OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Objavené ruiny strateného mesta spred 7000 rokov


Archeológom pracujúcim na náleziskách v južnej oblasti Sohagu sa podaril nevídaný nález. Objavili ruiny neznámeho mesta, v ktorých sa nachádzali chatrče, železné a kamenné nástroje, keramika a dokonca aj menšie pohrebisko.


Podľa denníka ›› The Guardian archeológovia odkryli svoj senzačný objav blízko Luxoru, na druhom brehu Nílu iba 400 metrov od chrámu Setiho I. ›› Predpokladá sa, že v tomto zabudnutom meste kedysi bývali vysokí hodnostári a stavitelia hrobov, a datuje sa do obdobia okolo roku 5316 p.n.l.

 


Časť novoobjaveného náleziska a niektoré artefakty ›› Ministerstvo pre historické pamiatky

 

›› Archeológovia zatiaľ našli 15 veľkých mastáb (hrobiek z blatových tehál). Dôležitejšia ako ich množstvo je však kvalita hrobiek. Minister pre historické pamiatky Mahmoud Afifi ›› vyhlásil:

„Niektoré z hrobov objavených na pohrebisku v meste Abydos sú väčšie ako kráľovské hrobky z obdobia prvej dynastie, čo svedčí o význame ľudí, ktorí tu boli pochovaní, a o ich vysokom spoločenskom postavení počas raného obdobia starovekej egyptskej histórie.”

 


Jeden z vykopaných hrobov ›› Ministerstvo pre historické pamiatky

 

Podľa týždenníka ›› Egypt Independent sú vykopávky v plnom prúde v rámci tzv. Egyptskej archeologickej misie, ktorú má pod palcom Ministerstvo historických pamiatok. Skupina pozostáva z „mladých egyptských archeológov so špecializáciou vo vykopávkach, keramike, maľbách a ľudských kostiach”.

›› Ministerstvo dúfa, že objav poskytne nové informácie o Abydose, jednom z najstarších (3100-322 p.n.l.) a najvýznamnejších archeologických nálezísk.

›› Abydoské člny sú jednými z fascinujúcich artefaktov, ktoré tu boli objavené počas predchádzajúcich vykopávok. Veľké rozmery a celkový vzhľad člnov naznačujú, že mohli byť využívané ako plavidlá, prevláda však názor, že ich využitie súviselo s pohrebmi.

 


Niekoľko abydoských člnov v tehlových hroboch ›› Maritimehistorypodcast.com

 

Jednou z najpamätnejších stavieb Abydosu je však chrám Setiho I. Táto ikonická stavba bola vybudovaná najmä z vápenca, hoci niektoré časti boli postavené z pieskovca. Staroveký literát Dwhty ›› poskytuje podrobnejšie informácie o vlastnostiach chrámu:

„Setiho chrám bol zasvätený Osirisovi a pozostával z pylónu, dvoch otvorených nádvorí, dvoch hypostylov (stĺpových siení), siedmich svätýň, každej z nich zasvätenej niektorému významnému egyptskému božstvu (Horus, Izis, Osiris, Amon-Re, Re-Harachtej a Ptah) a jednej samému Setimu, kaplnky zasvätenej rôznym formám boha Osirisa a niekoľkých komnát na južnej strane. Okrem hlavného chrámu sa v zadnej časti nachádzal aj Osireion. Neskorší faraóni pridali ku chrámu rôzne nadstavby, vrátane prídavkov z neskorého, ptolemaiovského a rímskeho obdobia.”

 


Vstup do chrámu Setiho I. ›› Hannah Pethen/CC BY SA 2.0

 

Abydoský chrám patrí medzi najslávnejšie v krajine a niektorí bádatelia ho ›› považujú za „najveľkolepejšiu dodnes stojacu náboženskú stavbu v Egypte“. Práce na chráme začal Seti I., dokončené však boli až za vlády jeho syna ›› Ramzesa II. Hoci Seti znovu nastolil v Egypte poriadok po rozvrate spôsobenom ›› Achnatonovými náboženskými reformami, jeho povesť z väčšej časti zatienil jeho slávnejší syn.

Pokiaľ ide o faraóna a jeho pokolenie, v chráme Setiho I. možno nájsť známy ›› Abydoský zoznam kráľov. Ide o zoznam 76 egyptských kráľov, ktorý – napriek tomu, že nie je úplný – sa ukázal ako užitočná pomôcka pri dešifrovaní histórie starovekého Egypta.

 


Nákresy kartuší na Abydoskom zozname kráľov ›› PLstrom/CC BY SA 3.0

 

Chrám Setiho I. však ukrýva ďalšiu, zrejme ešte zaujímavejšiu informáciu. John Black ›› opísal pre Ancient Origins jeden z mierne kontroverzných nálezov zo Setiho chrámu. Napísal:

„Na jednom zo stropov chrámu boli objavené čudné hieroglyfy, ktorú rozpútali debatu. Rytiny zobrazujú útvary, ktoré pripomínajú moderné vozidlá – helikoptéru, ponorku a lietadlá. Odborníci najprv považovali tieto zobrazenia za falošné, neskôr ich však sfilmovali a overili ich pravosť. No hoci tieto zobrazenia zreteľne pripomínajú stroje dvadsiateho storočia, egyptológovia sa pokúsili nájsť nejaké racionálne vysvetlenie.”Pozn. red. Tejto problematike sme sa podrobne venovali v článku: ›› ZÁHADNÉ ZNAKY V ABYDOSE a týmto považujeme “záhadu” za vyriešenú.


 


Hieroglyfy zobrazujúce zdanlivo moderné lietadlo a vozidlá v chráme Setiho I. v Abydose ›› Verejná doména

 

Hoci debaty na túto rozporuplnú tému zatiaľ pokračujú, nedávne objavy naznačujú, že mnohé tajomstvá v okolí starovekého náleziska Abydos ešte stále čakajú na svoje odhalenie.

 


Úvodný obrázok: Časť náleziska s vykopávkami ›› Ministerstvo pre historické pamiatky

 

Alicia McDermott

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/remains-7000-yea...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Chrysemis

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Archeologové odkryli v Egyptě 5000 let staré město
http://www.kemet.sk/clanok/archeologove-odkryli-v-egypte-5000-let-stare-...

 


Sekcie: 
Náleziská: