OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Používali egyptští kněží levitaci?


Pyramidy v Gíze jsou tím nejmonumentálnějším, co kdy lidé za dobu své historie stvořili. Z celkem devadesáti těchto obrovských staveb, nacházejících se v Egyptě, jsou dvě opravdovou výzvou pro vědce a záhadology: pyramida Chufuova (Cheopsova) a Rachefova (Chafreova). Egyptský bůh Hor zase používal k létání také ještě jeden další létající stroj nazývaný NAR, neboli „ohnivý sloup“. Na dochovaném vyobrazení má NAR podlouhlý doutníkovitý tvar, který se postupně zužoval do kruhové trysky, ze které vycházejí čáry, symbolizující zřejmě kouř.


Z horní části NARU vyčnívají kratičká křídla. Vpředu jsou kruhové útvary, připomínající okénka. V egyptských textech nacházíme také mnoho popisů rachotu a hřmění, za kterého tento dopravní prostředek startoval. V mnohých se hovoří o tom, že „bohové“ údajně vzali s sebou do kosmu i některé lidi, jako například krále Pepiho.

Zřejmě to bude tím, že Chufuova pyramida je nejpřesnější stavební dílo, jakou by mohla i dnešní moderní technika mohla jen stěží postavit. Zatím se žádnému technikovi nepodařilo průkazně vysvětlit, jakým způsobem byla vlastně tato pyramida vybudována.

Není tedy pochyb, že v Egyptě museli působit geniální stavitelé a architekti, protože jestliže se u budov dnes rozcházejí konstrukční díly běžně o jeden či dva milimetry, u obou „faraónských hrobek“ v Gíze je to naprosto vyloučeno.

Nikdo také dosud neobjasnil, ve které době byla Chufuova a Rachefova pyramida dokončena, ani to, jak mohli tehdejší stavitelé tyto impozantní a obrovské stavby dokonale přesně nasměrovat podle astronomických hledisek.

Zatím se nikomu nepodařilo nabídnout skutečně průkazné vysvětlení stavby egyptských pyramid. Není známo, jak dokázali Egypťané přesně spojit kamenné bloky stejně jako hladce vyleštěné obkládací desky – které se ovšem nezachovaly. Je vidět, že ve skutečnosti toho známe o egyptských pyramidách dosud velice málo.

Správně to vyjádřil i uznávaný badatel a egyptolog I. E. Edwards z egyptského oddělení londýnského Britského muzea, který ve své knize Egyptské pyramidy přiznává:

„že nám dochované hieroglyfické texty ani vyobrazení neprozrazují nic významné o tom, jaké pomůcky stavitelé pyramid vlastně používali.“

 

Informace nám poskytuje pouze několik existujících arabských pramenů, které se ale ke stavbě pyramid vyjadřují nanejvýš nejasně. Dočteme se v nich o „velkých kamenech“, které se dovážely z dalekých lomů.

Pokládaly se na papyrové listy, na nichž byly zobrazeny věštecké symboly. Nato se na kamenné bloky „poklepalo holí a zvedly se do vzduchu na vzdálenost rovnající se dostřelu šípu.“ Dále zpráva pokračuje: „Takto se kameny dostaly na místo, kde se stavěly pyramidy.“

To zní ale úplně jinak, než dosud uznávané představy o nekonečných armádách těžce pracujících dělníků. Naopak nám tyto texty naznačují, že musíme obrátit naše pátrání po vzniku pyramid docela jiným směrem. Je možné, že by egyptští kněží, kteří byli v podstatě představiteli nejvyššího vědění své doby, věděli, jak zrušit gravitaci?

Nebo ovládali tajemství levitace? Toto umění prý znali také tibetští mniši, kteří prý jsou dodnes schopni vznášet se pomocí zvláštních dechových cvičení.

 

 

Jev levitace byl doložen u mnoha světových náboženství, jen v křesťanství je doloženo dvě stě třicet případů. Za všechny můžeme jmenovat svatou Anežku, Františka z Assisi, svatého Petra z Alcantry a Tomáše Akvinského.

Levitační experimenty popsal již přírodovědec a profesor na Belfastské univerzitě William Jackson Crawford, který zemřel v roce 1920. Věřil, že lidé a předměty, které se nevysvětlitelným způsobem mohou vznášet ve vzduchu, spočívají na neviditelných elektromagnetických plazmových útvarech. Mohly používat podobnou techniku i egyptští kněží?

Je pravda, že za všemi dosud nevysvětlenými záhadami egyptské kultury stojí rozsáhlé a tajné vědění, které bylo v Egyptě vyhrazeno pouze zasvěcencům. Někdy dochované texty hovoří o tom, že kasta duchovních byla schopna zvedat obrovská břemena pomocí „zvuku.“

Aby je kněží dokázali přepravit, používaly harmonické tóny, které, když byly příslušně vyluzovány, mohly vytvořit tento podivuhodný transportní výkon. Různé starořecké historické prameny mluví o tom, že na březích Nilu stávaly pozoruhodné „zpívající domy.“

V Egyptě navíc existovaly také zvonkohry, které se rozeznívaly vahou osob, které po nich chodily a automatická zařízení, která otevírala tímto „zázračným způsobem „i chrámová vrata – a stejně tak je magicky zavírala. Ovládali snad chrámoví kněží nějaký druh magie – anebo za vším byly neuvěřitelně pokročilé vědecké poznatky, které my jsme dosud nezískali?

Za pojmem magie se zde skrývalo zřejmě značné technické vědění, které si kněží předávali z generace na generaci. Jen nevíme, odkud původní znalosti pocházely.

 

Magdalena Zachardová

Zdroj: http://www.fascinujici-svet-zahad.cz/


AUTORKINE KNIHY je možné zakúpiť i na tejto adrese.

 

Súvisiace:

Levitácia
http://www.kemet.sk/levitacia

Dávne technológie - technológie Bohov
http://www.kemet.sk/rubrika/davne-technologie-technologie-bohov

Magdalena Zachardová
http://www.kemet.sk/autor/magdalena-zachardova

 


Sekcie: 
Štítky: