OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

ŠACHTA, PODZEMNÁ CHODBA a NÁSYP: Začiatok skladačky


V roku 1997 som natrafil na knihu H. S. Lewisa, PhD., F.R.C. s názvom The Symbolic Prophecy of the Great Pyramid (Symbolické proroctvo Veľkej pyramídy), ktorá bola po prvýkrát vydaná v roku 1936. Doktor Lewis bol až do svojej smrti v roku 1939 Imperátorom súčasnej školy mystérií, známej ako Starý Mystický Rád Ruže a Kríža (A.M.O.R.C.). V publikácii ma zaujal doslov, v ktorom sa spomína článok uverejnený vo vydaní časopisu z januára 1935 zostavenom v Egypte a „vydávanom viac-menej súkromne v Londýne“.

 


Nanešťastie, okrem spomenutých údajov časopis nebol bližšie určený. Písalo sa o ňom len, že obsahuje článok H. M. Wrighta, v ktorom opisuje objavy uskutočnené doktorom S. Hassanom počas šiestej sezóny jeho pôsobenia pri archeologických prácach v Gíze. Podľa všetkého bol článok doplnený aj Wrightovymi fotografiami vykopávok. Práve počas tejto sezóny (v rokoch 1934-35) Hassan očistil vzostupnú cestu, ktorá spája údolný chrám so zádušným chrámom Chefréna, faraóna druhej pyramídy. V tom čase Hassan objavil aj podzemnú chodbu, ktorá sa tiahne pod spomínanou vzostupnou cestou od jedného konca k druhému. V tejto podzemnej chodbe natrafil na skupinu šácht vedúcich hlbšie do podzemia, z ktorých sa dá dostať do niekoľkých komôr. V tom čase som nemal potuchy, že práve toto miesto vzbudilo záujem už aj v iných častiach sveta a že nakoniec sa z neho vykľuje symbolická Usirova hrobka (tiež Osirisova, pozn. red.), ktorú doktor Z. Hawass považuje za jeden zo svojich najväčších objavov.

 

Doslov k Lewisovej knihe ponúka viacero podrobností. Píše sa v ňom o niekoľkých navzájom prepojených miestnostiach, ktorých steny sú ozdobené prekrásnymi farebnými vlysmi, a spomína sa tam množstvo skvostne vytesaných postáv. Podľa ponúkaného opisu štýl dekorácií spadá do obdobia nasledujúceho po Amenhotepovom mystickom oživení Egypta. (Ide pravdepodobne o Amenhotepa IV., známejšieho ako Achnaton, počas vlády ktorého boli otvorené školy mystérií, aby sa okrem Amonovych kňazov a príslušníkov kráľovskej rodiny aj iní vzdelaní ľudia mohli zoznámiť s učením o Bohu, prírode a človeku.) V knihe sa odhaduje, že podzemný komplex využívala staroveká škola mystérií. Na základe niekoľkých nájdených sarkofágov by sa dalo predpokladať, že komplex je hrobkou, no autor v knihe píše, že sa používali pri iniciačných obradoch. Zaujalo ma to. V článku, ktorý je v knihe citovaný, sa uvádza, že nájdené objekty sa zachovali v pozoruhodne dobrom stave. Ten okrem toho tvrdí, že v čase objavu boli zhotovené fotografie a získané artefakty. Kde sú teraz? A ktorý časopis Lewis v knihe citoval?

 


Pripadalo mi to dôležité, pretože na inom mieste v knihe je napísané, že rád rosekruciánov A.M.O.R.C. vlastní staroveké rukopisy, ktoré svedčia o tom, že pod zemou sa nachádzajú chodby a komory prepájajúce Sfingu s tromi veľkými pyramídami. Podľa všetkého sa autor v dodatku domnieva, že séria komôr, ktoré objavil doktor Hassan pod vyvýšenou cestou, by svojím spôsobom mohla potvrdiť existenciu aspoň niektorých z nich. Náhľad na obsah dodatku ponúkame na šiestej strane.


 

Vo februári 1998 som navštívil Gízu. Hľadal som aspoň nejaké odpovede na svoje otázky. Nebolo ťažké nájsť podzemnú chodbu tiahnucu sa pod vzostupnou cestou, čo vedie od druhej pyramídy ku Sfinge. Hlboká šachta prechádza zvislo nadol cez skalu, avšak nachádza sa skôr na boku podzemného priechodu než v jeho strede, ako uvádza kniha. V ďalšom prieskume mi zabránila zatvorená brána a zábradlie umiestnené okolo šachty, no aj napriek tomu som na jej dne mohol jasne vidieť v severnej stene vytesaný vchod do priestoru, ktorý bol pravdepodobne prvou komorou opísanou v knihe. Keď som sa priamo na mieste rozprával s domácimi, dozvedel som sa, že existuje ďalšia zvislá šachta zostupujúca z tej komory, ktorú som nevidel, a že tá vedie do dvoch miestností s hieroglyfmi na stenách. Nanešťastie, túto informáciu som získal od pochybného prekladateľa, a tak som si ju musel overiť. To, čo som už dovtedy videl a počul, sa miestami značne odlišovalo od vecí opísaných v Lewisovej knihe. Napadlo mi, že by nemalo byť ťažké všetko si overiť. Od roku 1929 doktor Hassan počas desiatich sezón pracoval na výskume Gízy pre Káhirskú univerzitu. Jeho zistenia sú zdokumentované v desaťzväzkovej publikácii Excavations at Giza (Vykopávky v Gíze), ktorú vydalo káhirské vydavateľstvo Government Press. Preto som sa nazdával, že postačí, ak sa pozriem na správu zo šiesteho obdobia prác, no je asi zbytočné dodať, že som sa mýlil...

 

- pokračovanie -

Seriál prináša dokumentáciu jedného senzačného objavu v Gíze...

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: Miška

Korektúry: Sokol

exkluzívne

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 


 

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia

 


Sekcie: 
Autori: 
Štítky: