“HOSTITEĽ: Hovoríte, že tieto mapy overoval Námorný hydrografický úrad USA?
WALTERS: Áno.
HOSTITEĽ: Vy osobne si myslíte, že sú presné?
WALTERS: Áno, tak je.
HOSTITEĽ: Aký je vek máp?
WALTERS: Tieto mapy môžu mať až 5 000 rokov a možno aj viac. Obsahujú však údaje, ktoré sú datované o mnohé tisícky rokov predtým.”

Walters komentoval porovnávanie mapy Piriho Reisa s nedávno (v roku 1954) objavenými sub-glaciálnymi znakmi v oblasti Antarktídy kráľovnej Maud:

„Vzali sme staré listiny, ako aj nové mapy, ktoré Hydrografický úrad vyrába v dnešnej dobe, a porovnali sme rezonanciu vo vrcholoch kopcov a horách. Zistili sme, že sa neuveriteľne zhodujú. Týmto spôsobom sme veľmi podrobne preskúmali starodávne výtvory. Veľmi pevne veríme tomu, čo hovorí kapitán Mallery.

 


Vrcholec z charnockitovej horniny, sever pohoria Holtedahlfjella (Kurze Mountains), Zem kráľovnej Maud, letecká snímka v smere na JJV. Zdroj: Wilfried Bauer/›› CC BY SA 3.0

 

...
HOSTITEĽ: Pán Mallery, musíme teda dospieť k záveru, že už dlho pred Kolumbom existovali pozdĺž pobrežia Atlantiku zruční prieskumníci a tvorcovia máp.
MALLERY: Už pred niekoľkými tisíckami rokov. A nielen prieskumníci. Museli mať aj veľmi kompetentnú a rozsiahlu hydrografickú organizáciu, pretože teraz vieme, že niekto zmapoval taký veľký kontinent ako Antarktída, pravdepodobne pred 5000 rokmi, a niečo takéto nedokáže spraviť jednotlivec ani malá skupinka prieskumníkov. To znamená, že muselo existovať združenie skúsených vedcov, ktorí mali poznatky o astronómii aj o metódach potrebných na topografické prieskumy.“

 

Hapgood a kartografický úrad amerického letectva

Jeden zo študentov Charlesa Hapgooda mu povedal o rozhlasovom vysielaní. Profesora to hneď uchvátilo a rozhodol sa: "... preskúmať mapu čo najpodrobnejšie..."4

Keďže Mallery využíval pri svojom vyšetrovaní americké námorníctvo, Hapgood sa rozhodol získať nezávislý názor od kartografického personálu Velenia strategického letectva (SAC). Americké letectvo dospelo vo svojom vyšetrovaní k rovnakým záverom ako americké námorníctvo. Zistili, že južná časť mapy v skutočnosti zobrazuje časti subglaciálnej Antarktídy.

 


Subglaciálne jazerá identifikované pod Antarktickým kontinentom. Zdroj: AntarcticGlaciers.org/›› CC BY NC SA 3.0

 

Podľa všeobecných vedomostí bol tento ostrovný kontinent objavený až v roku 1818.

Podplukovník amerického letectva Harold Z. Ohlmeyer napísal 6. júla 1960 Hapgoodovi:       

"Vážený profesor Hapgood,
naša organizácia preskúmala Vašu žiadosť o posúdenie niektorých nezvyčajných čŕt mapy sveta Piriho Reisa z roku 1513.
Tvrdenie, že dolná časť mapy zobrazuje pobrežie princeznej Marthy na územiach Zeme kráľovnej Maud, Antarktídy a polostrova Palmer, dáva zmysel. Pripadá nám to ako najlogickejšia a pravdepodobne správna interpretácia mapy.
Geografické podrobnosti uvedené v spodnej časti mapy sa veľmi pozoruhodne zhodujú s výsledkami seizmického profilu vytvoreného švédsko-britsko-nórskou expedíciou v roku 1949 na vrchole ľadovcového príkrovu.
To znamená, že pobrežná línia bola zmapovaná ešte predtým, ako ju pokryl ľadovcový príkrov.
Ľadovcový príkrov v tejto oblasti je v súčasnosti približne 1 míľu hrubý. Vôbec netušíme, ako možno údaje z tejto mapy zosúladiť s údajným stavom geografických poznatkov v roku 1513.
(Podpis)
HAROLD Z. OHLMEYER
Podporučík, USAF
Veliteľ“

 


Maľba druhej expedície do Antarktídy v roku 1823 od Jamesa Weddella, zobrazujúca brigu Jane a čln Beaufroy. Zdroj ›› Verejná doména

-pokračovanie-


Úvodný obrázok: Antarktída. Zdroj: Christopher Michel/›› CC BY 2.0

 

Referencie

The Illustrated London News, 27. 2. 1932, strana 307.
Yusuf, Akcura "Turkish Interest in America in 1513: Piri Reis' Chart of the Atlantic" in The Illustrated London News, 23. 7. 1932, strana 142.
Prepis celého seriálu sa objavuje v knihe “White”, John Poleshift, Doubleday, New York, 1980.
Hapgood, Charles H. Maps of the Ancient Sea Kings: Evidence of Advanced Civilization in the Ice Age, Chilton, Philadelphia, 1966, strana 2.
Charles Hapgood to Mr. Arch C. Gerlach, the Chief of the Map Division at Library of Congress, 30. 10. 1960 (Hapgoodov archív na Yale University Box 16).
Portolono je “Port to Port”, známe Európanom v 16. storočí.
Captain Lorenzo W. Burroughs to Charles Hapgood, August 14, 1961, in Hapgood op cit. strana 244.


Rand Flem-Ath je kanadský spisovateľ, knihovník a nezávislý učenec. Je spoluautorom viacerých kníh s manželkou, spisovateľkou Rose Flem-Ath. Rose je spisovateľka a dvojnásobná držiteľka grantu pre fikciu od Canadian Council. Žijú v Britskej Kolumbii v Kanade. V roku 1995 publikovali knihu ›› ‘When the Sky Fell: In Search of Atlantis (Keď spadlo nebo: Hľadanie Atlantídy)’ a v roku 2012 spolu napísali knihu ›› ‘Atlantis Beneath the Ice (Atlantída pod ľadom)’, ktorá aktualizovala a ďalej rozšírila závery zo sedemnástich rokov výskumu uvedené v knihe “Keď spadlo nebo”.
›› http://www.flem-ath.com/


Rand a Rose Flem-Ath

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Chrysemis

Exkluzívne


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

Súvisiace:

Mapa stará 500 let mění historii naší planety
http://www.cez-okno.net/clanok/mapa-stara-500-let-meni-historii-nasi-pla...

Záhada mapy Piriho Reise
http://www.cez-okno.net/clanok/pyramidy-mars-sirius-13-zahada-mapy-pirih...

Antarktída
http://www.cez-okno.net/rubrika/antarktida