OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Projekt ISIDA: DENDERA – Chrám Hathor časť prvá (+VIDEO)


Pri návšteve Dendery nám ďaleká minulosť zakaždým predloží nové a nové fakty, ktoré postupne utvárajú celkovú predstavu o starodávnej histórii Egypta. Tá je čiastočne zakódované tu – 60 kilometrov na sever od Luxoru. Navzdory veľkému množstvu opráv a zmenám mnohých majiteľov sa tu nachádza starobylá pevnosť známa ako chrám Hathor.

 

 

Podrobnú analytickú fotodokumentáciu architektonických prvkov chrámu sme predstavili v správe expedície ›› „Egypt 2012. Dendera“.

V jednej kapitole sa pristavíme na niektorých detailoch, ktoré dopĺňajú predchádzajúcu správu. Tiež označíme nové miesta, ktoré pomáhajú ďalšiemu skúmaniu komplexu, centrum ktorého je chrám Hathor. Základy chrámu boli položené pred mnoho tisíc rokmi. Nikto presne nepozná jeho vek.

 

Východná klenba

Šesťsto metrov na východ od chrámu Hathor sa nachádzajú pozostatky starobylej stavby. Nižšie uvádzame schému Napoleonovej expedície, na ktorej je vyznačený akýsi objekt na východe chrámu Hathor. Je ohradený múrom, ktorý podľahol zubu času. Červenou šípkou je označená klenba – jediný architektonický fragment akejsi stavby, ktorá sa uchovala do našich čias. S najväčšou pravdepodobnosťou bola táto stavba neoddeliteľnou súčasťou komplexu Hathor.

 

 

Nižšie uvádzame fotografie východnej klenby a jej okolia, ktoré obsahujú neúplné fragmenty bývalých konštrukcií a tiež základy starodávnych budov.

 
 

V blízkosti klenby sa nachádza studňa, ktorá má podľa miestnych strážcov starší pôvod. Dnes nesie stopy čiastočnej, pomerne modernej, obnovy. Studňa sa neustále plní podzemnou vodou a miestni obyvatelia do nej namontovali dieselový motor. Týmto spôsobom upravili starú šachtu na mini-čerpadlo na vodu, ktoré zásobuje vodou susediaci obytný blok. Studňa má klesajúcu chodbu smerujúcu na stranu chrámu Hathor а tiež dve odbočky (severnú a južnú), čím pripomína skôr akúsi kryptu. Informácií o tejto stavbe je však príliš málo, aby bolo možné v tejto etape postaviť akékoľvek ďalekosiahle hypotézy.

 
 

-pokračovanie-

 

 


Všetky časti “DENDERA – Chrám Hathor (Projekt ISIDA)” nájdete na tejto adrese.

Všetky časti “Projektu ISIDA” nájdete na tejto adrese.

Projekt ISIDA

Expedícia sa uskutočnila v období november-december 2013

Zdroj a všetky fotografie: http://isida-project.org/egypt_december_2013/dendera.htm

Preklad: Danica

Exkluzívne


 

Súvisiace:

HATHOR
http://www.kemet.sk/boh-bohyna/hathor

DENDERA
http://www.kemet.sk/nalezisko/dendera

Chrámy Egypta
http://www.kemet.sk/rubrika/chramy-egypta

 


Bohovia: 
Sekcie: 
Náleziská: