OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

ŠEMSU HOR – Nebeskí architekti veľkej Sfingy, 800.000-ročného monumentu II.


„...Veľká sfinga Harmachis sa týči na stráži nad severným výbežkom od čias Nasledovníkov Hóra. Vytesaná z pevnej skaly, na okraji horskej plošiny zdá sa, že dvíha hlavu, aby skrz údolie prvá zočila vzostup svojho otca – Slnka. Dnes sa dajú v jej zvetranom tele rozoznať už len hlavné črty leva. Spodná časť hlavy v ruinách, krk sa zdá byť príliš útly aby ju udržal.“

›› Súmrak Civilizácií: Egypt a Chaldea, 1894


Mnohým archeológom a výskumníkom môžu niektoré Masperove myšlienky znieť prekvapivo, no on len jednoducho reflektuje presvedčenia starovekých Egypťanov vo vzťahu k ich predkom zdôrazňujúc význam predynastického obdobia a obdobia Nasledovníkov Hóra, rasy polobohov, ktorá vládla starovekému Egyptu pred smrteľnými faraónmi.

 

No iní sa pozerali na dávne dejiny Egypta z odlišného uhlu pohľadu ešte skôr ako prišiel Maspero.

›› Manetho (3. st. pred Kr.) bol egyptský kňaz a historik, ktorý žil počas vlády Ptolemaia I a II. On, ako aj mnohí po ňom, odkazoval na týchto bohov a polobohov, ktorí vládli nad Egyptom v svojej práci Aigyptiaka (Dejiny Egypta).

Manetho zaviedol 4 dynastie pred Menim: 2 božské, 1 polobožskú a 1 prechodnú, čo naznačuje, že pôvod egyptskej civilizácie je možné pripísať 7 hlavným božstvám. Ptah, Ra, Šu, Geb, Usir, Set, Hór vládli nad Egyptom 12 300 rokov. Po nich nasledovala ďalšia dynastia na čele s Thovtom, zložená z 12 ´božských faraónov´, ktorí vládli 1 500 rokov, po nich povstalo 30 polobohov, ktorí sú zvyčajne stotožňovaní s Nasledovníkmi Hóra, boli znázorňovaní ako sokoly a vládli v Egypte 6 000 rokov. Po vláde týchto ´nadprirodzených´ bytostí Egypt upadol do chaosu, až kým sa Menimu nepodarilo nastoliť poriadok a územie starovekého Egypta zjednotiť.

 


Obr. Nasledovníci Hóra – skutočné božské bytosti, ktoré vládli Egyptu? ›› Zdroj

 

Najznámejší odkaz na Nasledovníkov Hóra môžeme nájsť ›› v Turínskom kráľovskom kánone, úlomkovom papyruse, ktorý hovorí, že tieto záhadné bytosti vládli približne 6 000 rokov, v prechodnom období medzi vládou bohov a ranými dynastiami faraónov. Tento neoceniteľný staroveký text uchovávaný v Egyptskom múzeu v Turíne v Taliansku, tiež nazývaný Turínsky kráľovský papyrus, doslovne obsahuje ›› zoznam panovníkov starovekého Egypta pred a po tom ako vládli Nasledovníci Hóra. Pradávny dokument obsahuje zoznam kráľov od Meniho (Narmer) po strastiplnú 17. dynastiu. I keď je začiatok a koniec zoznamu stratený, na zadnej strane papyrusu sú detailne spísaní vládcovia pred ´prvým smrteľným faraónom´, panovníci božského alebo polobožského pôvodu, ktorí neboli smrteľníkmi ako Meni.

Zaujímavé je, že ›› podľa webovej stránky Gigalresearch, bol to výskumník a filozof Schwaller de Lubicz (1887-1961), kto vo všeobecnosti spojil preklad ´Šemsu Hor´ so slovom ´Nasledovníci Hora´, čo odvtedy prebrali tisícky ďalších ľudí. Rozumel teda tomu, že v prehistorických časoch prišli do Egypta veľmi vyspelí ľudia a zrazu priniesli všetko poznanie.

Jednou z najväčších otázok je... ako si majú znalci vykladať Turínsky kráľovský kánon? Čo so záhadnými bytosťami, ktoré vládli v Egypte pred dobou faraónov? Boli tieto bytosti skutočnými vladármi z mäsa a kostí? Alebo sú len mýtickými panovníkmi, ktorí neexistovali?

Klasickí archeológovia ako sa zdá podkopávajú historický význam tohto neuveriteľne cenného starovekého textu, úplne ignorujúc obsah, ktorý nezapadá do ich pohľadu na dejiny. Dôvod je jednoduchý: ak pradávny text nesúhlasí s ich verziou dejín, musí byť irelevantný, vykonštruovaný alebo vymyslený.

Toto sa však nedeje len so starovekými textami, ktoré spochybňujú dejiny, ale aj s výskumníkmi, ktorí spytujú názory hlavného prúdu archeológie, ako sú ›› Robert Schoch, ›› John Anthony West, ›› Robert Bauval, ›› Graham Hancock a ›› Semir Osmanagič, ktorí nespochybňujú len dejiny, ale aj základy utvárajúce jadro našej spoločnosti.

Zatiaľ čo dnes nikto nemôže s presnosťou povedať, kto postavil Pyramídy v Gíze a Veľkú Sfingu, mnohí pevne veria a akceptujú, že tieto neuveriteľné monumenty Gízskej plošiny sú datované skôr než staroveká egyptská civilizácia o tisícky, ak nie o sto tisícky rokov. Podľa mnohých výskumníkov je skutočne možné, že Nasledovníci Hóra a tí, ktorí vládli pred nimi, mohli vytvoriť niektoré z najzáhadnejších monumentov, ktoré môžeme dnes v Egypte vidieť.

Ak sme sa zo starovekých textov a od autorov zmienených v článku vôbec niečomu priučili, je to skutočnosť, že dnešní znalci sa stali extrémne selektívni akceptujúc len to, čo im zapadá do ich úzkeho náhľadu na ľudskú históriu, zatiaľ čo odmietajú a cenzurujú potenciálne teórie, ktoré by mohli spôsobiť zásadný prevrat vo všetkom, čo vieme o dejinách ľudstva. Dôkaz selektívneho prístupu vedcov hlavného prúdu je fakt, že dnešní egyptológovia stále používajú datovanie podľa Manetha, ktoré je považované za perfektne spoľahlivé vo všetkom týkajúcom sa „oficiálne“ uznávaných dynastií, zatiaľ čo sa vyhýbajú hocičomu, čo má spojitosť s prehistorickými dynastiami.

-koniec-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Zdroj: http://amazinguniverse.net/shemsu-hor-the-celestial-architects-of-the-gr...

Preklad: Zuzana

Exkluzívne


 

Súvisiace:

ŠEMSU HOR
http://www.kemet.sk/rubrika/semsu-hor

Sfinga (Abu-Hol)
http://www.kemet.sk/stitok/sfinga-abu-hol