OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Projekt ISIDA: ABYDOS – Chrám Setiho I. časť prvá (+VIDEO)


„Chrám Kráľov, ktorý postavil ›› Seti I. a ›› Ramesse II., obsahuje množstvo zaujímavých otázok, ku ktorým až teraz začíname hľadať riešenia. Všetky ešte treba podrobiť hlbokému a podrobnému skúmaniu skôr, než na ne získame jasné odpovede.“
›› W. M. Flinders Petrie

›› Chrám Kráľov v Abydose (Seti I.), 1902, str. 13

 

Chrám Kráľov je najväčším zachovaným chrámom v Abydose (kilometer severozápadne sa nachádza ›› Chrám Osirisa, ktorý sa nezachoval). Výstavbu Chrámu Kráľov započal faraón Seti I. v období 19. dynastie. Vyhotovenie nádvoria a prvej „hypostylovej“ sieni ukončil jeho syn – Ramesse II. Pôvodná dĺžka chrámového komplexu pravdepodobne predstavovala 170 metrov. Stavby pred chrámom sa do dnešných čias prakticky nezachovali. Celkový obvod obnoveného chrámového komplexu dnes predstavuje 110 х 76 metrov. Prvé rozsiahle archeologické práce v Chráme Setiho I. uskutočnil v roku 1863 francúzsky egyptológ Auguste Mariette.

Chrám je postavený z blokov vápenca a pieskovca a má formu písmena L. Otázka „čo je príčinou takejto neobvyklej formy obvodových múrov“ neraz zamestnala mysle egyptológov.

 

„Chrám má neobvyklý tvar. Podľa ›› A. Mariettea – možno túto formu vysvetliť uložením skalnej horniny, slúžiacej ako podklad chrámu. Aby sa stavitelia vyhli zbytočným komplikáciám, odklonili sa od pôvodného plánu. No ukázalo sa, že najbližšia skalná hornina sa nachádza jeden a pol míle od chrámu, tak sa základom stal povrch púšte. Žiadne pokusy ohľadne overenia podkladu však neboli podniknuté.“
А. Thomas St. George Caulfield
›› Chrám Kráľov v Abydose (Seti I.), 1902, str. 1

 

Touto otázkou sme sa neraz zaoberali aj my, keď sme skúmali zvláštnosti architektúry chrámu a stav vnútorných miestností. Ešte sa k tejto otázke vrátime o čosi neskôr a na začiatok ponúkame malú exkurziu do vnútorných komnát Chrámu Kráľov.

 

 

V čase expedície sme veľkú pozornosť venovali umeleckej zložke starodávnych historických stavieb. Predovšetkým výjavy zo života veľkých panovníkov, zakladateľov a vodcov starodávnej egyptskej civilizácie, zachytené na stenách Chrámu Kráľov, nenechajú nikoho ľahostajným.

 
 

-pokračovanie-


Všetky časti “ABYDOS – Chrám Setiho I.” nájdete na tejto adrese.

Všetky časti “ABYDOS (Projekt ISIDA)” nájdete na tejto adrese.

Všetky časti “Projektu ISIDA” nájdete na tejto adrese.

Projekt ISIDA

Expedícia sa uskutočnila v období november-december 2013

Zdroj: http://isida-project.org/egypt_december_2013/seti_1.htm

Preklad: Danica

Exkluzívne


 

Súvisiace:

SETI I.
http://www.kemet.sk/search/node/seti%20i

Chrámy Egypta
http://www.kemet.sk/rubrika/chramy-egypta

Seriál: Osirisov chrám (Projekt ISIDA)
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-osirisov-chram-projekt-isida

Abydos
http://www.kemet.sk/abydos

 


Vládcovia: 
Sekcie: 
Náleziská: