OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Rozhovor s Ernstom Muldaševom o expedícii do Egypta


Ciele expedície sa neobmedzia len na získanie poznatkov, ktoré potom umožnia lepšie pochopiť svet, ale aj k pochopeniu celého radu medicínskych aspektov, nevyhnutných na vypracovanie nových metód v liečbe ľudí.

A čo vám v tomto dali predchádzajúce expedície (tri do Himálají a jedna do Tibetu) pre praktickú medicínu?
Celkom krátko, prvá transplantácia oka na svete u pacientky Tamary Gorbačevovej bola možná len preto, že vo vnútri vytvoreného oka sme urobili “zrkadlá času”, skopírujúc ich podľa starovekých monumentov v tibetskom “Meste Bohov”. Vďaka tomu sa stlačil čas a krvné cievy sa rýchlo zrástli s vytvoreným okom. Mimochodom, teraz Tamara Gorbačeva, stratiaca zrak pred 20 rokmi, už kreslí! Okrem toho, na základe výskumu himalájskej “živej” a “mŕtvej” vody sme vytvorili sériu tzv. vodných Alloplantov, ktorá sa už začala úspešne používať na klinike. Výskum himalájskeho “fenoménu Samádhí”, t.j. samokonzervácie ľudského tela, viedla ku vytvoreniu “lepkavej vody” v laboratóriu, ktorá má tiež mocný liečivý účinok.

A čo budete skúmať na egyptskej expedícii?
Ak mám hovoriť z praktického hľadiska, tak budeme skúmať fantóma človeka. Podľa nášho najnovšieho názoru fantóm človeka, t.j. energetická kópia jeho tela, sa musí skladať z látok paralelného sveta, ktorý je pre nás - trojrozmerných ľudí - neviditeľný. Pomocou fantómu je, ako sa domnievame, človek spojený s paralelným svetom. Podľa nášho názoru prichádzajú mnohé choroby z paralelného sveta. Preto má tiež zmysel premýšľať o metódach liečenia fantómov. Tento smer sa môže stať veľmi perspektívnym.

A čo s tým majú spoločné egyptské pyramídy?
Podľa našej hypotézy sú pyramídy mnohofunkčné a jednou z hlavných funkcií je to, že slúžia ako brány do paralelných štvorrozmerných svetov. Nie zbytočne majú všetky pyramídy v našom trojrozmernom svete, ktorého základom je trojuholník, štvoruholníkový základ. Je celkom možné, že v štvorrozmernom svete, neviditeľnom a nepochopiteľnom pre nás, sú pyramídy na prechod do päťrozmerného sveta, základ ktorých musí byť vytvorený vo forme päťuholníka. Sú kusé svedectvá o tom, že pyramídy v Egypte postavili ľudia z paralelných svetov, ktorí prišli do nášho trojrozmerného sveta.

A vy na to chcete nájsť dôkazy.
Áno. Je známe, že slávna Nefertiti merala 3,6 m a vyzerala mimoriadne neobyčajne, mala napríklad obrovskú, dozadu pretiahnutú hlavu. Staroveký vládca Egypta Achnaton meral 4,5 m a ešte starší vládcovia Egypta - Hathori - merali 18 m. Všetky ich sochy uvidíte v Egypte.

A nie sú Atlanti, alebo Lemúrijci zobrazení vo forme sôch v Egypte? Veď boli tiež obrovského vzrastu.
Podľa našich predchádzajúcich výskumov vyzerali Atlanti a Lemúrijci inak. Podľa nás sú typickým vyobrazením Atlanta sochy Budhu.

Želáme vám úspech. Koho si beriete so sebou na expedíciu?
Idú so mnou ufskí vedci - Natan Seľskij, Oľga Išmitova, Jurij Vasiľjev a Jelena Jeremejevskaja.

...

O egyptských pyramídach je snáď známe všetko. Vedci z celého sveta ich skúmali a skúmajú. Naozaj sa vám, Ernst Rifgatovič, podarilo nájsť niečo nové?
Áno, podarilo. Egyptské pyramídy, ako je známe, sú postavené z ohromných kamenných blokov vážiacich od 2,5 do 400 ton. Súčasná archeológia tvrdí, že starovekí Egypťania, nepoznajúci koleso, preťahovali také bloky povrazmi, podložiac pod nich brvná. Ak vezmeme do úvahy, že nosnosť automobilu KAMAZ je približne 15 ton, tak také tvrdenie vyzerá prinajmenšom pochybne. Je zaujímavé, že kameňolom, kde sa dobývali kamenné bloky na stavbu pyramídového komplexu v Gíze (neďaleko od Káhiry), je v rajóne mesta Asuán, t.j. skoro 1 000 km od pyramíd.

Vari tak ďaleko?
Egyptský archeológ Gamal Attia tvrdí, źe práve odtiaľ sa brali kamenné bloky na stavbu pyramídy.

Chápem vás. Žeby sa bloky 1 000 km ťahali na povrazoch… Však na výstavbu Cheopsovej pyramídy bolo použité také množstvo kamenných blokov, ktorými, ak by bola rozobratá, by bolo možné ohradiť po obvode Francúzsko.
No najzvláštnejšie je iné. Na určenom kameňolome sa nachádza granitová platňa vážiaca 1267 ton, ktorú starovekí Egypťania opílili zo všetkých strán do hĺbky 1m a 20cm, no nechali tam, neodpíliac od dna. Príčinou boli zrejme dve dobre viditeľné trhliny, ktoré sa ukázali pri procese pílenia kameňa.

Prepáčte, no je dobre známe, že starovekí Egypťania nepoznali železo. Teda čím pílili?
Podľa predpokladov súčasnej archeológie starovekí Egypťania mali bronzové dláta, pomocou ktorých vyrúbali v granite štrbiny, vkladali do nich drevo a polievali to vodou: drevo sa rozširovalo a napomáhalo vzniku puklín v kameni. No… bronz je mäkší ako granit a s pomocou bronzového dláta vyrúbať štrbinu v granite je veľmi problematické. Okrem toho, získať tak pravidelný, 70 cm široký rez, ktorý je dobre vidieť zo všetkých strán tejto platne je nemožné pri použití techniky “rozširovaním drevom”.

Tak čím pílili granit staroveký Egypťania?
Člen expedície, hlavný inžinier Všeruského centa očnej a plastickej chirurgie Jurij Vasiljevič je presvedčený, že rez je spravený frézou. A skutočne, stopy fréz sú dobre viditeľné: frézy ľudí starovekých civilizácií zanechali na krajoch rezu oblúkovité línie. Ba čo viac, vedľa rezu je okrúhly otvor s priemerom 70 cm a hĺbkou 1 m a 20 cm, ktorý možno interpretovať ako skúšku granitu vedľa rezu.

Aké frézy, podľa vás, používali starovekí Egypťania, ktorí, prepáčte, nepoznali koleso?
Odpoveď na túto otázku možno nájsť v… Himalájach. V jednom z chrámov v okrese mesta Khátmandú (Nepál) je umiestnený monument, urobený z nejakého žltého kovu. Tam sa nám podarilo nájsť svedectvá o tom, že je to prístroj ľudí zo staroveku, ktorý bol získaný (alebo spravený podľa vzoru) z tajnej jaskyne. Lámovia (…) povedali, že tento prístroj sa uvádzal do činnosti silou mysle ľudí zo staroveku, lietal, vrtel sa šialenou rýchlosťou a robil otvory v skalách. Prediskutovali sme túto otázku s akademikom A. V. Akimovom, ktorého pokladám za jedného z najväčších z vedcov našej krajiny a prišli sme k záveru, že prístroj môže konštrukčne úplne fungovať pomocou mentálnej energie, t.j. sile mysle. No na to treba poznať mantry (zariekacie formule), ktoré môžu stimulovať rôzne vrstvy mentálnej energie.

Predpokladáte, že práve takýmito frézami pílili starovekí Egypťania granitové platne?
Neznamená to nutne, že práve takýmito, no zdá sa mi, že tieto prístroje pracovali na základe sile mysle.

Tak kto, podľa vášho názoru, postavil egyptské pyramídy?
Prinajmenšom nie Egypťania, ale tí ľudia, ktorých Egypťania pokladali za bohov, a ktorých sochy v životnej veľkosti sú stále v rôznych kútoch Egypta.

Ernst Rifgatovič, vy predpokladáte, že egyptské pyramídy postavili ľudia, sochy ktorých je možné stretnúť v Egypte. Kto sú to?
Podľa nášho názoru sú to ľudia z paralelných svetov. Práve ich, podľa všetkého, pokladali starovekí Egypťania za bohov. Náboženstvá priznávajú existenciu paralelných svetov. Napríklad v Koráne je uvedená existencia 1 000 paralelných svetov. Podľa predstáv celého radu súčasných vedcov sú paralelné svety pre nás neviditeľné a necítime ich, pretože sa nachádzajú v inom priestorovom rozmere. Nesmieme si myslieť, že paralelný svet je od nás oddelený nejakou prekážkou, nie, žije spoločne s nami. Ak máme súhlasiť s názormi niektorých fyzikov na to, že hmota je zahnutý priestor, tak v trojrozmernom priestore (vpredu - dozadu, hore - dolu, napravo - naľavo) bude hmota pripomínať trojuholník, v objemovom vyjadrení tetraéder. V štvormiestnom priestore musí hmota existovať v dvoch trojuholníkoch, spojených do obdĺžnika a v objemovom vyjadrení - oktaéder. A tak ďalej.

Nechápem ale, prečo hmota paralelného sveta preniká nami.
Pretože hmota je sama o sebe prázdna. Jeden z fyzikov uviedol takýto príklad: ak veľkosť jadra atómu vodíka si predstavíme vo veľkosti hrachového zrnka, tak elektróm sa bude okolo neho krútiť vo vzdialenosti 5 km. Paralelný svet sa nám zdá tak neviditeľným a neciteľným ako vzduch okolo nás. Svet je oveľa zložitejší ako si myslíme; je možné predpokladať, že neexistuje len trojrozmerná planéta Zem, ale aj štvorrozmerná, pätrozmerná a šesťrozmerná planéta, existujú spolu, k tomu nás priviedli naše úvahy, spojené s analýzou tibetského Mesta Bohov.

A neznie to príliš fantasticky?
Chápem, že je tu príliš fantastiky. O to viac, že zdola tojrozmerného priestoru nemôžem nič dokázať. No robiť hypotézy je právo vedca.

Podarilo sa vám nájsť nejaké dôkazy, ktoré potvrdzujú existenciu ľudí z paralelných svetov?
V legendách starovekého Egypta sa neustále spomínajú neviditeľní ľudia (bohovia), ktorí sa periodicky stávajú viditeľnými. Okrem toho sa nám podarilo nájsť úrivkovité svedectvá toho, že títo ľudia, nevedno odkiaľ, vysokého vzrastu sa pokladali za pozemšťanov a nie za prišelcov z druhých planét; v našom trojrozmernom priestore nechali po sebe spomienku vo forme sôch v skutočnej veľkosti.

Obrovské sochy neobyčajných ľudí v Egypte sú dobre známe celému svetu. Prečo si myslíte, že ich postavili ľudia z paralelných svetov a nie Egypťania?
Pretože Egypťania, vybavení bronzovými dlátami, nemohli dosiahnuť dokonalosti ozdoby sôch, čo je možné uvidieť na vlastné oči. Vezmime si hoci sochu Ramzesa II, ktorá je chránená v memfiskom múzeu. Táto 13 metrová kamenná socha prekonala veľkolepé úpravy každého detailu. Sochári, s ktorými som sa radil vravia, že dosiahnuť takú dokonalosť práce nie je možné pri použití bronzových nástrojov. A aj rozmery sôch sú ohromujúce: napríklad, rozmer sôch, 27 m sediacich kolosov v chráme Abú-Simbel sú porovnateľné s rozmermi 10 poschodového domu. Nikde som nevidel také ohromné sochy, možno len záhadná socha “čítajúceho človeka” v Meste Bohov v Tibete im môže konkurovať rozmermi. Je pochybné, aby toto bolo možné dosiahnuť pomocou primitívnych technológií.

Tak aké technológie, podľa vás, používali na vybudovanie obrovských sôch?
Zdá sa mi, že používali prístroje, ktoré vidno na každej zo sôch kamenných kolosov. Na hlave je spravidla pripnutá tzv. koruna, ktorá sa najskôr javí ako prístroj, meniaci energiu mozgu (psychickú energiu) na iný druh energie (mechanickú atď.). Na brade je tiež prístroj, ako je dobre vidno, uviazaný páskou. V rukách kamenné kolosy často držia niečo podobné joysticku. Domnievam sa, že sú to jednoduché ozdoby, počas expedícií sme sa dávno presvedčili, že starovekí ľudia používali najmä psychickú technológiu, to vravia legendy a povesti. Podľa legiend môžeme rozumieť, že psychická energia sa uvádza do chodu pomocou mantier (zaklínaní). Mantry vo forme hieroglyfických zobrazení sú nakreslené na rôznych častiach tiel kamenných kolosov, a tiež na prístrojoch na hlave a brade. Existuje tiež celý chrám zaklínaní v Karnaku. Niektorí egyptskí archeológovia predpokladajú, že egyptské hieroglyfy nie sú správne rozšifrované, že rozšifrovanie mantier ľuďmi bude až v ďalekej budúcnosti. Psychická energia je neporovnateľne mocnejšia ako ľubovoľný druh energie, preto spoznanie mantier v súčasnom svete, zaťaženom zlobou, závisťou, chamtivosťou a inými negatívnymi duševnými javmi môže mať nepredvídateľné fatálne následky.

Podporuje niekto z vedcov hypotézu o cudzincoch z paralelných svetov?
Americký vedec Drunvalo Melchisedek, ktorého mnohí pokladajú za Zasväteného, vyjadril ako prvý hypotézu o cudzincoch z paralelných svetov na Zemi v starovekom Egypte. Ba čo viac, poukázal na vzrast ľudí z rôznych priestorových rozmerov: 1,5 - 2m = ľudia tretieho (nášho) rozmeru; 3,6 - 4,5 m = štvrtého rozmeru; 10,6 m = šiesteho; 26 - 28 m = siedmeho. Dôkladne sme premerali vzrast sôch (bez prístrojov na hlave) a prišli sme na to, že sa všetko zhoduje s predpokladmi D. Melchisedeka.

Vy, nakoľko som pochopil, bazírujete na tom, že sochy ľudí z paralelných svetov sú postavené v životnej veľkosti. A prečo potom sochy, napríklad Lenina, sú oveľa vyššie ako on?
Myslím si, že v paralelných svetoch je iná psychológia, založená predovšetkým na uvedomení si faktu, že hlavným hriechom je pokladať sa za Boha. V opačnom prípade by zázračné psychológie neboli možné.

Na aký cieľ boli, podľa vášho názoru, postavené egyptské pyramídy?
Pyramídy sú zrejme mnohofunkčné. Zdá sa mi, že jedným z cieľov je ochrana tzv. gúľ prány.

Ernst Rifgatovič, spomenuli ste nejaké gule prány. Čo je to?
Na expedícii v r. 1998 nám himalájski jogíni nie raz rozprávali o práne, alebo životnej sile. Vraveli, že božská prána môže robiť zázraky, včítane materializácie a dematerializácie, vyliečenia sa z chorôb, omladenia, vypestovania celých orgánov, oživenia a mnohých ďalších. Jogíni tiež vraveli, že na Zemi sú miesta, kde sa prána ochraňuje vo forme gúľ. Tieto miesta sa volajú “bránami do budúcnosti”. Ak ľudia dosiahnu nevyhnutný stupeň duševnej čistoty a rozumového rozvoja, otvoria sa im “brány do budúcnosti”, vtedy budú môcť ľudia vstupovať do kontaktu s guľami prány. Taký kontakt rýchlo zmení cestu rozvoja ľudstva. Gule prány nie je možné ovládať, sú omnoho silnejšie ako ľudia. Je zaujímavé, že toto rozprávkové rozprávanie himalájskeho jogína začalo nachádzať svoje potvrdenie v Egypte.

Predpokladáte, že pyramídy boli postavené na ochranu gúľ prány?
Pred dvomi rokmi nám jeden z čitateľov AiF poslal fotografiu, ktorú urobil vo vnútri Chefrénovej pyramídy. Na fotografii je nad otvoreným sarkofágom dobre viditeľná svietiaca guľa, ktorá nie je viditeľná voľným okom. Už vtedy som sa zamyslel - nie je to guľa prány? Počas egyptskej expedície sme vo vnútri každej z egyptských pyramíd v oblasti kamenných sarkofágov mnohokrát fotografovali digitálnym aj obyčajným fotoaparátom a… v každej z pyramíd sme objavili okolo nás lietajúce gule. Vždy vznikli pri určitom režime digitálneho fotoaparátu. Na videokamere sa tiež podarilo uvidieť prelietajúcu guľu. Tak na vašu otázku odpovedám kladne.

Ale veď oficiálna archeológia tvrdí, že egyptské pyramídy boli postavené ako hrobky pre faraónov, a kamenné sarkofágy vo vnútri nich boli určené na ochranu múmií?
Egyptskí archeológovia, rozkladajúc rukami, vravia, že ani v jednom zo 14 kamenných sarkofágov nájdených v Egypte nebola objavená múmia. Prečo boli vybudované kamenné sarkofágy, uzatvorené pod mnohotonovými granitovými vekami? Nie na chránenie pustoty. Je logické predpokladať, že v nich boli chránené záhadné gule, ktoré nie sú viditeľné voľným okom. Keď lupiči, alebo výskumníci zničili (a to zničili, nie zložili) veká, záhadné gule odtiaľ vyleteli. Teraz lietajú vo vnútri pyramíd a ich okolia.

V literatúre sa písalo o odplate pre lupičov a výskumníkov pyramíd. Nie je to spojené s vplyvom gúľ prány?
Je to celkom možné. Zdá sa mi, že gule prány sú schopné čítať a analyzovať myseľ človeka. Napríklad, keď som prednášal na ruskom veľvyslanectve v Káhire, pri rozprávaní o guliach prány ma digitálna kamera zachytila v spoločnosti týchto záhadných gúľ. Nemôžem vylúčiť, že gule prány si môžu bezchybne nájsť lupiča, alebo nešťastného bádateľa podľa myšlienok, ktorý narušil ich pokoj v kamennom sarkofágu, a nasmerovať jeho myšlienkovú činnosť na tragickú, alebo choroboplodnú cestu. To sa zhoduje s historickými faktami, keď ľudia, ktorí otvárali kamenné sarkofágy, umierali jeden za druhým do posledného, čo sa medzi ľuďmi nazýva “kliatba faraónov”.
Tak málo ešte vieme, no nevedno prečo sa nebojíme ukázať svoju nevzdelanosť a bezbožnosť. Ešte ani nemáme predstavu o ochrane gúľ prány v miestach, ktoré jogíni volajú “brány do budúcnosti”, no už ničíme rukou divocha, udomácňujeme sa vo svätyni, obhajujúc sa vedeckou zvedavosťou.

A predsa, povedzte svoj názor na príčiny ochrany gúľ prány.
V našej predchádzajúcej besede drahý Nikolaj Ivanovič, som už poukázal na rozmanitosť prístrojov, ovenčujúcich hlavy zobrazených gigantov, ktorých pokladáme za ľudí z paralelných svetov. Je zaujímavé, že vo väčšine prípadov majú prístroje na hlave komponent gúľ prány. Zdá sa mi, že ľudia z paralelných svetov používali gule prány na poskladanie ľudského tela po častiach. A sú seriózne dôvody v prospech tohto predpokladu.

Ernst Rifgatovič, vraveli ste o zložení ľudského tela po častiach pomocou gúľ prány. Nie je to príliš fantastické?
Pred egyptskou expedíciou ma to ani nenapadlo. No keď sme videli nástenné maľby v hrobkách Údolia faraónov, v chrámoch Karnaku, Luxoru a Abú-Simbelu, náš údiv nepoznal hraníc - sú tam nakreslené procedúry zloženia ľudského tela, a to celé bežiace pásy s účasťou gúľ prány.

A nie je to proces obety bohom?
Viem, že procedúra obety býva u divochov. Pochybujem, že ľudia, ktorí postavili pyramídy a kolosálne sochy boli divosi.

A predsa, čo ste videli na stenách v podzemí Egypta?
Predovšetkým na seba obrátili pozornosť obrázky gigantov, držiacich za vlasy ľudí afrického, alebo arabského zovňajšku a odrezávajúcich im hlavy. Ďalej sú zobrazené operačné stoly, na ktorých spočívajú hlavy, ruky, telá a nohy ľudí. Zreteľne vidno pásy, na ktorých ležia časti človeka a je ukázaný proces zloženia ľudského tela. Pásy sú zobrazené vo forme neprirodzene dlhých zmijí. A na záver sú na páse zobrazení “zabalení ľudia”, obviazaní obväzmi. A vo všetkých, úplne vo všetkých etapách zloženia, boli prítomné gule prány.

Ak máme veriť všetkému, čo vravíte, tak prirodzene vzniká otázka, a prečo bolo treba rozobrať telá ľudí na časti, aby sa znova zložili?
Tento proces nám dlho nedal pokoj. Nakoniec sme obrátili pozornosť na to, že v procese skladania tela sa zúčastňujú dve formy prány - vo forme gule a vo forme päťcípej hviezdy. Vyjasnilo sa, že druhý typ prány je symbol bohyne vody Nún. Ba čo viac, prišli sme k záveru, že ľudia, stojaci vedľa pásov, predovšetkým robili vodného človeka.

Ernst Rifgatovič, nezdá sa vám, že vaše hypotézy, ktoré sú v rozpore s vedou, sú príliš špekulatívne? Veď Egypt je dobre preskúmaný, to nie je Tibet, alebo Himaláje.
Oficiálna veda o Egypte je tiež založená na hypotézach a nie na dôkazoch, preto je tiež špekulatívna. Rozdiel je len v tom, že oficiálna veda uznáva tie vysvetlenia, ktoré, ako sa vraví, uložia v hlave, hoci sú veľmi vzdialené od reality. No je vari možné veriť tomu, že pyramídy budovali otroci, nepoznajúci koleso? Vari je možné brať vážne neobvyklé rozoberania ľudských tiel a ich znovuzloženia ako kultový obrad? Vedci sa musia pokúsiť iným spôsobom pozrieť na starovek. A ľubovoľná veda začína pri hypotézach.

Máte hypotézu, objasňujúcu nástenné maľby na ktorých je procedúra skladania ľudského tela?
Áno. Je to výtvor “vodného človeka”. problém je v tom, že keď sa pozorne oboznámime s nástennými maľbami, môžeme uvidieť, že časti tela pripomínajú nádoby, do ktorých sa niečo nalieva. Predpokladáme, že sa tam leje voda. Treba podotknúť, že organizmus mladého človeka sa skladá z 90% vody, s vekom sa objem zmenšuje, no zostane v rozpätí 75 - 80%. Tiež je známe, že voda je schopná zapísať a chrániť informácie. Preto je úplne rozumné sa domnievať, že vodo-informačná štruktúra je základom života človeka. Pri analýze nástenných malieb je možné pochopiť, že giganti priniesli vodu k tomu vyčleneným častiam tela (hlave, rukám a pod.) vodnú pránu, prepísali vodnú informáciu a preniesli informáciu do nádoby s vodou, ktorá sa podobala na dotyčnú časť tela. Potom sa spojili všetky nádoby do jednej, kopírujúc ľudské telo a zmenili kvapalnú vodu v nich na vodu štvrtého skupenstva.

Čo je to voda štvrtého skupenstva?
Na myšlienku jej existencie sme prišli v r. 1996, kedy sme v Himalájach skúmali fenomén samádhi - samokonzervácie ľudského tela. A teraz sa nám podarilo získať takú vodu - je lepkavá a schopná udržať si svoju formu a objem v priestore. Výskumy umožnili domnievať sa, že táto voda môže v sebe stabilne chrániť informáciu do nej vloženú. Po zmene tekutej vody vo vnútri makiet na vodu štvrtého skupenstva giganti, ako sa domnievam, odstránili makety a získavali celé lepkavé, kolísajúce sa telo vodného človeka. Toto telo v sebe udržiavalo všetku nevyhnutnú vodnú informáciu človeka. Potom, ako vyplýva z obrázkov, na rozčlenené časti tela prikladali gule telesnej prány, ktoré, podľa môjho názoru, do seba prepisovali všetku telesnú informáciu. Túto telesnú informáciu zo všetkých častí tela preniesli do sformovaného vodného človeka, kde zrejme vznikalo samozloženie molekúl a tkanív človeka, t.j. formovanie sa 10 - 20% ľudského tela. Je možné, že vo vnútri sa zavádzali bielkovinové substráty. Takouto cestou sa vytváralo telo človeka, pozostávajúce z dvoch základných častí - vodnej a telesnej. Toto pomáhali robiť vodné a telesné prány. Do takého tela sa mohol nasťahovať duch a človek mohol ožiť, ak vodu štvrtého skupenstva opäť zmenili na tekutú vodu. A ak voda zostávala vo štvrtom skupenstve, tak telo bolo možné pokladať za zakonzervované (samádhí). Nevylučujem, že niektoré z múmií mohli byť takými telami v stave samádhí.

A aký zmysel malo rozčleniť ľudské telo a znovu ho zložiť?
Zdá sa mi, že giganti (ľudia z paralelných svetov?) vedeli korektovať vodnú a telesnú informáciu. Aby vytvorili dokonalejšieho človeka, menej náchylného na choroby a schopného používať psychickú energiu, vložili pri skladaní tela tieto korekcie. Posledná je, podľa mňa, spätá s vodnou informáciou tela človeka a bez vytvorenia plnohodnotného vodného človeka sa zle realizuje. No je ešte jeden aspekt vytvorenia vodnej formy života.

Chcete povedať, že vo vode existujú neznáme formy života?
Podľa tibetskej, indickej a egyptskej mytológie je voda živým substrátom a v nej bývajú bytosti bez tela, aj vodný človek. Nemám dôvody a vedomosti to popierať.

Zo všetkého, čo ste povedali, je možné vyvodzovať, že nové choroby prichádzajú z vody ľudského organizmu.
Vyvodili sme to tiež a už sme vytvorili tzv. “vodný alloplant”. Prvé výsledky sa ukázali byť veľmi nádejné.

Po mnohých rokoch expedičnej práce som sa utvrdil v názore, že legendy, mýty a povesti nevznikali na pustom mieste. A tiež egyptské mýty o ľuďoch s hlavami zvierat majú svoj reálny základ.

 

Nikolaj Zjaťkov

www.aif.ru

Zdroj: inahistoria

Prevzaté z: http://ee.dunres.sk/

 


Ernst Rifgatovič Muldašev: doktor medicíny, profesor, ředitel Všeruského centra oční a plastické chirurgie (Ufa), chirurg vyššího stupně, čestný konzultant Luisvillské univerzity (USA), mezinárodní člen Americké akademie oftalmologie, diplomovaný oftalmolog Mexika, člen Mezinárodní akademie věd, mistr sportu ve sportovní turistice, trojnásobný mistr SSSR.

E. R. Muldašev je vynálezcem chirurgického biomateriálu Alloplant, s jehož pomocí bylo umožněno léčit nemoci, které se pokládaly za beznadějné (atrofie očního nervu, diabetická retinopatie, pigmentový retinit aj.). Vynález Alloplantu otevřel možnosti pro regenerativní chirurgii zaměřenou na pěstování vlastních lidských tkání.

E. R. Muldašev je ruský vědec světového jména. Rozpracoval více než 70 postupů nových očních a plastických operací, zavedl do výroby 58 druhů biomateriálu. Publikoval okolo 300 vědeckých prací v ruském a zahraničním tisku, získal 52 patentů v Rusku, USA, Německu, Francii, Švýcarsku a Itálii. Jeho práce byly oceněny zlatými medailemi na mezinárodních výstavách. Přednášel a prováděl ukázkově operace ve 40 zemích světa. Každoročně provádí 300-400 složitých operací.

Zájem vědce o problematiku původu lidstva není náhodný. E. R. Muldašev jako vědec se širokým obzorem začal chápat medicínský problém lidské energetiky ve filozofickém a všelidském plánu, což nakonec vyústilo ve vědecký výzkum problematiky tajemného původu lidstva. Z tohoto filozofického a senzačního pojednání udělal přímě praktické závěry, které vyústily do nových metod léčení.

E. R. Muldašev má originální myšlení a umí prostým a dostupným jazykem vykládat vědecké problémy. Čtenáři předkládaná kniha „Z koho jsme vznikli?" je napsána v poutavém stylu, přestože je svou podstatou hluboce vědecká. Kniha je zajímavá jak pro široký okruh čtenářů, tak pro odborníky.

R. T. Nigmatulin
profesor, doktor medicíny

 

 

Súvisiace:

Ernst Muldašev
http://www.kemet.sk/ernst-muldasev