OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Osiridova země


Zájemcům o Egypt a obecně historii doporučuji tuto knihu od S. Mehlera. O zemi, kterou si myslíme, že dobře známe, je zde vyprávěno úplně novým způsobem. Místo ortodoxních egyptologů zde podává výklad o dávné civilizaci nositel tradiční moudrosti Abdel Hakim Awayan a jsou zde předkládány myšlenky badatelů jako je Ch. Dunn nebo D. Melchizedek. "Domorodé učení prezentované v této knize je v souladu s trendem, který nastal v posledních padesáti letech minulého století a pokračuje i ve století dvacátém. Na všech kontinentech zeměkoule se objevují domorodí ochránci moudrosti a zveřejňují ústní tradice a historii, která byla uchovávána v malých semknutých kruzích zasvěcenců. Všichni tito učitelé", píše Mehler, "naznačují, že nastal čas k rozšíření uchovávaných příběhů, neboť se blíží konec jednoho velkého cyklu a je nezbytné všem lidem sdělit domorodou moudrost a poznání, aby se tak mohli připravit na nadcházející změny."

Dalším z takových uchovatelů tradice je i Abdel Hakim Awyan a v tomto duchu pojímá knihu i S. Mehler. "Tato moudrost a poznání, jejichž živým příkladem jsou lidé jako Abdel Hakim, jsou nyní - v tomto posvátném čase, kdy se schyluje k velkému posunu vědomí, který je osudem lidstva - nabízeny všem." Mehler neoznačuje sebe jako běžného vědce, říká o sobě, že je "vědec i mystik" a že "ke skutečnému pochopení civilizace dávného Egypta je třeba sloučit vědu s mysticismem."

První, na co upozorňuje je, že původní název země není Egypt, ten je až pozdějšího data a pochází od Řeků, ale Chemit (nebo Khemit, či Khemet). O obyvatelích tedy mluví jako o Chemiťanech. Další věc je, že tato dávná civilizace bylo mnohem vyspělejší a starší, než připouštějí vědci. Také účelu staveb dochovaných do současnosti včetně slavných pyramid vědci nerozumějí. Mehler píše: "Tito dávní Afričané, známi jako Chemiťané, velmi pravděpodobně stavěli stavby známé jako pyramidy kvůli výrobě, transformaci, využívání a přenosu energie…nikoliv jako hrobky pro své krále."

Pravděpodobně disponovali pokročilými technologiemi. Rozhodně to nebyla primitivní otrokářská civilizace. Funkci pyramid se podrobněji věnuje Ch. Dunn ve své slavné knize "Elektrárna v Gíze".

Zásadně se domorodá tradice rozchází s oficiálními údaji ohledně stáří jak civilizace Egypta, tak jeho památek. Např. pyramidy považuje Hakim za staré více jak 10.000 let a Sfingu dokonce 52.000 let starou. Tato čísla částečně potvrzují i archeologové Petrie a Kinnaman, o nichž je také v knize řeč.

O. Kinnaman údajně před svou smrtí uspořádal přednášku pro zasvěcené, kde se zmínil, že kdysi (asi ve 20. letech 20. stol.) společně s F. Petriem při pracích na Velké pyramidě "našli na jižní straně pyramidy tajný vchod a odhalili mnoho místností a komnat, o kterých ví jen málo výzkumníků. Kinnaman tvrdí, že on a Petrie našli dávné "záznamy" z Atlantidy a "antigravitační přístroje", které byly používány při stavbě Velké pyramidy." Kinnaman se domníval, že Velká pyramida sloužívala jako "gigantická radiostanice". To je jedna z nejvýznamnějších indicií a silný argument pro teorie o bájném Chemitu a jeho civilizaci. Tito dva pánové jsou přitom jedněmi z nejvýznamnějších egyptologů! F. Petrie je označován za zakladatele egyptologie. Oba byli prý zednáři vysokého stupně zasvěcení a měli přístup k vědění, které normální lidé neměli. Své poznatky pak sdíleli jen s dalšími zasvěcenci. Tím by se mnohé vysvětlilo. "Zednáři mohli mít víc znalostí o dávném Egyptě než mnozí egyptologové," píše Mehler. "Dr. Kinnaman také tvrdí, že tvář Sfingy je ženská, nikoli mužská."

O Egypt se překvapivě zajímal S. Freud. Ve své poslední knize Mojžíš a monoteismus píše, že "Mojžíš byl egyptský kněz a že Mojžíšovo učení v zásadě pochází od egyptského faraóna Achnatona." Tvrdil, že "Mojžíš byl kněz egyptského krále Achnatona že monoteistické učení hlásané Achnatonem bylo to, co Mojžíš učil Hebrejce, a stalo se základem pro Mojžíšův judaismus."

Mehler podnikl cesty do Egypta v letech 1992 a pak 1997-9. Zde se setkal s turistickým průvodcem Hakim Awyanem, o němž zjistil, že je to zasvěcenec domorodé tradice, který se do té doby skrýval a neprozrazoval. Domorodá ústní tradice esoterických znalostí se přitom může táhnout až "tisíce let do minulosti." Říká, že zde existovala pokročilá civilizace, která existovala v dávné Africe před 10.000 lety. Mehler se dozvídá od jiných autorů, že "skutečně existoval vnitřní kruh adeptů, mistrů a iniciovaných, kteří řídili chod dávného Egypta a zdědili svou moudrost a poznání od mnohem starší civilizace. Další, kdo se napojili na dávnou tradici byla např. M. Hope, H. Blavatská, E. Cayce, West a další. Rosikruciánský funkcionář A. H. Doss prý Mehlerovi potvrdil, že v Egyptě existuje tato tradice, která má své strážce.

"Hakim povzbuzen tím, že i jiní ochránci domorodé tradice začali působit jako veřejné učitelé (například Hunbatz Men z mayské tradice nebo Thomas Banyanca z tradice Hopiů), se také přizpůsobil novému trendu narůstající důležitosti šíření tradičních učení v zájmu holistického chápání původu lidstva a začal zveřejňovat své poznání."

Dunn našel důkazy, že ti lidé měli pokročilé obráběcí technologie a budovali stavby fungující jako elektrárny. "Kinnaman naznačil, že on a Petrie objevili dokumenty, které kladou dobu stavby Velké pyramidy do minulosti vzdálené 36.000 let." Hakim tvrdí, že pyramidy jsou nejméně 10.000 let staré.

Zajímavé jsou také kamenné talíře nalezené v Egyptě, které mají zvláštní aerodynamický tvar a připomínají jakási technická zařízení. Mohou to být ony "antigravitační přístroje" objevené Petriem a Kinnamanem? Hakim v jedné rozmluvě říká, že staří Chemiťané ovládali antigravitaci. Používali disky, které když se otáčely, vytvářely zvuk - vibraci. A zvuk má blízko k antigravitaci. Na druhé straně disku byl kovový plát, který směroval vlny a tvořil ozvěnu. Zvuk hrál také velkou úlohu při řezání kamenů.

Zajímavé je také tvrzení, že Chemit byl matriarchální - hlavní slovo v něm měly ženy. Faraon bylo prý v původním smyslu označení pro ženu - panovnici. Z písma hieroglyfů by šlo mnoho vyčíst, je zde však problém, že hieroglyfické texty mají více úrovní čtení. Egyptologové mohou rozluštit jednu verzi, vyšší úrovně - esoterické, však nepochopí.

Při cestách do Egypta autor vypracoval teorii existence Pranilu-Urnilu, který kdysi existoval na západ od současného Nilu a který později vyschl. S tím souvisí další velmi důležitá věc: Chemit totiž býval podle všeho zemí vody a zeleně na rozdíl od současného pouštního Egypta. Spolu s Hakimem potvrdili existenci dávných řečišť kanálů a řek a přístavů, ale také umělých podzemních kanálů. Tyto kanály se táhnou pod starobylým územím Bu Wizzer, jak je nazývá Hakim, jsou pečlivě vyzděny do pravoúhlých tvarů a táhnou se celé desítky kilometrů z pouště až k pyramidovým komplexům v Sakkáře i Gíze a na dalších místech. Je jasné, že tyto tunely přiváděly vodu z dávného Nilu k pyramidám. "Podle Hakima klesají některé šachty na plošině přímo dolů do hloubky 300 metrů." Dále říká: "Tyto tunely se možná táhnou i 40 či 50 km směrem od severu na jih a podle domorodé tradice jsou staré více než 10.000 let." Voda byla přiváděna kanály do pyramid, které tehdy nestály v poušti, ale uprostřed jezer obklopeny vodou. Chemitská civilizace byla závislá na vodě. Zřejmě pro ně byla zdrojem energie, viz učení V. Schaubergera. Mohli využívat její léčivé vlastnosti, její vibrace a rezonance. Pro přepravu kamenů mohli využívat "levitace využívající vibrací ultrazvukových frekvencí akustické harmonické rezonance vyvřelých hornin a vody."

 

 

Z Egypta toho bylo zatím odkryto jen málo. Z. Hawas a M. Lehner, nejuznávanější egyptologové, doznávají, že v Gíze odkryli zatím jen jednu pětinu památek. Mnoho jich zůstává pod pískem, některé až 30 m pod zemí. Přitom mnoho už bylo objeveno, ale upadlo v zapomnění. "Americký archeolog George Reisner prováděl ve 30. letech 20. století v Gíze mnoho vykopávek a zkoumal při tom celý labyrint podzemních chodeb. Dokonce existuje šachta, která nese jeho jméno a nachází se přímo pod cestou, jež vede za Sfingou. Odhaduje se, že tato šachta padá do hloubky tří set metrů a končí ve vodě." "Dr. J. O. Kinnaman ve své knize o Velké pyramidě z roku 1940 uvádí, že o rok dříve byl objeven, vyčištěn a zkoumán tunel, který vede od Sfingy až k Velké pyramidě." Zajímavé jsou také zmínky od E. Cayceho v tomto ohledu.

Je k údivu skepticismus ortodoxních egyptologů, kteří odmítají všechny nové koncepce. Přitom je do očí bijící, že civilizace budující tyto stavby musela být nesmírně technologicky vyspělá. Např. plošina před Gízou je dlážděna kameny přes 100 tun těžkými a jsou přes 10 m velké. V Asuánu leží nedokončený obelisk, který váží 1200 tun! Něco takového se současnou technikou nedokážeme zdvihnout a přesunout.

V posledních částech knihy Mehler píše o bozích Egypta a poukazuje na jejich pravděpodobný mimozemský původ. Tradice mluví o Siriu jako jejich domovině. V některých publikacích se mylně uvádí Orion. Jsou někdy malováni s modrou kůží, jako např. v chrámu v Abydu, jenž je jeden z nejstarších. Mimochodem je zajímavé, že v nejstarších chrámech nejsou hieroglyfické nápisy vytesány do zdi, ale ze zdi vystupují! O chrámu Osireionu v Abydu více píše D. Melchizedek.

A je zde mnoho dalších zajímavostí a fantastických zjištění. Pro více podrobností doporučuji přečíst knihu S. Mehlera Osiridova země.

 

Ladislav Zelinka

 

exkluzívne

 


ÚVOD knihy nájdete na tejto adrese.

 

Stephen S. Mehler: Osiridova země, Průvodce tajnými tradicemi starého Egypta, Dobra, 2007

 


Knihu môžete kúpiť na tejto adrese


 

Štítky: