OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Samuel Laboy – Matematické vzorce Veľkej pyramídy III.


Keď bol môj návrh dokončený, vytvoril som bezrozmerný geometrický plán, ktorý vyzerá rovnako ako štruktúra Veľkej pyramídy. Plán dizajnu ukazuje bezrozmerný geometrický plán, vytvorený pomocou šablóny a geometrického procesu.

 


SAMUEL LABOY: BEZROZMERNÝ PLÁN VEĽKEJ PYRAMÍDY

 


Po dokončení bezrozmerného plánu, aby bolo možné definovať celú naprojektovanú štruktúru, nastavil som číslo s jednotkou merania polomeru kruhu a vypočítal všetky sekcie bezrozmernej naprojektovanej štruktúry. Všetky tieto výpočty sú vypočítané nezávisle z rozmerov konštrukcie Veľkej pyramídy. Keď som dokončil výpočty bezrozmerného plánu modelu pyramídy, zistil som, že mnou navrhnutý pyramídový model mal úplne rovnaké rozmery, charakteristiky a vlastnosti, ako stavebný plán nakreslený s použitím rozmerov vymeraných znalcami a pyramídovými výskumníkmi.

 

LEONARDOV MUŽ TIEŽ UKAZUJE VEĽKÚ PYRAMÍDU

 

Podrobil som oba plány dôkladným a komplexným porovnaniam a zistil som, že sú presne rovnaké vo všetkých svojich rozmeroch, charakteristikách a vlastnostiach. To ukázalo, že „perfektný symbol“, ako som ho nazval, je pochádza z tvaru konštrukcie a rámu Veľkej pyramídy. Moja kniha krok za krokom ilustruje všetky tieto procesy.

Mojím zámerom bolo, aby veľkoryso sprístupnila moje poznatky a objavy „bezplatne“ egyptským štátnym úradníkom pre ich revízie, a aby ju použili vo svoj prospech. Až doteraz, 4 roky potom, som od nich nedostal žiadnu odozvu. Pretože som považoval tento materiál za veľmi dôležitý pre svet a egyptskú históriu, nahral som moje knihy na svoje webové stránky http://www.samuellaboy.com/, aby si ich mohli všetci prečítať. Okrem toho sú všetky moje knihy dostupné na www.amazon.com

 

LEONARDOV ČLOVEK VYTVÁRA MYKERÍNOVU PYRAMÍDU A MUŽSKÚ SUKŇU

 

Avšak, chcel by som sa opýtať egyptológov, ktorých tieto veci zaujímajú, ako odovzdať štafetu a pokračovať do cieľovej línie bez toho aby sa tieto poznatky v prospech ľudstva stratili v priestore a čase. S mojimi knihami sa o pyramídach naučíte úplne nový smer. Moje knihy predstavujú nové poznatky a objavy, nepublikované nikdy predtým inými autormi alebo v akýchkoľvek iných knihách. Nasledujúci obrázok znázorňuje rozmery vypočítané pre modelový plán pyramídy. Tie sa ukázali byť presne rovné výsledkom meraní Veľkej pyramídy.

 


SAMUEL LABOY: VYPOČÍTANÉ ROZMERY PRE MODEL PYRAMÍDY NA OBRÁZKU REPREZENTUJÚ ORIGINÁLNY KONŠTRUKČNÝ PLÁN VEĽKEJ PYRAMÍDY

 

-pokračovanie-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Samuel Laboy

http://www.samuellaboy.com/

Zdroj: http://eduardopiperet.wordpress.com/2014/03/01/samuel-laboy-mathematical...

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

Exkluzívne


 

Samuel Laboy sa narodil v Puerto Rico. Získal titul v odbore stavebného inžinierstva na Vysokej škole inžinierskych a mechanických umení v meste Mayaguez v roku 1958, a magisterský titul v odbore stavebného inžinierstva získal v roku 1970 na Oklahomskej štátnej univerzite v Stillwater, USA.

Väčšinu času svojej profesionálnej kariéry venoval verejnej službe vo vláde Puerta Rica. Zatiaľ čo vo verejnej službe sa mu dostalo ocenenia pri troch rôznych príležitostiach (1976, 1984, 1990) obdržal cenu Manuela A. Peréza a najvyššie ohodnotenie vlády Puerta Rica jej zamestnancom (viac ako 300 000 zamestnancov). Laboy vykonával vynikajúcu prácu ako profesionálny mostný inžinier kontroloval a hodnotil viac ako 2000 mostov na ostrove. Ako vynálezca dostal v USA tri patenty za vynálezy prenosnej konštrukcie mosta pre peších, zariadenia na klasifikáciu pôdy a pedagogickej pomôcky pri výučbe hry na gitaru. Je autorom španielskych kníh „Veľká pyramída a geometria“ publikovanej v roku 1982 a „Veľká pyramída a jej geometrické riešenie“ (rukopis). Publikoval aj knihu „Stavebný inžinier skúma Veľkú pyramídu“ (2008) a „Dodatok“ (2010) v angličtine.

Laboy venuje svoju „krížovú cestu“ viac ako štyridsiatich rokov štúdia a skúmania geometrického dizajnu Veľkej (Chufuovej) pyramídy v Egypte. Túto tému si predstavoval ako svoju dizertačnú prácu svojho pokročilého štúdia na Oklahomskej štátnej univerzite v roku 1970. Aj keď sa nemohol dostať späť na doktorandský stupeň, pokračoval vo vyšetrovaní a výskume ako vo „virtuálnej téze“. Svoje ciele zavŕšil v roku 2010 a predstavil svoju súbor prác Univerzite. Táto kniha sa skladala zo súborov prác virtuálneho výskumu. Jednalo sa o kompletný plán dizajnu Veľkej pyramídy, kde odhalil svoje mimoriadne nálezy a objavy, ako výsledok svojho vážneho, hlbokého a komplexného výskumu. Vysvetľuje, že jeho nálezy a objavy nie sú teórie, sú fakty a niečo, čo ktokoľvek môže prepracovať a príde k rovnakým výsledkom a záverom. Svoju prácu na „virtuálnych tézach“ venoval Oklahomskej univerzite a jej študentom.

Eduardo Pi Peret


 

Súvisiace:

Seriál: Krištáľové kúpele & Salón
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-kristalove-kupele-salon

Willem Witteveen: Veľká pyramída v Gíze ako pamätník stvorenia
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-velka-pyramida-v-gize-ako-pamatnik-st...

Posvätná veda
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/posvatna-veda

Posvätná geometria
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/posvatna-geometria

Gíza
http://www.kemet.sk/rubrika/giza

 


Sekcie: