OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Objav tajomných prsteňov na prstoch nôh staroegyptských kostier


Archeológovia objavili dvojicu starovekých egyptských kostier, datovaných do obdobia spred viac ako 3300 rokov, z ktorých každá bola pochovaná s prsteňom na prste svojej nohy, vyrobenom zo zliatiny medi. Je to vôbec po prvýkrát, čo boli takéto prstene v starovekom Egypte objavené.

 


Mužská kostra starovekého Egypťana žijúceho pred viac ako 3300 rokmi, ktorý mal pred smrťou približne 35–40 rokov a bol pochovaný s prsteňom na prste svojej pravej nohy

 


Archeológovia objavili dvojicu starovekých egyptských kostier, datovaných do obdobia spred viac ako 3300 rokov, z ktorých každá bola pochovaná s prsteňom na prste svojej nohy, vyrobenom zo zliatiny medi. Je to vôbec po prvýkrát, čo boli takéto prstene objavené v starovekom Egypte.

 

Prstene na prstoch nôh boli pravdepodobne nosené ešte počas života zosnulých osôb a objav necháva otvorenou otázku, či boli nosené z módnych alebo magických dôvodov.

Magický význam podporuje to, že jeden z prsteňov sa našiel na pravom prste nohy muža vo veku 35–40 rokov, ktorého chodidlo utrpelo zlomeninu spolu so stehennou kosťou.

 

Unikátne prstene v unikátnom starovekom meste

Obidve kostry boli objavené na pohrebisku ležiacom na juh od starovekého mesta Achetaton, ktorého meno v preklade znamená „Atonov obzor“. Lokalita, ktorá sa v súčasnosti volá El Amarna, bola počas krátkeho obdobia hlavným mestom Egypta nazývaným Achetaton, vybudovaným za faraóna Achnatona, ktorý sa pokúsil zmeniť egyptské náboženstvo na uctievanie božstva slnečného kotúča „Atona“. Je tiež pravdepodobné, že bol aj otcom budúceho faraóna Tutanchamona.

 


Po Achnatonovej smrti sa tento pokus o zmenu egyptského náboženstva rozpadol, potom ako ho jeho nástupníci odsúdili, a mesto zostalo opustené. Napriek tomu Anna Stevens, asistentka vedúceho výskumného projektu v El Amarna povedala, že novoobjavené prstene pravdepodobne súvisia s náboženskými zmenami, ktoré zaviedol faraón Achnaton.


 

Nálezy sa zdajú byť prvými prsteňmi nosenými na prstoch nôh, zhotovenými zo zliatiny medi, ktoré boli objavené v starovekom Egypte. „Nemám informácie o žiadnych ďalších, ale to neznamená, že by nemohli existovať. Berte v úvahu napríklad to, že pokiaľ by sme našli niečo podobného v dome, nemáme predstavu, na čo sa to používalo,“ napísala Anna Stevens vo svojom e-maile adresovanom LiveScience.

Zlatý prsteň na palec nohy bol pravdepodobne objavený na múmii kňaza z Karnaku, ktorý sa volal Hornedjitef a žil pred viac ako 2200 rokmi. Múmia, ktorá sa nachádza v Britskom múzeu má „hrubý zlatý prsteň na veľkom prste svojho ľavého chodidla,“ napísal o tom antropológ Joyce Filer vo svojej knihe "The Mystery of the Egyptian Mummy" (British Museum Press, 2003).

 

Magický, uzdravujúci prostriedok?

Muž, ktorý utrpel zranenie pravého chodidla pociťoval pravdepodobne počas svojho života veľkú bolesť.

 


Tento prsteň zhotovený zo zliatiny medi bol objavený na druhom prste pravého chodidla muža, na ktorom utrpel zlomeninu ešte počas svojho života. Jeho pravá stehenná kosť bola tiež zlomená a nikdy nebola poriadne vyliečená, takže mu spôsobovala určite veľkú bolesť

 

„Kostra muža ukazovala známky viacnásobných zlomenín, ktoré utrpel ešte pred svojou smrťou a zahrňovali niekoľko rebier, ľavú vretennú kosť, pravú lakťovú kosť, pravé chodidlo (na ktorého prste bol objavený prsteň) a pravú stehennú kosť,“ napísala Anna Stevens. Zlomenina pravej stehennej kosti sa zahojila v akomsi uhle a musela mu počas života spôsobovať veľké pokračujúce bolesti.

Prsteň bol umiestnený na prste zraneného chodidla, čo by naznačovalo možnosť, že bol používaný ako akýsi magický uzdravujúci prostriedok.

 


„Akt „viazania“ alebo „obkľúčenia“ bol silným magickým prostriedkom používaným v starovekom Egypte a kovový prsteň, ktorý mohol byť ovinutý okolo niečoho, sám seba dobre predurčoval k tomuto druhu aktivity. Je tu možnosť, že v ďalších magicko-liečiteľských kúzlach, ktoré prežili zo starovekého Egypta, kontrolovaním ich zdrojov budeme vidieť paralely,“ povedala Anna Stevens.


 

Avšak kostra druhého jedinca s prsteňom na prste svojej nohy objavená v roku 2012 neniesla žiadne viditeľné znaky poškodenia svojho zdravia. Anna Stevens však poznamenáva, že tento jedinec nebol do hĺbky preskúmaný bioarcheológmi a jeho pohlavie je neznáme.

 

Kto boli?

Kostry boli zabalené v textile a rohožiach z rastlinných vlákien a obidva hroby boli porušené vykrádačmi hrobov.

Žiadna z kostier pochovaných na pohrebisku nebola takpovediac technicky mumifikovaná.

„Z celého pohrebiska neexistujú žiadne dôkazy o pokusoch mumifikácie tiel, pokiaľ ide o odstránenie vnútorných orgánov (celkom často sme objavili zvyšky mozgu v rámci lebky) alebo o aplikácií látok uchovávajúcich tkanivá (telá sa väčšinou zachovali iba ako kostry). Ale svojim spôsobom zabalenie tiel za pomoci textílii a rohoží bolo krokom vedúcim k uchovaniu tvaru tela a určitou formou jednoduchej mumifikácie,“ napísala Anna Stevens.

Zistiť, kým boli títo jedinci počas svojho života je zložité, povedala Anna Stevens. Zdá sa, že toto pohrebisko predstavovalo „široký záber“ z mestskej spoločnosti. Títo ľudia neboli takí bohatí, aby si mohli dovoliť pohreb v hrobke vytesanej z kameňa, ale mohli si dopriať jednoduché pohreby viditeľné na tomto pohrebisku.

 


„Oni (obaja nájdení jedinci) pravdepodobne žili ako väčšina obyvateľov mesta Achetaton v malých domčekoch prislúchajúcich k väčšej vile jedného z mestských hodnostárov, ktorému poskytovali svoje služby a prácu výmenou za základné potraviny, špeciálne obilie,“ povedala Anna Stevens.


 

V prípade muža s viacnásobnými zlomeninami sa zdá, že jeho život bol obzvlášť ťažký a taktiež sa ukazuje, že mal príznaky degeneratívnych kĺbových ochorení. Poukazuje to na to, že tento jedinec vykonával skôr manuálnu prácu, než by žil ako pisár. V oboch prípadoch však životy týchto jedincov skončili s prsteňmi z medenej zliatiny na prstoch ich nôh.

Prípad muža s prsteňom na nohe bol publikovaný v najnovšom vydaní časopisu Journal of Egyptian Archaeology. Viac informácií o výskumnom projekte na lokalite v El Amarna môžete nájsť na internetovej stránke: www.amarnaproject.com.

 

Owen Jarus

Vydané: 5. júla 2013

Zdroj: http://www.livescience.com/37985-toe-rings-found-on-egyptian-skeletons.html

Foto: http://www.amarnaproject.com/

Preklad: Pavol

exkluzívne

 


Súvisiace:

Amarna
http://kemet.sk/amarna

Egypt - aktuálne
http://kemet.sk/rubrika/rubriky/egypt-aktualne

ARCHEOkienko
http://kemet.sk/archeokienko


Sekcie: